Paus Johannes Paulus II zalig verklaard - KRO/RKK

Rome (Van onze verslaggever - Foto's: Louis Runhaar/RKK)

1 mei 2011 - Paus Benedictus XVI heeft vanochtend tijdens een pontificale hoogmis zijn directe voorganger paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Honderdduizenden pelgrims uit alle delen van de wereld waren getuige van deze historische gebeurtenis. Vele tientallen staatshoofden en regeringsleiders woonden het ritueel bij waarin de Heilige Vader de Poolse paus verhief 'tot de eer der altaren'. Langdurig applaus
De zaligverklaringsformule werd door de paus uitgesproken na een uitgebreide biografie van de aanstaande zalige. Na de zaligverklaring werd een reusachtig portret van de immens populaire Johannes Paulus II onthuld. De menigte beantwoordde dit met een langdurig applaus. Er werd vervolgens een ampul met het bloed van de zalige paus ter verering uitgesteld.

Geen vlaggezwaai
Na het ritueel van de zaligverklaring werd de gelovigen in diverse talen gevraagd om gepast aan het vervolg van de mis deel te nemen. Verzocht werd stilte te betrachen, niet meer te applaudisseren en het zwaaien met vlaggen en spandoeken te staken. Daarna zette paus Benedictus als hoofdcelebrant het Gloria in.

Goddelijke Barmhartigheid
Het Vaticaan had ervoor gekozen de zaligverklaring vandaag op Beloken Pasen te laten plaatsvinden. Het was Johannes Paulus II die in het Jubeljaar 2000 de zondag na Pasen uitriep tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. In 2005 stierf hij op de vooravond van deze feestdag. Paus Wojtyla was een vereerder van de Poolse zieneres Maria Faustina Kowalska. Aan haar zou Christus in de jaren dertig van de vorige eeuw verschenen zijn en Zichzelf hebben bekendgemaakt als de Goddelijke Barmhartigheid.

img01

img02

img03

img04

img05
De menigte reageert uitzinnig na het uitspreken van de zaligverklaring.
img06

Uitstelling bloedreliek van Johannes Paulus II

Hilversum (Van onze redactie), 26 april 2011 - Tijdens de plechtige zaligverklaring van paus Johannes Paulus II op 1 mei zal een bijzonder relikwie worden uitgesteld. Het betreft een ampul met bloed van de in 2005 overleden paus. Dat heeft het Vaticaanse bureau voor de pontificale vieringen vandaag in Rome bekendgemaakt.

Herkomst
Het bloed van de paus werd gedurende de laatste dagen van zijn ziekbed afgenomen door het transfusiecentrum van het Bambino Gesù-ziekenhuis in Rome. Daar zou het bloed worden getest in verband met een mogelijke bloedtransfusie die de zieke paus zou ondergaan.

Vier ampullen
In verband met de ontwikkeling van zijn ziekte kwam het evenwel niet meer van een transfusie. Wel werden in totaal vier ampullen met bloed van de paus zorgvuldig bewaard. Twee van deze ampullen werden na het overlijden van Johannes Paulus II aan diens particulier secretaris, mgr. Stanislaw Dziwisz, ter hand gesteld. De andere twee bleven in handen van de zusters van het Bambino Gesù, maar werden onlangs aan het Vaticaan overgedragen. Tijdens de zaligverklaringsmis op het Sint-Pietersplein zal één van deze ampullen ter verering worden uitgesteld.

Schrijn
Na de plechtigheden van 1 mei zal één ampul worden ondergebracht in een speciale reliekschrijn. De andere zal worden teruggegeven aan de Zusters van het Kindeke Jezus, die de afgelopen jaren voor de relieken hebben gezorgd.

Geen wonder
Het bloed in beide ampullen is nog vloeibaar. Het betreft echter geen wonder. Het verschijnsel wordt veroorzaakt door de bloedverdunnende middelen die de paus gebruikte.

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Kort
In de Katholieke Kerk heet sinds het jaar 2000 de eerste zondag na Pasen ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.


Johannes Paulus II
In het Jubeljaar 2000 riep paus Johannes Paulus II de zondag na Pasen uit tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. De Poolse paus stierf in 2005 op de vooravond van deze feestdag.

Zieneres
Het besluit om de Tweede Zondag na Pasen uit te roepen tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid kwam voort uit de devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid. Deze is afkomstig van de Poolse zieneres Maria Faustina Kowalska (1905-1938), van wie Johannes Paulus II een vereerder was en die hij in 1993 zalig verklaarde.

Bijzondere genade
Zr. Maria Faustina beweerde dat Christus aan haar verschenen was. Hij zou zich aan haar hebben bekendgemaakt als de Goddelijke Barmhartigheid. Aan haar zou Hij gezegd hebben de Tweede Zondag voortaan te wijden aan de goddelijke barmhartigheid. Hij beloofde dat gelovigen die op die dag gaan biechten en te communie gaan, bijzondere genade zullen ontvangen.

Water en bloed
Zr. Faustina zei ook dat Jezus aanwijzingen had gegeven voor een afbeelding van Hem. Deze is daadwerkelijk vervaardigd door de kunstenares Janice Balabon. Zij schilderde de verrezen Christus uit wiens hart twee stromen vloeien, een rode en een blauwe. In Faustina's visioen werd uitgelegd dat de blauwe stroom staat voor water en de rode voor bloed. Het herinnert aan het moment waarop Jezus aan het kruis werd doorstoken door de Romeinse militair Longinus. Het bloed staat voor het leven van de zielen en het water voor de reiniging van de zielen zodat zij gerechtvaardigd worden.

 

Afdrukken E-mail