Hartelijk welkom

Bezoekt u onze site voor het eerst, dan heet ik u hartelijk welkom op de website van de Friezenkerk. We hopen dat u, al klikkend, ontdekt waar de Friezenkerk voor staat: kerk van de Nederlanders in Rome in de schaduw van de St. Pieter – huis van gebed en ontmoeting – ontvangst van vermoeide pelgrims – heitelân yn bûtelân. 
lees verder...
pater Tiemen Brouwer, rector

bluebar

Onderstaand recente Vieringen, voor eerdere Vieringen zie Archief.

bluebar
16de ZONDAG DOOR HET JAAR
Rome 20 juli 2014

Het is hartje zomer. De thermometer geeft een temperatuur aan boven de 30°. Vele Romeinen zijn de stad ontvlucht om verkoeling elders te zoeken, aan het strand of op hoger gelegen plekken in de bergen. In de Friezenkerk laten we ons niet afschrikken. Het is er rond de 25°. Wie haar vanmorgen bezoekt ziet al meteen bij het beklimmen van de toegangstrap, dat er iets bijzonders aan de hand is: de vlag hangt halfstok. Een enkeling luisterde tijdens de vakantie afgelopen week alleen naar de klassieke zender, niet naar het nieuws, en moest vanmorgen in de kerk horen over de vliegramp boven de Ukraine met vele Nederlandse omgekomenen.   Lees verder.....

bluebar

15de ZONDAG DOOR HET JAAR
Rome 13 juli 2014

Of het weertype van zondag: flinke regenbuien, geënsceneerd was om het vruchtbare levenswater van het Evangelie te illustreren, weet ik niet.
Het 'hielp' wel om veel kerkgangers ervan te weerhouden regenachtig Rome te trotseren, ook al weten we dat velen op vakantie zijn. Er werden geen groepen gemeld, wel 3 fietsers, ieder onafhankelijk van de ander, twee van hen vormden een echtpaar. Dus Lidy Peters van de KRO/RKK had haar handen vol aan de video opnamen van de pelgrimerende fietsers voor een binnenkort te plaatsen documentaire over pelgrims. Het weer klaarde op en veel van onze gasten vulden het S.Pietersplein verder aan, waar Paus Franciscus de zegen uitsprak.   Lees verder.....
bluebar

14de ZONDAG DOOR HET JAAR

Rome 6 juli 2014

God heb je nodig. Als je Hem om hulp vraagt, op Hem vertrouwt, hoef je niet bang te zijn dat de lasten die je met je meedraagt hoe langer hoe zwaarder gaan lijken. Alles wordt juist lichter!
Mooi in theorie, maar lukt het ons ook om het in de praktijk te brengen? Kinderen, zegt Jezus, doen het wellicht vanzelf goed…
Toch kunnen volwassenen het ook. Vandaag waren er wegens een samenloop van omstandigheden geen zangbladen in de kerk. Door oog te hebben voor wat echt telt leek dit euvel gauw niet meer belangrijk… en konden we ons richten op hoe de last lichter werd gemaakt doordat er opeens maar liefst vier voorzangers waren.
Door ons niet te laten verblinden door bijzaken, wordt alles voor ons (echt!) lichter en lukt het ons om God te zien… in al wat mooi is.  lees verder.....

bluebar

voorpagina29062014PETRUS EN PAULUS
Rome 29 juni 2014

Tijdens de Wereldjongerendagen in het jaar 2000 in Rome vroeg Johannes Paulus II op een gegeven moment aan de juichende jongeren voor wie ze gekomen waren. “Petrus, Petrus!” riepen ze als uit één mond. “Nee, Jezus”, corrigeerde de paus. Ze hadden beide gelijk. De gelovige die naar Rome komt, komt niet voor Johannes Paulus II, voor Benedictus XVI of voor Franciscus, maar voor de opvolger van de apostel. Eigenlijk heet iedere paus Petrus, en de huidige zou Petrus nr. 267 zijn, of CCLXVII in Romeinse nummers, echter, bescheidenheid heeft hen ervan weerhouden om ooit de naam Petrus te kiezen. Maar ook Petrus staat er niet voor zichzelf: het is zijn geloof in de Christus, de Zoon van de levende God, waarop de Kerk gegrondvest is. De gelovige die naar Rome komt ziet de paus, ziet achter hem Petrus, en ziet tenslotte Jezus zelf.   Lees verder.....

bluebar

SACRAMENTSDAG
Rome 22 juni 2014

Deze eerste zondag in de zomertijd, Sacramentsdag, staat de zon hoog aan de hemel. Vele tienduizenden zullen zich vanavond in Circo Massimo verzamelen voor een maxi-show van de Rolling Stones. Veel nostalgie uit de zestiger jaren van de vorige eeuw zal naar boven komen als deze opa-zangers-gitaristen hun decibellen over de menigte laten klinken!
In de Friezenkerk zijn het eveneens gepensioneerde zestig-plussers, die van zich laten horen. Lopend en fietsend kwamen zij naar Rome. Nu kan het: de (leef)tijd geeft de kans na een arbeidzaam leven! Een oorkonde is welverdiend.
Voor de Eucharistie van Sacramentsdag in de Friezenkerk,   Lees verder.....

bluebar

DRIEVULDIGHEIDSZONDAG
Rome 15 juni 2014

Na enkele weken prachtig weer vandaag een zondag met onweer en bliksem boven de stad!
Gelukkig hielden we het vanmorgen nog droog toen we samenkwamen in de Friezenkerk voor het feest van Drievuldigheidszondag. In de namiddag zijn de families met kinderen en andere gasten uitgenodigd door zuster Marie-Liesse in het klooster van de Trinità ai Monti boven aan de Spaanse trappen. Er staat een pick-nick te wachten als afsluiting van het jaar van de familievieringen. Zal het in de tuin zijn of toch op een overdekte plaats?
Voor de Eucharistieviering:   Lees verder.....
bluebar


Hebt u wensen of suggesties voor deze website,
dan vernemen wij die graag.    
klik hier..

bluebar