25 jaar hergebruik

Friezenkerk

November 1989  -  November 2014


bluebar

Onderstaand recente Vieringen, voor eerdere Vieringen zie Archief.

bluebar

26ste ZONDAG DOOR HET JAAR            

Rome 28 september 2014

Hét nieuws van dit weekend is het huwelijk van een bekende filmster in Venetië. In de gondel zie je het paar door de kanalen varen, omringd door genodigden. Is Italië alleen nog maar goed om als decor te dienen voor het huwelijk van beroemdheden, vraagt een journalist zich bezorgd af? Nee, Italië blijft het land van heel veel natuur- en cultuurschoons, van grote kunstenaars, maar vooral ook van grote gelovigen en heiligen zoals Franciscus van Assisië, Catharina van Siena, Chiara Lubich, Johannes XXIII. Binnenkort komt Paulus VI er bij wanneer de Synode over de familie zal beëindigen. De ligging van de Friezenkerk is een voorrecht, zo dicht bij het plein, waar keer op keer gelovigen uit alle windstreken zich verzamelen en de christelijke boodschap met kracht verkondigd wordt. Wordt vervolgd.     Lees verder.....

bluebar

25ste ZONDAG DOOR HET JAAR            
Rome 21 september 2014
Op deze zondag is paus Franciscus buitenshuis. Hij is naar Albanië, een van de armste landen van Europa, het eerste Europese land, dat hij bezoekt. Het is betrekkelijk stil op het St. Pietersplein. Een kleine teleurstelling voor de vele pelgrims uit verschillende delen van het land, die op deze zondagmorgen in de Friezenkerk samen zijn. Helaas moeten zij het pauselijk middaggebed en zijn zegen missen!
 
Er heerst een feestelijke stemming in de kerk:  de rector, pater Tiemen Brouwer, herdenkt zijn 50-jarig professiefeest als dominicaan. Vele vrijwilligers zijn toegestroomd. Er wordt extra krachtig  gezongen. Pater Marc Lindeijer  S.J. verzorgt de preek en haalt naar voren hoe de sterke competitie die er ooit in de katholieke kerk was tussen religieuze ordes en gemeenschappen  (zoals bij concurrerende clubs in de voetbalwereld), plaats heeft gemaakt voor  waardering en samenwerking. Voor een religieus, maar niet minder voor iedere christen,  geldt het woord van Paulus: of ik leven moet of sterven, Christus zal in mij verheerlijkt worden. 
Met een hartelijk woord van Mevr. Renée Rijks, voorzitster van de oecumenische werkgroep,  voor de jubilaris,  namens  alle vrijwilligers, werd de Viering besloten.    Lees verder.....

bluebar


FEEST VAN DE KRUISVERHEFFING
Rome 14 september 2014

Het begon al vroeg. Nog voordat het Aartsbroederschap het ochtendgebed had beëindigd, stroomden de eerste pelgrims al binnen. In de Basiliek Sint Pieter was het ook druk. Het Feest van de Kruisverheffing werd door Paus Franciscus zelf gevierd (in de basiliek zelf), maar er werden ook de huwelijken van 20 echtparen uit het bisdom Roma door de Paus zelf ingezegend. Wij hadden in de volle Friezenkerk meerdere priesters en diakens rondom het altaar, m.a.w. het was weer echt hoogseizoen voor onze kerk. Bovendien mochten wij 5 pelgrims, te voet en met de fiets, verwelkomen.  Lees verder.....bluebar

Hebt u wensen of suggesties voor deze website,
dan vernemen wij die graag.    
klik hier..

bluebar