rector

Rector Friezenkerk Mgr. Antoon Hurkmans

Op deze pagina van de website van de Friezenkerk mag ik, emeritus bisschop mgr. Antoon Hurkmans, me aan u voorstellen.
Opgegroeid in een groot Brabants gezin, werd ik in 1979 priester gewijd. Ik werd pastoor in Waalwijk, rector van het seminarie, vicaris-generaal en bisschop van het bisdom ”s-Hertogenbosch.
Op zes november zal ik aantreden als de nieuwe rector van de Friezenkerk in Rome. Graag geef ik u een inkijk in mijn leven door iets te schrijven over mijn weg naar Rome.

Het afsluiten van een levensfase.
Ophouden met werken betekent veel in een mensenleven. Dit te meer wanneer je werk en je leven praktisch samenvallen. Als emeritus bisschop van ‘s-Hertogenbosch kan ik daarover meepraten. In de laatste jaren heb ik afscheid genomen, stap voor stap. Als bisschop van Den Bosch vierde ik mijn laatste Kerstfeest, deed ik mijn laatste wijdingen, vierde mijn laatste Pasen en nam ik aan de vooravond van Pinksteren afscheid. Alles is goed en in rust verlopen. Steeds had ik voor ogen om echt weg te gaan en alle ruimte te geven aan mijn opvolger. Dit hield wel in dat ik veel, heel veel moest loslaten.
Daarom kwam ik ertoe te bidden om te kunnen zien wat mijn nieuwe roeping zou zijn. Tegelijkertijd vroeg ik daarvoor de kracht om daarop in te kunnen gaan, de kracht om stappen te kunnen zetten, en als het nodig was grote stappen. Gelukkig kreeg ik meer dan een jaar om mij geestelijk voor te bereiden op mijn afscheid en op mijn nieuwe levensfase.
In Someren, mijn geboortedorp was alles gereed zodat ik daar zou gaan wonen en rustig bekijken wat ik nog zou kunnen doen in de parochie aldaar.
Ondertussen bleef ik open staan voor iets nieuws.

Naar Rome
Onverwachts kreeg ik te horen dat de bisschoppen een nieuwe rector zochten voor de Friezenkerk in Rome. Dit bericht kwam meteen bij mij binnen. Is dit mij toekomst? Zonder reserve, zonder veel vragen te stellen, zonder van alles te willen, heb ik me aangeboden voor deze taak. De bisschoppen besloten daarop mij voor te dragen. Dit hield in dat ik misschien wel voor de grootste verandering in mijn leven kwam te staan. Naar Rome!  een andere cultuur, een andere taal en terug naar het basispastoraat. Met vertrouwen en met plezier, zo kan ik nu schrijven, neem ik deze uitdaging aan. Het geeft me de kans om het bisdom echt los te laten en mijn opvolger, monseigneur de Korte, alle ruimte te geven. En Rome was voor mij toch al zo bekend dat ik al vlug een appartement vond en een gemeenschap in de Santa Maria dell’ Anima waar ik me thuis voel. De taal blijft een uitdaging, een project van jaren. En, laat ik dit zeggen, een gezonde opdracht.

De toekomst
Graag maak ik snel kennis met belangstellende gelovigen en de gemeenschap rondom onze kerk. Vanuit mijn diepe verbondenheid met God, de Vader, de Schepper en de Heer van al wat leeft, met Jezus, die altijd wegen opent, met de Heilige Geest die geneest en één maakt, wil ik straks dienstbaar staan in onze kerk en met alle hulp van de vrijwilligers en het bestuur ervoor zorgen dat deze kostbare plaats voor de Nederlanders in Rome bewaard blijft en een thuis kan zijn voor alle mensen van goede wil.

Elke morgen zal ik in de kerk te vinden zijn, daar mag een ieder binnen lopen, om kennis te maken, om “even” in je moederstaal te praten, om een stukje levensgeschiedenis te delen, ik zal er zijn om te luisteren.

Blij en met vertrouwen ben ik aan de uitdaging begonnen.

mgr. Antoon Hurkmans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *