rector

De Bijbel IV – De zonde

Het ‘nieuws’ van de dag confronteert ons iedere dag met het feit dat wij leven te midden van ‘verwonde’ mensen; van mensen die niet zichzelf zijn. De allergrootste misstappen krijgen publiekelijke aandacht: moord, bedrog, allerlei vormen van verslaving en macht, na-ijver en hebzucht. Familiedrama’s, handel in drugs, diefstal, prostitutie en mensenhandel, drama’s in relaties kunnen… Continue reading De Bijbel IV – De zonde

rector

Rector Friezenkerk Mgr. Antoon Hurkmans

Op deze pagina van de website van de Friezenkerk mag ik, emeritus bisschop mgr. Antoon Hurkmans, me aan u voorstellen.Opgegroeid in een groot Brabants gezin, werd ik in 1979 priester gewijd. Ik werd pastoor in Waalwijk, rector van het seminarie, vicaris-generaal en bisschop van het bisdom ”s-Hertogenbosch.Op zes november zal ik aantreden als de nieuwe… Continue reading Rector Friezenkerk Mgr. Antoon Hurkmans