Palmzondag

Zondag 1 april 2007

"Heden Hosanna…”
Morgen kruisigt Hem

img0ROME (Redactie) 1 april 2007 - Met een prachtige lentezon overgoten leek het op het Sint Pietersplein al wel Paasmorgen. Maar nee, op deze eerste zondag van april wordt in onze kerk het lijdensverhaal van Lucas voorgelezen, de inzet van de Goede Week. Over de hele wereld herdenken christenen het leven, het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus. Zo ook in de Friezenkerk, meteen naast de grote buur van de Sint Pieter. Terwijl de Heilige Vader voorging in een muzikaal prachtig omlijste viering van Palmzondag, hadden wij in de Friezenkerk alweer voor de zoveelste keer op rij een gast- en gelegenheidskoor.

Vooraf

img1
Terwijl de Heilige Vader voorging in een muzikaal prachtig omlijste viering van Palmzondag...
img2
...wachtten we in de Friezenkerk op de komst van de pelgrims
img3
Het gelegenheidskoor onder de leiding van dhr. Koos van der Hoff uit Overloon warmden de stemmen op...
img4
... en gaf Veronica Hahn uitleg over de geschiedenis. Alles is nu gereed voor de Palmliturgie

Palmliturgie
img5

img6
Begroeting door Rector Don Jan Heeffer en zegening van de olijftakken
img7
Onder het zingen van `Hosanna, Zoon van David...` werden de olijftakken uitgedeeld...
img8
Concelebrant Marc Heemels leest het intochtverhaal uit Matteus
img9
Processie
img10
Met het kruis voorop daalden de kerkgangers met het koor eerst de grote trap af, en dan weer de “Scala Santa”, de Heilige Trap, op, om zo weer in de kerk aan te komen. Met deze processie herdenken christenen de intocht van Jezus in Jeruzalem, waar zijn leerlingen en velen van het Joodse volk Hem inhaalden als de bevrijder. Enkele dagen later zal hetzelfde volk om zijn kruisiging roepen, en dan blijkt hoezeer Hij de Bevrijder van zijn volk is. God laat Hem niet los, en laat ons niet los. In zijn oneindige barmhartigheid ontfermt Hij zich over elke dood en elk sterven en herschept het in nieuw leven.
img11

img12
`Toen Jezus naar zijn stede ging...` lied tijdens de processie
img13

img14

img15

img16
De Viering
img17
Celebrant: Rector Don Jan Heeffer
Aanvang: 10:30 uur
m.m.v. gelegenheidskoor uit Bergen (L.) o.l.v. Koos van der Hoff
img18
Openingsgebed

Dienst van het Woord
img19
Eerste lezing: Jes. 50, 4-7; Anny de Jong uit Venray
img20
Tussenzang: "Hij ging van stad tot stad
img21
Tweede lezing: Fil. 2, 6-11; Jan Peeters uit Overloon

Passieverhaal
img22
De Palmprocessie en het voorlezen van het lijdensverhaal vormen dan ook het hart van de viering van Palmzondag, de inzet van de Goede Week.Verteller John van Deventer
img23
Het lijdensverhaal volgens Lucas
img24
De heer Kees Oostveen uit Venray

Credo
img25
Priesterkoor v.l.n.r. Bart Putter, diaken Kees van Duin, acoliet Rene van Hees, Pater Piet Cuijpers, sds en Marc Heemels

Voorbeden
img26
Eucharistische Dienst
img27
Eucharistisch Hooggebed
img28
Vredeswens

Communie
img29
Slot
img30
Don Jan bedankt het koor. Het gelegenheidskoor onder de leiding van dhr. Koos van der Hoff uit Overloon zette zijn beste beentje voor. Dit koor is eigenlijk een groep Italiëreizigers. Deze reis wordt elk jaar door dhr. Kersten georganiseerd (voor de 10e keer red.) en wordt op een originele wijze afgesloten: een groot gedeelte van de deelnemers repeteert ’s avonds in de hotels waar overnacht wordt, en zingt mee in dit koor in de Palmzondagviering in Rome in de Friezenkerk. Het is al een traditie en het koor is gegroeid, niet enkel in aantal maar ook in de liturgie. Mgr. Heeffer dankte alle deelnemers en wenste “tot ziens” het volgend jaar.
img31
Eén deelnemer van de groep mocht eventjes speciaal vernoemd worden: Br. Fons Borgman, van de Mill Hill congregatie. Hij is al 32 jaar missionaris in Kenia en neemt nu aan deze Romereis deel.
img32
Zegen en wegzending

Na de Viering
img33

img34

img34b

img35

img36

img37

img38

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 06 447 41123
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)