Dankbare herdenking

25 jaar hergebruik Friezenkerk

Op 4 november is het 25 jaar geleden, dat Mgr. Tiny Muskens, indertijd rector van het Nederlands College in Rome, een Nederlandse H. Mis vierde in de kerk van de HH. Michaël en Magnus, beter bekend als de Friezenkerk. Deze H. Mis, ter ere van de H. Willibrord, werd de eerste in een lange, ononderbroken reeks en vormde het begin van een vruchtbaar kerkelijk leven in velerlei facetten voor Nederlandse en Nederlandssprekende  Romeinen en voor pelgrims en toeristen uit het vaderland.
De oecumene was vanaf het begin een belangrijk onderdeel van het programma.
Mede dankzij de K.R.O./R.K.K. is de Friezenkerk nu bekend als
dé Nederlandse kerk in Rome of poëtischer,
als de kerk voor de bewoners van de Lage Landen aan de zee.

Dit alles willen we dankbaar herdenken.   Klik hier voor het programma.....

bluebar

Onderstaand recente Vieringen, voor eerdere Vieringen zie Archief.

bluebar

30ste ZONDAG DOOR HET JAAR            
Rome 26 oktober 2014

demoEén miljoen demonstranten (als we de kranten moeten geloven) waren gisteren op de been. Het kan waar zijn, want uren achtereen trok een rode vlaggenvloed door de Via Merulana naar het groot terrein bij de St. Jan van Lateranen, waar de mensenzee werd toegesproken en muziek beluisterd. Links Italië is innerlijk verdeeld: de Renzianen, de regeringspartij, strevend naar verandering en het gesprek met het midden aangaande, tegenover de aloude vakbondsprincipes van communistische snit.
Welke kleur overheerst deze morgen in een overvolle Friezenkerk? Al is de liturgische kleur groen vanwege de 30ste zondag door het Jaar, als we de liefde de kleur rood geven, dan heeft deze kleur de overhand: we horen vurige woorden over 'met hart en ziel beminnen', 'God liefhebben en de medemens'; beide liefdes kunnen niet zonder elkaar en komen voort uit het éne hart! Kerk in oppositie tegenover politieke posities en discussies? Nee, de basis van waaruit de gelovige mens - van welke politieke kleur ook - zijn of haar leven vorm geeft.
Lees verder....
bluebar

29ste ZONDAG DOOR HET JAAR            
Rome 19 oktober 2014

Drie zondagen geleden werd hier vermeld dat Italië het land blijft van heel veel natuur- en cultuurschoon, van grote kunstenaars, maar vooral ook van grote gelovigen en heiligen. Nu vervolgen we door te zeggen dat de lijst ondertussen aangevuld is met paus Paulus VI. Vandaag vond zijn zaligverklaring plaats. Echter was dit niet de enige belangrijke gebeurtenis rond de St. Pieter, want tevens werd de buitengewone synode over de familie beëindigd… symbolisch een hele mooie combinatie, ook omdat het precies paus Paulus VI was die (in 1965) de synode instelde, die toont hoe de traditie voorzetten en openstaan voor vernieuwing gepaard kunnen gaan. De moed die paus Franciscus gehad heeft om tot deze synode te komen wordt bewonderd en op prijs gesteld door katholieken en niet-katholieken, gelovigen en niet-gelovigen. Dankzij zijn begrip en warme onthaal voelen we ons ‘samen op weg’ en in gebed verbonden.
De Friezenkerk pikte zoals altijd wat mee van de bijzondere sfeer bij de St. Pieter, maar had ook haar eigen hoogtepunten: het koor Hortus Musicus Religiosus uit Bergen op Zoom, een schilderijententoonstelling, bezoek van oud-rector Rud Smit en verschillende pelgrimsgroepen die de kerk bijna uit haar voegen deden barsten. Bovendien werd onze gewoonlijke H. Mis voorafgegaan door een H. Mis voor een groep pelgrims uit Schotland en opgevolgd door een doop. Een propvolle agenda dus voor onze bruisende Friezenkerk!  
Lees verder .....

bluebar

28ste ZONDAG DOOR HET JAAR            
Rome 12 oktober 2014

Op zondagochtend is het op de meeste plaatsen in Rome aanzienlijk rustiger dan doordeweeks. Maar niet bij het Sint Pietersplein. Ook vandaag weer wemelt het daar van de mensen. Ongelofelijk hoe druk het daar kan zijn! Toch is de sfeer niet hectisch. De pracht en de grootsheid van de basiliek en het plein, maar vooral ook de reden van het samenstromen van deze massa maken dat deze drukte iets aangenaams uitstraalt, zeker voor wie op weg is naar de Friezenkerk en er dus alleen maar langs (en niet in) hoeft te lopen. Onze kerk ligt immers in zekere zin en op een heel positieve manier zowel letterlijk als figuurlijk in de schaduw van de Sint Pieter… Meestal is het voldoende om de trap op te lopen om je ‘weg uit de menigte’ te voelen.
Echter niet altijd! Vanmorgen waren er bij ons plaatsen te kort. Bovendien werd de zang verzorgd door maar liefst twee koren… In zo’n volle kerk waaruit wondermooi gezang opstijgt is het niet moeilijk om je één te voelen, met elkaar en met God!      Lees verder.....

bluebar

Hebt u wensen of suggesties voor deze website,  dan vernemen wij die graag.   klik hier..

bluebar