26ste Zondag door het jaar

Zondag 25 september 2005

Friezen in Friezenkerk

img00
ROME (Redactie) 25 september 2005 - Op deze eerste zondag van de herfst was de zon de pelgrims welgezind. Naast de ´vaste´ groepen van De Jong Tours en Kras Reizen waren de Rotary Club uit Cuijk o.l.v. Deken Küppers en een groep van pastor Wil Snelders uit Gemert op bezoek in Rome. Ook de jeugd wist de Friezenkerk te vinden. Renato Prot van het Zwin College uit Oostburg met zijn klas. De Friese trots kwam uit Dokkum. Docent Dirk van der Galiën en zijn klas van het Dockinga College. Vooruitlopend op het feest van Sint Willibrord (7 november) werden de gezangen uitgevoerd door het Schola Cantorum van de Willibrord kerk uit Oegstgeest.De Viering


Celebrant: Rector Don Jan Heeffer
Koor: Schola Cantorum (Oegstgeest)
dirigent Frans Straatman

Aanvang:10:30 uur

img01
Openingsgebed door Rector Don Jan

Lezingen
img02
1e Lezing: Ez. 18, 25-28

Graduale
img03
Tussenzang door het Schola Cantorum van de St. Willibrord parochie uit Oegstgeest (ZH)
img04
2e Lezing: Fil. 2, 1-11 gelezen in het Fries door Jeltsje van der Ploeg (leerling van het Dockinga College uit Dokkum)

Alleluia

. Paratum cor meum... (tekst uit Psalm 107)

Evangelie
img05
Mt. 21, 28-32

Homilie

Credo

img06
Voorbede
img07
Collecte
img08
Tafelgebed
img09
Communie
img010
Willibrord-suite

Na de communie zong de Schola de Willibrord-suite, samengesteld uit antifonen voor het feest van de Heilige Willibrord (7 november)

Na de viering
img011

img012

img013

img014

img015

img016

img018

img019

img020

img021

img022

img023

img024
Leden van de Schola cantorum uit Oegstgeest
img025
Friese trots, leerlingen van het Dockinga College uit Dokkum

Picnick

img026
Na viering en koffie geen tijd voor het restaurant. Hollandse picknick voor de Friezenkerk
img027

img028
Met dank aan Jo van Schalen voor de foto´s van de schoolgemeenschappen

Afdrukken E-mail