5de Zondag van Pasen

Zondag 6 mei 2007

"Goed zijn voor elkaar..."
Een nieuw gebod

img0ROME (Redactie) 6 mei 2007 - Het is onverwacht koud in Rome, een echte teleurstelling voor de Nederlandse pelgrims die deze ochtend weer talrijk naar de kerk zijn gekomen: o.a. de Philips van Horne scholengemeenschap uit Weert, groepen van de Jong Intra en Krasreizen en tenslotte een groep uit Steyl. De sfeer was echter warm en intens, duidelijk te wijten aan het gezang dat o.l.v. Pater Piet Cuijpers SDS met veel enthousiasme werd uitgevoerd, maar ook omdat wij samengekomen zijn om de eucharistie te vieren met het gevoel dat we iets voor elkaar kunnen betekenen….ja, elkaar lief hebben….je zou kunnen zeggen net zoals Christus dit nalaat in zijn testament.

De Viering

Celebrant: Bart Putter
Aanvang: 10:30 uUR

Intrede

img1
Opening
img2
Dienst van het Woord
img3
Eerste lezing: Hand. 14, 21 - 27; Dhr. B. Rusman (Hillegom)
img4
Psalm tussen de Lezingen: 19 II;
img5
Tweede lezing: Apok. 21, 1 – 5a; Mevr. Irma van Swaal (Roosendaal)

Evangelie
img6
Alleluia, "Een nieuw gebod geef ik u, zegt de Heer..."
img7
Joh. 13, 31-33a, 34-35; concelebrant Lambert Hendriks

Homilie

Het testament van Christus…


Vandaag horen we een deel van het testament van Christus. Het is een deel van de rede die Jezus hield voor zijn apostelen tijdens het laatste Avondmaal, de laatste keer dat hij zijn leerlingen sprak vóór zijn kruisdood. De leerlingen wisten dat nog niet, maar vermoedden zeker wel dat het een bijzondere avond was: kort daarvoor had Judas de zaal verlaten, nadat Jezus had aangekondigd dat één van zijn apostelen Hem zou verraden en overleveren. Wat zou Jezus nu gaan vertellen?

Nieuw gebod…

img7bEn we hebben het gehoord: een nieuw gebod. Alsof we nog niet genoeg geboden hebben. We hadden er al tien. En wij willen juist minder regels. Liefst zo min mogelijk. Dat belooft onze regering ons ook iedere keer weer: minder regels, minder zorgen. En je zou zeggen dat we het met onze tien geboden al aardig zouden moeten kunnen redden: 1. Ik ben de Heer uw God. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. 2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken. 3. Gij zult de dag des Heren heiligen. 4. Eert uw vader en uw moeder. 5. Gij zult niet doden. 6. Gij zult geen echtbreuk plegen. 7. Gij zult niet stelen. 8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. 9. Gij zult geen onkuisheid begeren. 10. Gij zult niet begeren wat uw naaste toebehoort. Wat valt daar nog aan toe te voegen?

Zorg voor anderen…

Enige jaren geleden heb ik India bezocht, in het bijzonder een regio waar de christenen een belangrijke minderheid vormen en ze vooral veel scholen leiden. Uiteraard bestaat het grootste deel van de leerlingen niet uit christenen, maar uit moslims en vooral hindoe’s. Op onze vraag wat de school dan christelijk maakte, wat hen onderscheidde van de andere scholen, antwoordde een zuster dat ze christelijke waarden overbrachten. Een tamelijk abstract begrip. Maar ze legde meteen uit dat bijvoorbeeld de zorg voor elkaar al heel christelijk was. Met name bij de hindoe’s is dat vaak onbekend: zorg voor onbekenden, voor armen, is er niet bij.

Elkaar liefhebben…

Juist de zorg voor de anderen, ongeacht of het bekenden zijn van onszelf, is een kenmerk van het christen-zijn. Maar bedoelde Jezus dan dat we iedere zondag in de kerk iets in de collectebus moeten doen? Of eens iets geven aan een bedelaar, waarvan er hier in Rome zoveel zijn? Natuurlijk is dat goed, maar Jezus formuleert het anders, het gaat niet zomaar om “goed te zijn voor elkaar”: “gij moet elkaar liefhebben zoals ik u heb liefgehad; hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart”. Jezus vraagt van ons dat wij elkaar liefhebben. Niet dat we de hele wereld moeten liefhebben, dat we voor iedereen goed moeten zijn. Nee, heel direct: “elkaar liefhebben”. En dat begint bij de mensen om ons heen, bij ons eigen gezin, familie, buren, enzovoort.

