De Goede Week

Dit jaar is de Goede Week zo anders. We kunnen deze niet in onze geloofsgemeenschap vieren. Hoe dan wel. Op de eerste plaats kunnen we meeleven met al degenen die lijden aan het Corona-virus. Dit is voor velen een waarachtig delen in het lijden van Christus. In...

Eenvoudig leven

Ineens buigt de situatie ons terug naar een heel eenvoudig leven. Uitgaan kan niet meer. Alles wat ontspanning gaf en wat het leven leuk maakte daar moeten we van afzien. Zo weinig mogelijk onder de mensen. Ja, een wandeling en boodschappen doen, maar daarbij wel...

Blijf vertrouwen

Dit lijkt het belangrijkste in alle vormen van crisis. Vertrouwen doet je sterk staan. Je gaat niet opzij voor dreigingen. Nu het Coronavirus rondgaat kun je angstig wegkruipen maar daar red je het niet mee. Wees weerbaar. Dat begint met vertrouwensvol zijn. Dan kun...

Alles is anders

Het Coronavirus maakt alles anders. Het sterkste in Italië, maar ook in Nederland raakt alles ontwricht. Het moeilijkste is nog dat we niet weten waar dit heengaat. We staan aan het begin, waar eindigt deze golf van verderf? Een en al onzekerheid. Hoe zit dat precies...

Door het Corona-virus zijn de kerken gedwongen te sluiten.

Gezien het decreet van de minister president van 8 maart 2020 (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200308.pdf ) waarin geschreven staat “sono sospese le cerimonie civili e religiose” alsook gezien het decreet van de kardinaal vicaris van Rome van 8...

Bekeren

Het eigenen van een christelijke bekering is dat deze niet alleen en zelfs vooral niet alleen uit jezelf opkomt. Er is iemand die roept. God staat aan de deur en hij klopt. Christus roept je op om Hem te volgen. God bedient zich van menselijke situaties en Hij kan ook...

Viering 8 maart 2020

Liturgie Celebranten en vrijwilligers Lezingen en Evangelie. Voorbeden Inleidend woord E.P. Johan Verschueren S.J. Preek E.P. Johan Verschueren S.J. Slotwoord E.P. Johan Verschueren S.J. Het koor oefent voor de viering Loes van Velzen zet de koffie vast klaar Theresa...

Bekeren

Wat is dat voor een woord: bekeren? In de vastentijd gebruiken we dit woord in de kerk heel gemakkelijk. Bekeren heeft te maken met je omkeren, een andere positie innemen, een juiste richting kiezen, je zintuig dat oordeelt over goed en kwaad fijn afstellen op het...

Viering 1 maart 2020

liturgie Celebranten, vrijwilligers Lezingen, Evangelie Voorbeden Inleidend woord door E.H. Antoine Bodar Preek door E.H. Antoine Bodar René van Hees Marike van der Knaap Anneke Donkers Teresa Murkens...

Aswoensdag 2020 in de Friezenkerk

26 februari 2020 was het mogelijk om een askruisje te ontvangen tijdens de Eucharistieviering  in de Friezenkerk. Roderick van Attekum ging voor en sprak de preek uit: Wij Nederlanders die vast in Rome wonen, worden deze dagen toch wel wat nerveus wanneer we het...

Vastentijd

De vastentijd breekt aan. Een tijd met een heel eigen sfeer voor de katholieken. Veertig dagen van voorbereiding op Pasen. De liturgie is sober en nodigt uit tot bekering en rouwmoedigheid. Bekering is het omkeren naar een juiste levensstijl. Niet meer zondigen....

Viering 23 februari 2020

Liturgie Celebranten en vrijwilligers Lezingen, Evangelie Voorbeden Preek door Antoine E.H. Bodar E.P Guido Gockel M.H.M. Glenn Sluijter E.H. Antoine Bodar Teresa Murkens Hans Hoogeveen E.H. Rolf Wagenaar Het...