Uncategorized

Uitnodiging

Op 31 maart vieren wij in de Friezenkerk een bijzonder jubileum. Diaken Kees van Duin is twaalfeneenhalfjaar geleden door Mgr. Muskens tot diaken gewijd. Hij was vanaf het begin, al bijna dertig jaar, actief betrokken bij de Friezenkerk. Waarvan twaalfeneenhalfjaar als diaken. In de Hoogmis op 31 maart vieren we dit. De jubilaris zal de preek verzorgen. Na de H. Mis is er een receptie in de Titus Brandsmazaal alwaar u hem kunt feliciteren en elkaar kunt ontmoeten met een drankje en een kopje koffie. Wij nodigen u allen van harte uit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *