29 mei - Eerste Heilige Communie

Rome 29 mei 2011. EERSTE COMMUNIE 2011

Het is deze zondag een prachtige lentedag. De zon schijnt volop. Een briesje zorgt ervoor dat het niet te warm is. Vandaag zijn er liefst twee vieringen in de Friezenkerk, één om half elf en een tweede viering om kwart over twaalf. Vijf kinderen doen hun Eerste Heilige Communie. Ze zijn gekomen met hun ouders, grootouders, familie en vrienden. Een aparte Viering, Nederlands afwisselend met Italiaans, helemaal voor hen.

img001a

EUCHARISTIEVIERING

In de kerk der Friezen

Ss. Michele e Magno, Rome

Zondag 29 mei 2011

De Eerste Heilige Communie

van

Sophie, Lisa, Leon, Mattias en Leonie

img3

Intrede
img5

img6

img7

Welkom door pater Tiemen Brouwer o.p., rector
img8
Ik heet u allen welkom in deze Eucharistieviering:
de vaders en moeders, de grootouders, broers en zussen, familie en vrienden.
Maar op de eerste plaats heet ik natuurlijk welkom de 5 jongens en meisjes die hun eerste H. Communie doen:
Leon en Lise, Sophia, Mattias en Leonie.
Zojuist zongen we: dit is de dag die Gods goedheid aan ons heeft gegeven. Inderdaad, op deze dag mogen jullie voor de eerste keer volledig deelnemen aan de Tafel van de Heer. Jullie mogen het Heilig Brood ontvangen, waardoor Jezus in jullie hart komt. Dat is een groot feest!
Ik wens u allen een hele mooie en aandachtige Viering toe.


We moeten erkennen dat we mensen zijn die fouten maken, zwak zijn, verkeerde dingen doen. Dat noemen we ‘zonden’. Aan het begin van deze viering belijden we dit en vragen God om vergeving. Jongens en meisjes, jullie zijn al extra goed voorbereid, want gisteravond hebben jullie al datgene, wat niet zo goed was, in een biecht uitgesproken en Gods vergeving ontvangen.
img9

img10

img11

img12

img13

De Dienst van het Woord
img14

Eerste lezing:
Uit de Handelingen der Apostelen 8,5-8.14-17 img15
Gelezen door; Carla Boersma-Schaafsma (oma van Leon en Lisa)

Prima Lettura At. 8, 5-8, 14-17
img16
Antwoordpsalm: Dal Salmo 65
Ritornello: “Grandi sono le opere del Signore”

Tweede Lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus 3,15-18
img17
gelezen (in het Italiaans) door Massimo De Luigi (vader van Leonie en Mattias)

De priester leest het Evangelie
img18
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 14,15-21
img19

Preek:
img020Toen Jezus was gestorven, toen voelden de leerlingen zich weeskinderen, als kinderen die hun vader en moeder hebben verloren. Wat misten ze zijn liefde en goedheid, toen Hij dood was! Hij had zoveel van hen gehouden. Hij was voor hen als een vader en moeder tegelijk. En omdat ze dat zo misten waren ze als weeskinderen geworden. Ze voelden zich verlaten. Ze waren bedroefd.

Maar wat is er toen gebeurd? Jezus had gezegd: ik zal terugkeren en jullie zullen mij weer zien. Wat een verrassing! Drie dagen na de dood is Hij aan hen opnieuw verschenen toen ze bij elkaar waren. Hij begroette hen en en zei: vrede zij met jullie. Veertig dagen lang hebben ze Hem vele malen gezien, met Hem gesproken en gegeten. En dat was natuurlijk een grote vreugde.

Maar dan is Hij opnieuw vertrokken. Na veertig dagen hebben ze Hem niet meer gezien, want Hij was naar de hemel opgestegen, naar zijn Vader teruggegaan. Dat was Hemelvaart. Dat gaf opnieuw droefheid, opnieuw voelden ze zich verlaten als weeskinderen. Opnieuw droefheid.

Toen herinnerden ze zich wat Jezus gezegd had vóór zijn dood: ik laat jullie niet als weeskinderen achter. Ik stuur jullie de H. Geest. Die zal bij jullie blijven. Die zal jullie troosten en sterken. Maar jullie moeten dan wel leven volgens die Geest. Dat zegt Jezus tot de leerlingen, maar dat zegt hij ook tot ons, met name als het gaat om het familieleven: jullie moeten goed zijn voor elkaar, geen ruzie maken in het gezin, geen lelijke dingen zeggen en aardig zijn voor elkaar.

Nu ga ik eens kijken of jullie in de les goed hebben opgelet. We hoorden vertellen over Jezus, we hoorden over zijn Vader en over de H. Geest. Wil dat nu zeggen dat we als christenen geloven in drie goden? (De kinderen antwoorden: nee we geloven in één God, maar in drie personen). Heel goed, jullie hebben goed opgelet: Vader, Zoon en H. Geest zijn één God maar in drie verschillende personen (zo noemen we dat). Dat is de H. Drie-eenheid.

Maar niet slechts in de H. Geest is Jezus bij hen gebleven, zodat ze zich niet meer als wezen hoefden te voelen.

Hij heeft hen voordat hij stierf ook de Eucharistie gegeven. Voor de Eucharistie zijn we nu bij elkaar. Jezus zei: dit brood, - het brood van de Eucharistie - is mijn Lichaam en de wijn in de beker is mijn Bloed. Dus als we van het Heilig Brood eten, dan komt Jezus heel dicht bij ons, ja zelfs heel diep in ons.

Dus vooral de Eucharistie en het Heilig Brood dat we eten maken dat we ons niet meer als weeskinderen hoeven te voelen. Jezus is altijd bij ons.

Jullie zijn geen wezen, want jullie hebben het geluk dat er een vader en een moeder naast jullie zit, die heel veel zorg voor jullie dragen. Dat is een groot geluk om God dankbaar voor te zijn. Maar ook in een andere manier zijn we geen wezen meer, want Jezus is gebleven onder ons telkens als we zijn brood eten en de wijn drinken. Dat is een groot geheim. Bedanken we God ervoor.

img21

Voorbeden
img22
Leon
Goede God, wij bidden U voor onze paus, de bisschoppen en priesters. Geef dat ze ons steeds de weg wijzen naar Jezus en ons helpen vrienden met God te zijn.
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Mattias
Preghiamo per la pace nel mondo, specialmente nel Medio Oriente e Nord Africa. Fa, Signore, che tutti i popoli crescano in rispetto e amore l’uno verso l’altro.
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Lisa
Bidden we voor de mensen die voor ons zorgen en vooral voor onze pappa en mamma. Dat ze gezond blijven en ons helpen om goed te leven en vrienden met God te blijven.
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Leonie
Preghiamo per tutti bambini che soffrono, perché sono malati, o poveri, o perché non hanno una famiglia. Padre nel Cielo, da loro la tua protezione e il tuo amore.
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sophie
Bidden we voor onszelf en alle kinderen die deze maand de Eerste Heilige Communie hebben gedaan. Dat we steeds dicht bij Jezus blijven en van Hem leren anderen te helpen en lief te hebben.
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

img23

Samen maken wij de Altaartafel klaar
img24

img25

Eucharistisch gebed

img26
Wij danken U, God.
U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar U en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons ogen elkaar te zien en een mond om met elkaar te praten. U legt de liefde in ons hart om niet alleen al het goede met elkaar te delen, maar ook al wat moeilijk is.

Zo hebt U ons gemaakt
en mogen wij uw kinderen zijn.
Blij danken wij U hiervoor
met alle mensen die in U geloven.
En met alle heiligen en engelen
zingen wij U toe:

Heilig, heilig, heilig. . . .

img27

img28
Door Hem en met Hem en in Hem
zal Uw Naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid.

img29
Vredeswensen
img30

img31

img32

img33
Communie
img34

img35

img36

img37

img38
Zegen en wegzending

img42

img43
Ave Maria in Italiano
img44

img45
En in de sacristie nog de felicitatie van pater Tiemen

img2
Een mooie foto als herinnering

img001

vriendworden

 

Afdrukken E-mail