30ste Zondag door het jaar

Zondag 28 october 2007

"Een kwestie van waarheid..."

Geen oordeel, wél geloof

img0ROME (Redactie) 28 october 2007 - Het St. Pietersplein was echt vol, de Friezenkerk iets minder: de herfstvakantie is achter de rug. Er waren wel enkele groepen toeristen en pelgrims, die van de mooie gezangen van het Kamerkoor Cantate uit Venlo hebben kunnen genieten. Samen met de trouwe ‘Romeinse’ parochianen hebben wij vandaag allen afscheid genomen van Don Jan Heeffer, die zijn taak als ‘capellanus neerlandicus in urbe’ (Nederlandse kapelaan in de stad Rome) na vier jaar binnenkort gaat neerleggen.
Het was dus een heel bijzondere viering, die door iedereen hopelijk goed zal worden beoordeeld. Ja, het oordeel: vaak doen we dat te vlug, of te berekenend. We denken té vaak dat we het zo goed doen, maar eigenlijk is er maar Eén die de waarheid is….

Vooraf

img1
Annelies zet koffie
img2
Veronica geeft uitleg over de geschiedenis
img3

img4
Het kamerkoor Cantate uit Venlo, o.l.v. dirigent Dion Ritten, warmen de stemmen op
img5
De dames van het koor kunnen nog even ontspannen
img6

img7
Nog even het fototoestel controleren en iedereen is er klaar voor

De Viering

Celebrant: Don Jan Heeffer
m.m.v. Kamerkoor Cantate uit Venlo
o.l.v. dirigent Dion Ritten
Aanvang: 10:30 uur

Intrede
img8

Intredezang: "Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
img9
Opening
img10
Opening door hoofdcelebrant Don Jan Heeffer

Dienst van het Woord
img11
Eerste lezing: Jezus Sir.35,12-14.16-; Joan Rijks
img12
Psalm tussen de lezingen: Psalm 23 "The Lord is my shepherd; I shall not want." by Thomas Matthews
img13
Tweede lezing: 2 Tim. 4,6-8.16-18 Cees de Wit (Volendam)

Evangelie

img14
Lucas 18,9-14

Homilie

De tollenaar en de farizeeër

img15
Oordeel en waarheid…

Wij kennen de parabel uit het evangelie van vandaag allemaal heel goed. Het is gemakkelijk te raden naar wie onze sympathie uitgaat want de tollenaar vertedert ons hart en de houding van de farizeeër stoot ons af. Ook wij hebben dus direct ons oordeel klaar ook al zegt Jezus niet dat de tollenaar goed was en de farizeeër slecht. Waar het op de eerste plaats opaan komt is dat we niet over anderen moeten oordelen want dat stelt ons al direct in het ongelijk. Het is ook niet toevallig dat de eerste lezing spreekt over rechters die steekpenningen aannemen om hun oordeel aan te passen. Zo gebeurt het ook met ons dat wanneer we bevriend zijn met zekere mensen en denken daar een zeker voordeel aan te hebben we dan ook klakkeloos hun mening of oordeel overnemen en er geen moeite voor doen om te onderzoeken of zij ook werkelijk gelijk hadden. Alleen God is de waarheid en spreekt de waarheid en wanneer wij zelf die taak van God willen overnemen dan zitten we al helemaal verkeerd. Het oude en misschien al vergeten gezegde leerde ons al het volgende: “Wilt geen kwaad van anderen spreken, dat verraadt een boos gemoed, maar denk veeleer aan uw gebreken en hoe ge die verbeteren moet”. Maar we gaan weer terug naar onze parabel.

Wie is de farizeeer?

