Zaligverklaring van Johannes Paulus II

Rome. 2 mei 2011. Tijdens de dagen van de Zaligverklaring van Johannes Paulus II was onze kerk vele uren extra open. Heel de zaterdagmiddag waren bezoekers welkom, verder een deel van de zondagmiddag en maandag voor en na de Dankviering. De vrijwilligers hebben zich van hun allerbeste kant laten zien! In het bijzonder moet de nachtopening van zaterdag op zondag vermeld worden. Zr.Anima Christi en haar medezusters zorgden hiervoor. In de kerk waren velen in stil gebed. Op het pleintje voor de kerk werd geslapen. In alle vroegte, voor dag en dauw, kon zo het St.Pieterplein worden opgegaan om daar een goede plaats te vinden voor de Zaligverklaringsviering. Zr. Anima schreef een impressie. Beelden ziet u via foto's. Lees verder...

De zaterdagmiddagopening werd verzorgd door Teresa Murkens. Zij maakte een aantal foto's die weergeven wat zich die middag en namiddag in en rond de kerk afspeelde. klik hier


Rome 2 mei 2011.
De gebeurtenissen rond de Zaligverklaring van Johannes Paulus II zijn door verschillende omroepen uitstekend verslagen, beter dan wij met onze bescheiden website ooit zouden kunnen doen.
Een van deze links is aangebracht opdat u gemakkelijk vanuit onze site dit beeldverslag kunt raadplegen. Klik hier...

Afdrukken E-mail