29ste Zondag door het jaar

Zondag 21 october 2007

"Met geheven handen…"
Niet uit angst, uit vertrouwen

img0ROME (Redactie) 21 october 2007 - Een koor (St. Nicolaaskoor uit Denekamp) vóór het altaar, de Capella Neerlandica (Hattem) achter het altaar, leden van de bisschoppelijke beleidscommissie, een aantal leden van het parochieverband St. Maarten (Utrechtse Heuvelrug-Zeist), parochianen uit Raalte en van het parochieverband Viergaarden-Groesen-Duiven-Loo-Westervoort, groepen van Willibrordstochten, Labrys Reizen, Krasgroep en De Jong Intra…Het was moeilijk om voor iedereen een zitplaats vrij te maken, je zou bijna je handen heffen om de mensen niet meer binnen te laten. Hoe vaak heffen we niet onze handen in een moment van onmacht, van razernij en misgenoegen: probeer het eens anders, net als de eerste christenen, die dit gebaar maakten als teken van totaal vertrouwen in God.


Vooraf

img1
De koffiedames Annemiek (l) en Veronica tellen vanuit het keukenraam de "kopjes"!
img2
De kerk begint aardig vol te raken...
img3
...zelfs op het doksaal
img4
Teresa geeft uitleg
img5
Het koor zingt in
img6
De organist is er klaar voor en de viering kan beginnen

De Viering

Celebrant: Pastoor Ronald Cornelissen
m.m.v. Capella Neerlandica
o.l.v. dirigent Harm Jansen uit Hattem

Aanvang: 10:30 uur
img7
Intrede
img8
Opening
img9
Dienst van het Woord
img10
Eerste lezing: Ex.17,8-13; Mevr. Anneke Hoekveld, (Duiven (Gld)
img11
Psalm 121:
img12
Tweede lezing: 2 Tim.3,14-4,2; Jan Vastert, (Denekamp)
img13
Evangelie

Lucas 18,1-8


Homilie

Aanhoudend gebed

img13b‘Orante’…

We zijn hier in Rome en worden overstelpt met kunst uit alle tijdvakken van de Europese en christelijke geschiedenis. Als je je in de catacomben bevindt, ben je heel dicht bij de inspiratiebronnen van de eerste christenen – trouwens ook hier vlakbij in de Sint Pieter. Vaak zie je op zo’n sarcofaag een opvallende figuur met de handen geheven: een zogenaamde “orante”.


Standvastig in gebed…

Dat doet ons denken aan Mozes die we vandaag in de eerste lezing tegenkwamen. In de strijd van het volk Israël houdt Mozes de blik en de handen naar God gericht. Niet van aardse macht komt onze redding, maar van God. Dit geloof is het geloof van het Volk van het Verbond, het geloof van de eerste christenen. Als zodanig stond dit geloof, dat alle zegen, alle heil van God komt, lijnrecht tegenover de keizercultus. Daardoor zijn de eerste christenen dan ook vaak en heel hard in aanvaring gekomen met de burgerlijke overheid van het Romeinse Rijk. Toch zijn zij standvastig gebleven in hun gebed.

Geheven handen…

Met geheven handen, blijven bidden, aanhoudend gebed. We zien het vaker door de hele bijbel heen: Noach in de ark die, bedreigd door de watervloed,
de handen ten hemel heft; Jona die in de storm de handen opheft tot God; Daniël in doodsbedreiging in de leeuwenkuil; Suzanna die belaagd wordt door de oude mannen; de drie jongelingen in de vuuroven geworpen... allemaal zijn zij in levensgevaar maar blijven op God vertrouwen. Het teken daarvan zijn hun geheven handen.

Geloof en gebed…

Jezus spoort ons aan in het evangelie om ook zo in het leven te staan. Als een onrechtvaardige rechter recht verschaft, om maar van het gedoe af te zijn, hoeveel te meer dan zal de Vader van allen uit Liefde ons recht verschaffen. Gebed veronderstelt geloof, geloof draagt het gebed. De twee worden versterkt. Heffen wij onze handen op en bidden we om de gave van de H. Geest. Dat ons geloof versterkt worde; dat ons gebed onophoudelijk God prijst.

Credo
img14
Voorbeden
img15
Voor de Kerk; dat de Heilige Geest in ons bidt en alle Chistenen leidt in waarheid en liefde.
Laat ons bidden.

Voor de paus, onze Heilige Vader Benedictus, dat de Geest hem en alle bisschoppen wijsheid geeft en kracht. Voor een goede opvolger van onze aartsbisschop.
Laat ons bidden.

Voor onze gezinnen en families, voor allen die ons dierbaar zijn. Voor de zieken en allen die het moeilijk hebben, om Gods zegen.
Laat ons bidden.

Eucharistische Dienst
img16

img17

img18

img19
Communie
img20

img21

img22
Slot
img23

img24

img25
Zegen en wegzending

Na de Viering
img26
50 jaar getrouwd, Martina Hermans-Peeters en Herman Hermans, uit Boxmeer (N-Br.)
img27

img28

img29

img30

img31

img32

img33

img34

img35

img36

img37

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 06 447 41123
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)