Vesperdienst

Woensdag 22 september

Vredesweek in de Kerk van de Friezen

img1

Inleiding

img2

... door de voorzitter van de oecumenische werkgroep, mevrouw Renée Rijks

img3

Intredezang: "Licht dat ons aanstoot in de morgen..."

Welkom

img4

Voorganger tijdens deze vesper, pater Emile van de Velde

img5

Psalm 150: "Looft God, looft Hem overal..."; diaken Kees van Duin en Jacob Winter

 

Bijbellezing: Timoteus 1, 1-2, 2, 1-8: Henny Schep.

Overweging

Wat voor buren zijn we eigenlijk?

img6b

Eerst wil ik iets zeggen over mijn buurt. Het Collegio van de paters van Scheut is in de via di San Francesco di Sales 25. Dit is op de helling van de Gianicolo achter de gevangenis “Regina Coeli”. Een duizend buren, gevangenen, zie ik nooit.
Met de parochie hebben we in samenspraak met kapelaan eens een eucharistie gehad in de gevangenis. Meer dan 200 gevangenen hebben rechtstaand de eucharistie gevolgd. Er zijn geen zitplaatsen. Dit was een speciale ervaring.
Soms hoor ik roepen naar de gevangenen. Van “Marco ti amo”.

Deze maand heb ik tweemaal een meisje horen roepen: “Papa ti amo”. Van uit de cel roepen de gedetineerden terug. De heuvel werkt als een amfitheater. Als er belangrijke personen naar “Regina Coeli” komen. Rechters,ministers,enz.. Dan zijn er altijd burgerlijke wachten met het machinegeweer in de hand. We leven dus in een goed bewaakte buurt. De contacten met de buren zijn beperkt.
Naast ons is er het Collegio Sacerdotale Tiberino van Opus Dei. Er zijn beleefde contacten. Ook met de zusters die zorgen voor de keuken en het onderhoud van het huis. Als ik wat te veel producten heb uit onze tuin breng ik wat naar de kloosters in onze buurt en ook naar de parochie. Als ik wafels bak stuur ik altijd wat naar de buren. We krijgen dan ook wat terug.

De bewakers en het personeel van de gevangenis ziet me regelmatig met de fiets.
Sommigen zeggen “Salve” of “Buon giorno”. Voor de rest groet ik de dame die elke dag met haar hondje gaat wandelen. Soms komt het tot een klein praatje.
Van don Marcello van het Oratorio Paulus VI krijg ik alle zondagen de “Avvenire”.

Het huispersoneel van onze benedenbuur is zeer vriendelijk. Een Filippino en een Indiër van Kerala. Deze laatste,een Syro-Malankar komt hier werken om zijn twee dochters in India een goede scholing te kunnen geven.

De zaterdagmorgen ga ik naar de parochiekerk en de zondag ga ik concelebreren in het dichtste kerkje in de via della Lungara. Na de mis drink ik daar een koffie.

Met de bovenburen, een bureel van “Bambino Gesù” heb ik bijna geen contact.
Op de grote feesten doe ik mee met de parochie of met de vrienden van de via della Lungara.
Zo kom ik eigenlijk weinig in de Belgische of in de Friese kerk. Dit is een optie.
Als vreemdeling wil ik toch bij de buren zijn. Al is mijn buurtwerk beperkt. Het is toch iets.

Nu even over naar de lezing van vandaag. Het was de tweede lezing van de katholieke woorddienst van vorige zondag. Uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus. Paulus of de redacteur van de brief geeft praktische richtlijnen i.v.m. het leiden van een plaatselijke Gemeente.
Timotheüs is in Efese achtergelaten om daar een aantal problemen op te lossen. Paulus geeft hierin een aantal richtlijnen i.v.m. de leer,het gedrag in de Gemeente en de manier waarop de Gemeente moet geleid worden.
Belangrijk in deze brief zijn de regels die Paulus geeft i.v.m. het kiezen en aanstellen van “oudsten”,die geschikt moeten zijn om aan de Gemeente een goede leiding te geven.
Verder bevat de brief ook een persoonlijke bemoediging voor Timotheüs, om verder te gaan op de weg die hij heeft gekozen en om niet te verslappen in het uitoefenen van de opdracht die Hij van de Heer heeft gekregen.

Het begin van de brief brengt een element van de kerkleer van Paulus: de ministeries en de ambten komen van de wil van God. De Kerk is geen pure democratische gemeenschap. Er is altijd een mysterieuze factor die van God komt. God heeft altijd wat te maken met de verantwoordelijkheid in de Kerk.

