Afscheid Don Jan

"Afscheid Don Jan..."
Vertrek als kapelheer Friezenkerk Rome

Foto Lidy Peters RKK
img0ROME (Redactie/RKK) 28 october 2007 -Jan Heeffer heeft vandaag afscheid genomen als kapelheer van de Kerk der Friezen in Rome. Vier jaar lang was de Tilburgse priester verantwoordelijk voor het pastoraat ten behoeve van de Nederlanders in de Eeuwige Stad. In juli had Don Jan al afscheid genomen als rector van het Pauselijk Nederlands College.
Heeffer was vanochtend hoofdcelebrant in de eucharistie in de Friezenkerk. Aan het einde van de mis vroeg hij de aanwezigen samen met hem een weesgegroetje te bidden voor alle mensen die hem bij de vervulling van zijn taak hadden bijgestaan. Daarna nam de dominicaner pater Tiemen Brouwer, tijdelijk waarnemer bij de Friese Kerk, het woord en bedankte Don Jan ook namens het bestuur voor zijn inzet en de vertrouwde wijze waarop hij iedereen tegemoet trad.

Afscheid Don Jan als kapelheer Friezenkerk Rome

Rome (Van onze correspondent Lidy Peters) 28 oktober 2007 - Jan Heeffer heeft vandaag afscheid genomen als kapelheer van de Kerk der Friezen in Rome. Vier jaar lang was de Tilburgse priester verantwoordelijk voor het pastoraat ten behoeve van de Nederlanders in de Eeuwige Stad. In juli had Don Jan al afscheid genomen als rector van het Pauselijk Nederlands College.

Weesgegroetje
Heeffer was vanochtend hoofdcelebrant in de eucharistie in de Friezenkerk. Aan het einde van de mis vroeg hij de aanwezigen samen met hem een weesgegroetje te bidden voor alle mensen die hem bij de vervulling van zijn taak hadden bijgestaan. Daarna nam de dominicaner pater Tiemen Brouwers, tijdelijk waarnemer bij de Friese Kerk, het woord en bedankte Don Jan ook namens het bestuur voor zijn inzet en de vertrouwde wijze waarop hij iedereen tegemoet trad.

img1Don Jan vanochtend tijdens de mis in de Friezenkerk (foto: Lidy Peters

Cappellanus neerlandicus
Pater Brouwers noemde twee opmerkelijke zaken die onder Don Jan tot stand zijn gekomen. In januari 2005 kreeg de Friezenkerk, die eigendom is van het Vaticaan, weer een eigen priester met de titel Cappellanus neerlandicus in Urbes ('Nederlands kapelheer in de Stad'). Het was voor het eerst in 400 jaar dat een priester deze titel weer mocht dragen. Daardoor kon de Friezenkerk als een heuse parochiekerk gaan functioneren.

Restauratie
Als tweede noemde Brouwers het gereedkomen van een restauratieplan. Als het geld eenmaal door de Vrienden van de Friese Kerk in Nederland bij elkaar is gebracht, kan de restauratie van de Kerk der Friezen beginnen. Don Jan zei daarop dat hij zich een beetje als Mozes voelde, die het beloofde land vanaf de berg zag liggen, maar het zelf nooit zou betreden.

Iconen
Don Jan kreeg van het bestuur van de Friezenkerk twee iconen cadeau, een van de aartsengel Michael, patroon van de kerk die eigenlijk SS. Michele e Magno heet, een een van Sint Jan de Evangelist, de naamheilige van Don Jan.

img2
(foto: Lidy Peters)

Terug naar Bergamo
Dr. Jan Heeffer (1948) werd geboren in Tilburg en is sinds 1973 priester van het bisdom Bergamo in Italiƫ. Hij behaalde zijn licentiaat theologie aan het Theologisch Instituut te Bologna en promoveerde in 1993 tot doctor in de theologie aan het Pontificio Atheneo Antonianum in Rome. Van 1987 tot 2003 was hij rector van het jongereninternaat San Vincenzo van het bisdom Bergamo en directeur van de daaraan verbonden technische school. Naast cappellanus neerlandicus was Heeffer sinds 1 maart 2003 rector van het Pauselijk Nederlands College, procurator van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en kerkelijk raadsman van de Nederlandse ambassade bij de Heilige Stoel. Heeffer keert nu terug naar het bisdom Bergamo.

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 06 447 41123
Fax +39 178 226 3757

Financiƫle bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)