25 jaar hergebruik

Friezenkerk

November 1989  -  November 2014


bluebar

Onderstaand recente Vieringen, voor eerdere Vieringen zie Archief.

bluebar

22ste ZONDAG DOOR HET JAAR
Rome 31 augustus 2014

   Lees verder.....

Aan deze viering wordt nog gewerkt.....


bluebar

21ste ZONDAG DOOR HET JAAR
Rome 24 augustus 2014

Bij het verlaten van de Friezenkerk is de trap vol dagjesmensen, die na de zegen van paus Franciscus nu smakelijk hun broodje eten (helaas vaak de nodige afval aan papiertjes en plastic flesjes achterlatend)! Vele zondagen was dit niet het geval. Het is te zien als de aankondiging van een nieuw seizoen. Bij het Angelusgebed en de pauselijke zegen zal het de komende tijd steeds drukker worden. Het najaarsseizoen komt er aan met als hoogtepunten in oktober de Synode over de familie en enkele Heiligverklaringen en in november voor de Friezenkerk het 25-jarig jubileum: het is vanaf 1989 dat we als Nederlanders de kerk weer kunnen gebruiken. Inmiddels zijn we 25 jaar verder! Waar blijft de tijd, hoorde ik iemand van het eerste uur verzuchten!   Lees verder.....

bluebar

20ste ZONDAG DOOR HET JAAR
Rome 17 augustus 2014

Vandaag is paus Franciscus de grote afwezige. Hij is ver weg in Korea. Wie om 12 uur de trap van de Friezenkerk afdaalt vindt een bijna leeg St. Pietersplein. In Korea was dat gisteren even anders: een miljoen gelovigen was verzameld rond de Heilige Vader, een jonge opkomende kerkgemeenschap. Zo wordt het evangelie van vandaag al te zeer bewaarheid: de kerk is er niet slechts voor één uitverkoren, afgescheiden groepering, maar moet grensoverschrijdend zijn, naar alle volkeren toe. Het smeekgebed van de Kananese vrouw voor haar zieke dochter haalde Jezus over de grens heen. 
Lees verder.....


bluebar

19de ZONDAG DOOR HET JAAR
Rome10 augustus 2014

Vreugde en verdriet wisselen elkaar af en vinden we terug in de voorbeden van deze zondag. Vreugde mag er zijn, omdat zo aanstonds na de Viering twee kinderen gedoopt gaan worden, Veerle en Olivier. Om de beeldspraak aan te houden van het evangelie: door de doop gaan zij volwaardig meevaren op het schip dat de Kerk wordt genoemd! Ze horen er helemaal bij! Een proficiat voor hen, hun gelukkige ouders en zusje! Maar verdriet is er niet minder: Paus Franciscus vroeg om te bidden voor de medechristenen in Irak, die door gewelddadig, ISIS-fanatisme van huis en haard verdreven zijn, weggejaagd uit hun eeuwenoude woonplaatsen. Heer, luister naar het geroep van de ongelukkigen.  Lees verder.....

bluebar

Hebt u wensen of suggesties voor deze website,
dan vernemen wij die graag.    
klik hier..

bluebar