rector

De Bijbel IV – De zonde

Overdenking van de rector Mgr. Antoon Hurkmans

Het ‘nieuws’ van de dag confronteert ons iedere dag met het feit dat wij leven te midden van ‘verwonde’ mensen; van mensen die niet zichzelf zijn. De allergrootste misstappen krijgen publiekelijke aandacht: moord, bedrog, allerlei vormen van verslaving en macht, na-ijver en hebzucht. Familiedrama’s, handel in drugs, diefstal, prostitutie en mensenhandel, drama’s in relaties kunnen leiden tot vernieling en vernietiging. Om nog maar niet te spreken over in het wild rond schietende lieden of fanatici die bewust de dood van zichzelf en van zoveel mogelijk mensen met hen zoeken.

In het boek Genesis, dat over het begin van alles wat is gaat, komt ook de zonde aan bod. Uit liefde schept God de mens. Hij geeft hem de vrijheid om tot een leven te komen waarin hij God en de naaste bemint. Maar de mens wordt door de duivel verleid tot hoogmoed. Adam en Eva vallen in de zonde. De wanorde in het menselijk leven doet zijn intrede. De mens is niet meer zichzelf. Altijd is er de verleiding en de neiging tot zonde. De mens zondigt. In het boek Genesis spreekt men over de zonde van Adam en Eva. Eveneens over de broedermoord van Kaïn. In het verhaal van Noach en de Ark komt de zondigheid van bijna alle mensen aan de orde. Zoals eveneens de trots van de mensen in het verhaal van de toren van Babel.

Ieder van ons kent de zonde. Wij krijgen dan wel geen publieke aandacht, maar dat wil nog niet zeggen dat onze kleine en grote zonden er niet toe doen. In de doop zijn we kind van God geworden, maar we zijn daarna toch weer afgedwaald. Onze eigen weg gegaan. Niet in de liefde gebleven. God uit het oog verloren. Onszelf in het centrum geplaatst. Ingegaan op de bekoringen van de Boze. Daarmee beschadigen we onszelf en de gemeenschap.

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Rome
ahurkmans@bisdomdenbosch.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *