14de Zondag door het jaar

Zondag 5 juli 2009

"Een doorn in het vlees..."
14e Zondag door het jaar

img0ROME (Redactie) 5 juli 2009 - Het is juli in Rome en broeierig heet. Al wie kan is de stad uit. Er is niets te doen. Er staat veel te gebeuren. De G8 komen bijeen in L’Aquila. Van die groten der aarde zullen er ook wel wat naar Rome komen. Wij zijn benieuwd wat de media er van gaat maken. Als president Obama een vlieg doodmept is dat wereldnieuws. Deze week komt de derde encycliek van paus Benedictus uit. Het wordt zoals men laat doorschemeren een verdere uitwerking van de sociale leer van de Kerk. En dat in het kader van onze huidige wereld in crisis. Wij zijn benieuwd hoe de media dit gaat verwerken of klasseren.


De Viering

Hoofdcelebrant: pater Emiel van de Velde, cicm
Aanvang: 10:30u

Opening en begroeting

img1
Dienst van het Woord
img2
Eerste lezing: Ez. 2, 2 - 5;
img3
Tussenzang: Psalm 123; "Ons oog richt zich op de Heer onze God tot Hij zich om ons bekommert"
img4
Tweede lezing: 2 Kor. 12, 7 - 10; Dolly Benedetti (Rome)
img5
Evangelie: Mc. 6, 1 - 6;

Homilie
Een doorn in het vlees...

img5bHet is juli in Rome en broeierig heet. Al wie kan is de stad uit. In ons college is de “ad valvas” met de uitnodigingen voor concerten, lezingen en andere culturele activiteiten volledig blank. Er is niets te doen. En in onze kapel wordt er in de vakantie niet gepreekt. Deze preek vraagt me enige inspanning. Er staat veel te gebeuren. De G8 komen bijeen in L’Aquila. Van die groten der aarde zullen er ook wel wat naar Rome komen. Er staat wat te beleven. Ik ben benieuwd wat de media er gaan van maken. Als president Obama een vlieg doodmept is dat wereldnieuws.
Deze week komt de derde encycliek van paus Benedictus uit. Het wordt zoals men laat doorschemeren een verdere uitwerking van de sociale leer van de Kerk. En dat in het kader van onze huidige wereld in crisis. Ik ben benieuwd hoe de media dit gaan verwerken of klasseren.

De Kerk en de paus mogen niet zwijgen. Maar of de groten en de minder grote op aarde nu luisteren of niet, zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is.
Geloven is niet alleen voor binnen het kerkgebouw. Het is ook opkomen voor rechtvaardigheid en voor een menselijk leven voor alle bewoners van deze aarde. Is het geen schande voor onze wereld met al zijn mogelijkheden dat men in 2009 nog met schrijven dat meer dan één miljard mensen te kampen heeft met honger? Eén mens op zes.
Dit is de doorn en de angel die een beetje zou moeten prikken in het vlees van deze die het wel stellen. Aantal mensen met honger neemt met miljoenen toe en de investeringen, ontwikkelingshulp en donaties, verminderen. De financieel-economische crisis die zich ontspon als een crisis van de rijke wereld, treft de armste landen almaar meer.
Wat voor mij en voor veel gelovigen een doorn in het vlees is, is de achteruitgang van de geloofspraktijk en de kerkgebouwen die leger worden. Ik las dat er in Nederland sinds 1975 al 1340 kerken hun deuren gesloten hebben als gevolg van de dalende geloofspraktijk en de hoge onderhoudskosten.
De volgende 10 jaar gaat men in Nederland nog meer dan 1000 kerken sluiten.
Er schieten er dan nog meer dan 6000 over en dat is nog veel.

Een derde doorn is voor mij het zo goed als uitsterven van het priesterbestand, vooral bij ons in de Lage Landen. In Vlaanderen is er dit jaar één priesterwijding. Hoe moet dit verder? Men zegt dat de Geest ook werkt door niet te roepen. Het is het uur van de leek. Misschien kan het “jaar van de priester” het één en ander uitklaren. Zonder vriendschap met Jezus en geloof is er geen leven mogelijk als priester. Van een priester wordt veel gevraagd: celibaat, gehoorzaamheid en in vergelijking met veel andere “beroepen”, het moeten stellen met karige financiële middelen. Voor mij is het een mirakel als een jonge man in het rijke westen voor zo’n leven kiest.