De verantwoordelijken in de Kerk zijn geen zuiveren en ongenaakbaren. Ze volgen Paulus die eerst een godslasteraar, een vervolger en een geweldenaar was.
Paulus bidt dikwijls in zijn brieven. Volgens zijn gebed moet geen enkele verantwoordelijke in de Kerk zich verhovaardigen omdat hij een trapje hoger staat op de hiërarchische ladder. Alleen aan de koning der eeuwen, aan de onvergankelijke,onzichtbare,enige God zij eer en roem in de eeuwen der eeuwen!Amen.

De Gemeente in gebed verenigd kent gaan andere absolute verantwoordelijke dan alleen God.
Van uit dit besef kunnen de christenen bidden voor ALLE mensen. Dit was voor die tijd een grote nieuwigheid die inging tegen de zeden en de instellingen van het Romeinse rijk. Dit had een echte keizerlijke liturgie waar niet voor de keizer maar tot de keizer gebeden werd.
Bidden voor de hooggeplaatste wil zeggen dat zei zich bewust moeten zijn dat ondergeschikt zijn aan God. Er is geen reden om een mens te vergoddelijken.
Gezag behoort uitgeoefend te worden als een dienst aan de gemeenschap,volgens het plan van God die wil dat alle mensen een waardig leven hebben.
Een christen bidt kritisch en kijkt in welke mate de verantwoordelijken meewerken aan Gods plan.

De gemeenschap bidt en weet dat ze voor haar voortbestaan een minimum van steun nodig heeft om ongestoord en rustig te kunnen leven. Dit is welgevallig aan God,onze Verlosser.

De Kerk hoeft geen theocratische natie te zijn zoals het Israël van de Bijbel. De kerk behoort hoop te geven en zo te leven dat ze verwijst naar het universele heil van allen.
Als de kerk een macht wordt op politieke en cultureel gebied verliest ze geloofwaardigheid en haar universele evangelische opdracht lijdt eronder.

We leven in een wereld van globalisering. We kunnen er positief aan meewerken door een goede dag te zeggen tegen onze buur. Door met mekaar een beetje meer sociaal contact te hebben.
De vrienden van de Friese kerk en van de oecumenische beweging werken daar flink aan mee.

In een wereld waar we langs de media alle dagen ramptoeristen zijn is samenkomen en buurten heel belangrijk. Er gebeurt veel meer goeds dan we te zien en te horen krijgen.
De grootste menselijke activiteit is daar waar mensen samenkomen in gebed. Zoals wij dit doen op deze avond. En als we hierna nog wat blijven buurten werken we zeker mee aan de vrede onder de mensen.

img7

Lofzang van Maria: "Mijn ziel verheft Gods eer..."

Voorbeden

img8

Albert Kappers en Petra Voskamp

Eeuwige God, vreemdelingen waren wij voor wij U ontmoetten, vreemdelingen waren wij voor wij elkaar ontmoetten, vandaag zijn wij opnieuw als gast genodigd omdat U ons zocht, ons zag en hoorde zo waren wij te gast bij U en bij elkaar.

God van Vrede, wij leggen voor U neer alle vragen waar wij geen antwoord op hebben Uw aarde reikhalst naar vrede Uw mensen smeken om recht Uw Schepping smacht naar goed beheer en zorg.

acclamatie:
God van alle mensen zie uw wereld zie uw mensen ontferm U en geef Vrede.


Goede God, wij dragen aan U op Uw mensen die niet worden gezien niet worden gehoord die worden buiten gesloten die niet meetellen niet als medemens niet als goede buur niet als gast in onze omgeving.

Wij bidden U leer ons zien met Uw ogen horen met Uw oren dat wij zien en horen het gezicht en de stem van hen die dreigen verloren te gaan die in eenzaamheid verstikt raken die in hun verdriet vast zitten die hun lijden niet kunnen dragen. Wees hen nabij!

acclamatie:

God van alle mensen, voor hen die zijn uitgezonden om te vechten te vechten voor vrede waar angst, haat en oorlog over mensen heerst waar onderdrukking mensen verlamt waar menswaardig leven verloren lijkt dat zij niet verloren raken aan de onmenselijkheid die mensen elkaar aandoen ontferm U over slachtoffers van oorlogen en haat ontferm u over hen die vechten voor vrede. Wees hen nabij!

acclamatie:

Eeuwige God, U sluit geen mens uit U ziet en hoort ieder mens U nodigt ieder mens uit als gast om met elkaar het leven door U gegeven te vieren.

Open daarom onze harten en leer ons opnieuw hoe Uw Gastvrijheid ons doet beseffen dat wij allen gast zijn op deze aarde, elkaar gegeven.

acclamatie:
God van alle mensen zie uw wereld zie uw mensen ontferm U en geef Vrede.


Moge het zo zijn.

Na de Vesper

img9

img10

img11

img12

img13

Met dank aan Henny voor de cake en Teresa en Yvonne voor de koffie

 

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 06 447 41123
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)