Uncategorized

Nieuws uit de Friezenkerk

Zij die ons in de dood voorgaan blijven bij ons

Als christenen blijven wij ons verbonden weten met onze dierbaren die zijn gestorven. Met hen hopen we eens te leven bij de Heer. Hoe we ons dit moeten voorstellen weten we niet. De Bijbel geeft ons een omschrijving van het leven na de dood. We zullen met Christus zijn. Hij is opgestaan uit de dood, Hij is verrezen, Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Die in Hem geloven zullen met Hem zijn. Ondertussen blijven wij verbonden met onze overledenen door foto’s en andere herinneringen te bewaren. Ook kennen we de ‘bidprentjes’. Het zijn kleine, makkelijk te bewaren prentjes, vaak met een foto van de overledene, met de data van geboorte en sterven, met een tekst die in het kort iets zegt over zijn of haar leven. Het worden ‘bidprentjes’ genoemd omdat zij oorspronkelijk bedoeld waren om op te roepen tot gebed. In deze lijn is in de Friezenkerk spontaan een nieuwe traditie ontstaan. Bidprentjes werden bij Maria geplaatst, daarbij zei men een gebed en ontstak men een lichtje bij Maria. Zo roept men de voorspraak van Maria in voor de overledene dicht bij het graf van de Heilige Petrus. Die prentjes wilde men daar laten om daarmee het voortdurende gebed te ondersteunen. Het is een mooie en zinvolle traditie geworden.

Wel stelt die traditie ons voor vragen. Door de jaren heen waren het zoveel prentjes dat er plaatsgebrek kwam. Spontaan werden de oudste prentjes in een doos gedaan en ergens in de kast gelegd. Zoals dat thuis gaat. Dit riep weer problemen op wanneer mensen bij hun terugkomst in de Friezenkerk hun overledene niet meer terugvonden. Daarom is er in het bestuur over gesproken. Hoe daarmee om te gaan?

De uitkomst is de volgende: 1. de prentjes blijven een jaar bij Maria staan; 2. dan worden de namen op de datum van overlijden in een zielenboek bijgeschreven; 3. de prentjes gaan in dezelfde volgorde in een album; 4. het zielenboek en het album krijgen een plaats bij Maria. Naast het plaatsen van prentjes gaat men van alles achterlaten bij Maria. Hierover is besloten dat we dit na een korte tijd opruimen. Het kan niet een ‘herdenkingsplaats’ zijn waar men aanspraak op maakt.

Hiermee tonen we volgens het bestuur voldoende respect voor de overledenen die in onze kerk zijn aanbevolen aan God op voorspraak van Maria. We kunnen kijkend naar hun namen en prentjes voor hen blijven bidden en er is een ordening. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *