2006

bluebar

Een geschenk van het diocees Roermond...

In de Friezenkerk te Rome, na de Hoogmis op zondag 27 Augustus, zal Pater Tiemen Brouwer o.p., namens het bestuur van de Friezenkerk, een doopvont in ontvangst nemen.
Een eenvoudige ceremonie; maar wel rijk aan symboliek.
Het doopvont wordt aangeboden door een groep van 18 personen uit het Maastrichtse: sponsoren en een handvol initiatiefnemers geleid door de deken van Maastricht Mgr. M. Hanneman.

img0Het uit één stuk graniet, Ardenner blauwsteen, gehouwen doopvont, een geschenk van het diocees Roermond, stamt uit een gesloten oude Maastrichtse kerk: de Sint Jozefkerk oftewel "de Awwe Stiene" (Augustijnen) zoals ze die kerk daar noemen. De edelsmid Bert Kreijen, uit het zuid-limburgse Kerkrade, werkt nog tot in de laatste uren van de avond aan de prachtige nieuwe deksel van het doopvont. Op de deksel komen afbeeldingen die naar Servatius van Maastricht en het Pauselijke Rome verwijzen; opvallend is de mooie

Latijnse tekst:
"Servatius hoc fonte honorat clavegerum - MMVI":
"Servatius eert met deze doopvont de sleuteldrager - 2006".

 

Afdrukken E-mail