In een bisdom in Zuid-Frankrijk waren er dit jaar 12 priesterwijdingen. De bisschop daar is met zijn priesters begaan en leeft dicht bij hen. Voor een koud en futloos priesterschap kan niemand kiezen.
Paulus spraak over een doorn of een angel… Hopelijk komen er in de volgende jaren geen doornen bij maar wel prikkels tot een vernieuwd christelijk leven. Ons levensvoorbeeld kan een prikkel zijn tot christelijk leven. Een voorbeeld is veel meer waard dan boeken theorie.

Jezus gaf het goede voorbeeld in zijn vaderstad. Het werd hem niet in dank afgenomen. Misschien hebben ook wij in ons leven al moeten opboksen tegen de vooroordelen van onze tijd- en dorpsgenoten. Het kastensysteem bestaat niet enkel in India. Ook bij ons worden mensen in categorieën ingedeeld. Het is niet gemakkelijk om hoger op de sociale ladder te geraken. Het “waar” maken is niet altijd eenvoudig. Zelfs in een bisdom en in een congregatie speelt je afkomst een rol. Maar ik merk dat wie het waar maakt, gerespecteerd wordt.
Voor de stadsgenoten was Jezus de timmerman, de zoon van Maria. Een gewone vrouw uit het volk. Zijn familieleden waren gewone mensen van het dorp. Jezus was leek, geen leviet, geen priester, geen rijke, geen politieker. Hoe kan Hij zo over God en voor de mensen spreken? Hoe kan zo iemand een profeet zijn?
Een klein groepje leerlingen heeft Hem wel aanvaard. En het wonder is dat dit na zijn dood is blijven verder groeien. Als de Verrezene die leeft geeft Hij zin aan het leven, aan ons leven.

Laten we open staan voor de profeten van deze tijd. Zij spreken ons over God en leren ons de waarde te zien van iedere mens. Jezus zegt: ”Wat je aan één van de minsten gedaan hebt, dat heb je aan mij gedaan”.
Er waren profeten… Franciscus zag in de melaatse zijn broeder. Pater Damiaan, die in oktober wordt heilig verklaard, kon na 16 jaar in Molokaï zeggen: “Wij melaatsen”. Moeder Theresa zag in de straatmens van Calcutta het Kind van God.
Durven wij hier en in deze tijd profeet zijn?
img6
Credo
img7
Priesterkoor v.l.n.r.: Chris Bergs, bisdom Rotterdam; Victor Maagd , Emmen, (bisdom Leeuwarden-Groningen) Kees van Duin, diaken Friezenkerk Rome; pater Emiel van de Velde (hoofdcelebrant), Wim Bakker, rector priesteropleiding Rotterdam; pastoor Luc Buyens Reusel (N.Br.) pastoor Ton Huitink, Doetinchem (bisdom Utrecht)

Voorbeden
img8
Pr. Laat ons bidden, zusters en broeders, tot God onze Vader, die ons sterk maakt, ook als we zwak zijn:

Lector: Voor onze paus en bisschop, dat de profetische woorden van zijn nieuwe encycliek gehoor vinden bij alle mensen van goede wil.
Laat ons bidden en zingen...

Voor de priesters, dat ze durven profeet zijn voor de mensen van deze tijd.
Laat ons bidden en zingen...

Herdenken en bidden we voor Paul Sturkeman uit Friesland, die betrokken was bij het verzamelen van de Friese kloostermoppen, en die een jaar geleden is overleden.
Laat ons bidden en zingen...

Voor de G8 en voor hen die het lot van de wereld in handen hebben, dat de roep van de armen en de kleinen, van de migranten en de mensen-zonder-papieren tot hen doordringt. Dat ze beslissingen nemen die goed zijn voor "mens en wereld".
Laat ons bidden en zingen...

Voor ons hier samen, dat wij niet eerst afwegen en napluizen wat iemand zegt, maar ons hart openen voor het goede dat wij van elkaar vernemen.
Laat ons bidden en zingen...

Eucharistische Dienst
img9
Offerande...
img10
Gebed over de Gaven...
img11
Gebeden: E.H. Victor Maagd (Emmen, bisdom Leeuwarden-Groningen)
img12
Gebeden: pastoor Luc Buyens Reusel (N.Br.)
img13
Onze Vader...
img14
Vredeswens
img15
Communie

Slot
img16
Zegen en wegzending

Na de Viering
img17

img18

img19

img20

img21

img22

img23

img24
Met dank aan de dames Renée en Henrica

 

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 06 447 41123
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)