Hij doet wat elke vrome jood doet: hij bidt staande zoals alle anderen. Hij praat in zijn hart alleen met God en kletst er met niemand over. Hij vindt dat hij eerlijk en oprecht leeft volgens de wet en zijn best doet om geen zonden te doen. Hij geeft aalmoezen om de tempel te kunnen onderhouden en om de school te steunen waar nieuwe rabbijnen worden geschoold. Hij vast veel vaker dan de wet voorschrijft en vindt dat hij daar best trots op mag zijn. Als wij ook zo goed zouden leven dan zouden wij daar ook trots op zijn en dus gaan we voor de derde keer in de mist.

Wie is de tollenaar?


Hij is een grote bedrieger en iemand die vanuit zijn functie overal profijt uit weet te slaan. Vooral de eenvoudigen en de armen, die toch in stilte lijden, moeten het het meest bezuren. Als een tollenaar gerechtvaardigd wilde worden moest hij eerst het afgeperste geld met 20 % rente terugbetalen en zijn “beroep” verlaten. Volgens de rabbijnen was het praktisch onmogelijk dat er een tollenaar in de hemel kon komen. Ook wij, als we met tollenaars te doen zouden hebben, dan zouden we hen niet aankijken en niet begroeten want wie aan ons geld komt, die komt aan onszelf. Als zo iemand nu ook eens door God gestraft zou worden, dan zouden we daar gewoon van genieten. Dus ontsporen we al voor de vierde keer.

Trots, hoogmoed en bedriegerij…


De trots en hoogmoed van de farizeeër en de bedriegerij van de tollenaar staan ons allebei tegen. Wanneer iemand hoogmoedig is en over alles wat hij doet steeds aan het snoeven is, dan stoot zo’n persoon ons af en ook al doet hij of zij veel goeds dan staan we die mens niet uit en hij of zij breekt met eigen handen het gedane goede af. Sint Paulus schrijft: “Wie eigenlijk houdt u voor iets bijzonders. Of wat hebt ge wat ge niet verkregen hebt? En zo ge het verkregen hebt wat pocht ge dan als had ge het niet verkregen?” (1 Kor. 4, 7) En wanneer we door iemand bedrogen zijn dan ligt die er voor eens en altijd bij ons uit. Dat zijn de twee personen van de parabel. Maar wat is nu precies het verschil tussen die twee?

Een goed beeld van God…

Het verschil zit hierin: de tollenaar heeft een goed beeld van God en de farizeeër niet. Ook al hebben we sympathie voor de tollenaar toch kijken we vaak op de farizeeër want ook wij vinden vaak dat we het allemaal zo goed doen en dat God het best met ons eens kan zijn. De tollenaar was er bewust van dat alleen God hem nog redden kon en dat dacht de goede moordenaar aan het kruis met Jezus ook. Wie denkt zelf altijd gelijk te hebben en niets verkeerds doet die redt het nooit. Alleen wie in Jezus zijn redder ziet die zal in de hemel komen. Zoals altijd maakt het woord van Jezus de zekeren onzeker en de onzekeren zeker. Moge het goede wat de farizeeër deed en het geloof van de tollenaar ons brengen tot het eeuwige leven.

Credo
img16
Voorbeden
img17
Eucharistische Dienst
img18
Offerandezang: Cantate Domino, canticum novum.. van Michelle Roueché
img19

img20

img21

img22

img23

img24
Communie
img25

img26
Communiezang: Psalm 42, Sicut cervus desiderat a fontes aquarum... (Nancy Telfer)

Slot
img27
Don Jan kreeg van het bestuur van de Friezenkerk twee iconen cadeau, een van de aartsengel Michael, patroon van de kerk die eigenlijk SS. Michele e Magno heet, een een van Sint Jan de Evangelist, de naamheilige van Don Jan.
img28

img29

img30
Als een van zijn laatste daden reikte Don Jan een oorkonde uit aan de heer Frits van Hest, die te voet van Canterbury naar Rome was gekomen.
img31
Na de Viering
img32

img33

img34

img35

img36

img37

img38

img39

img40

img41

img42

img43

img44

img45

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 06 447 41123
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)