Zoals we in de eerste lezing hoorden, kenden de eerste christenen een grote onderlinge verbondenheid, die grote afstanden overbrugde. Een romeinse keizer vroeg eens een gouverneur wat de christenen nu zo “anders” maakte. Behalve dat ze niet deelnamen aan de staatsgodsdienst van het Romeinse rijk was dat niet veel: het enige dat de gouverneur kon melden was de liefde waarmee de christenen met elkaar omgingen en alles met elkaar deelden.

Wanneer wij ons niet houden aan dit gebod, het gebod van de liefde, heeft het onderhouden van de Tien Geboden weinig betekenis, en is het zelfs maar de vraag of het wel mogelijk is: de geboden gaan immers juist over de verhouding tussen ons en onze medemensen.

Het leven geven…

Maar hoezeer moeten we dan liefhebben? Wat vraagt Jezus hier eigenlijk van ons? Hij geeft het zelf aan: Azoals ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Voor de apostelen was dit tijdens het Laatste Avondmaal al duidelijk: zij hadden een aantal jaren met hem geleefd. Maar ook wij kunnen ons iets voorstellen bij Zijn liefde voor ons: Jezus zelf zegt het ergens anders in het Evangelie: Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. En Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. Dat is ons voorbeeld, dat vraagt Jezus ook van ons.

Een voorbeeld…

En zijn dood, zijn offer voor ons, vieren wij in iedere Eucharistieviering weer. In iedere Eucharistieviering geeft Christus zichzelf weer en komt hij tot ons, wil hij bij ons komen. Dat is ook de reden dat vroeger kosten noch moeiten gespaard werden bij de bouw van de kerken. Waar is dat beter te zien dan hier in Rome? Over smaak valt natuurlijk te twisten, en soms kwam ook het prestige van de bouwers om de hoek kijken, maar de reden voor die prachtige kerken waarvan ook u hier zeker al vele bezocht heeft, is dat de mensen eer wilden brengen aan het offer van Christus voor ons. Dat hij zichzelf voor ons heeft overgeleverd, om ons te redden, en ons daarmee tegelijkertijd het voorbeeld gegeven heeft van hoe wij elkaar moeten liefhebben. Denkt u daar nog eens aan als u straks weer zo=n schitterende kerk binnenstapt.

Credo

Voorbeden

Bidden wij tot God onze Vader, die ons in Christus Zijn Liefde heeft getoond:
img8
- voor onze heilige vader de paus en alle bisschoppen: dat zij de wereld blijven oproepen Christus liefde na te volgen.
Laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.

- voor de leiders in politiek en samenleving: dat zij de echte naastenliefde tot norm nemen bij het maken van wetten en regelingen.
Laat ons bidden...

- voor ons christenen: dat onze geloofsbeleving een uitnodiging is voor alle mensen, die nog niet tot de Kerk behoren, Christus liefde na te volgen.
Laat ons bidden...

- bidden we deze zondag na Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in Nederland voor alle mensen die nu lijden onder de verschrikkingen van een oorlog: dat God hen spoedig naar de vrijheid zal leiden.
Laat ons bidden...

- voor de overledenen en in het bijzonder de oorlogsslachtoffers: dat zij voor altijd geborgen mogen zijn in Christus liefde.
Laat ons bidden...

Goede God, Uw Liefde kent geen grenzen. Vol vertrouwen durven wij onze beden aan U voor te leggen en vragen U: wil ze verhoren in Uw goedheid. Door Christus onze Heer. Amen.

Eucharistische Dienst
img9
Offerande
img10
Collecte; Lars en Gitte Tesselaar (Warmenhuizen)
img11
Gebed over de Gaven

img12
Vredeswens

Communie
img13

img14
Communiezang: "De Heer is waarlijk opgestaan..."
img15
Slot
img16
Slotwoord
img17
Zegen en wegzending

Na de Viering
img18

img19

img20

img21

img22

img23

img24

img25

img26

img27

img28

img29

img30

img31

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 06 447 41123
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)