Viering 20 september 2020

Liturgia Celebranten en vrijwilligers Lezingen en Evangelie Homilie door E.P. Johan G.S. Verschueren Voorbeden E.P. Johan Verschueren S.J.. Kirsten Kristiansen Emmanuel van Lierde Z.E.H. Mgr Dirk Smet E.P. Johan Verschueren S.J.. Teresa Murkens Joannes...

Michael

Het Patroonsfeest van onze Kerk vieren we op 29 september. In Rome vereert men hem vooral omdat Hij de pest in de Middeleeuwen verdreven zou hebben. Maar men roept hem in vele noden aan. Hij strijdt tegen het kwaad en hij houdt het bij ons weg. Nu kunnen we hem vragen...

Liturgie Celebrant en vrijwilligers Lezingen en Evangelie Homilie door E.P. Johan Verschueren S.J. Voorbeden E.P. Johan Verschueren S.J. E.H Kees van Duin E,.P. Guido Gockel M.H.M. René van Hees het koor Teresa...

Vredeswandeling

In het kader van de Vredesweek organiseert de oecumenische steungroep een VREDESWANDELING over het St

Viering 6 september 2020

Liturgie Celebranten en vrijwilligers Lezingen en Evangelie Preek door E.P. Nacho Verga Voorbede E.P. Nacho Verga Pieter Pouw Pieter Theunissen Teresa...

Priesterwijding

Door het sacrament van het heilig Doopsel te ontvangen treedt men toe tot de Kerk. Onze naam verbindt men in de doop met de namen van God. Met de Vader, de Zoon en met de Heilige Geest. Het overstromen van het water symboliseert dat we in de doop sterven en verrijzen...

Publieke audiënties met Paus Franciscus hervat

  Over de procedure bij de Audiënties met Paus Franciscus Daarvoor kan men geen kaarten aanvragen maar men dient zich woensdagmorgen vanaf 7.30 uur te melden bij de Bronzen Poort (Portone di Bronzo) aan het Sint Pietersplein.  De audiëntie zal ca 9.30 uur beginnen. De...

Zondag 6 september a.s.

Aanstaande zaterdag zal Nacho Vergara tot priester worden gewijd en zondag zal hij zijn eerste mis vieren in de Friezenkerk. In deze videoboodschap stelt hij zich alvast aan ons voor. Nacho Vergara...

Viering 30 augustus 2020

Liturgia Celebranten en vrijwilligers Lezingen en Evangelie Preek door E.P. Theodorus van Kampen Voorbede Teresa Murkens E.P. Johan Verschueren S.J. E.P. Theodorus van Kampen Sander...

De maand september staat voor de deur

De komende generaties beginnen aan hun school- of studietijd. Met veel verwachtingen, goede moed en Hier en daar wat twijfel. Je ziet ze zich met massa’s bewegen in het openbaar vervoer en door het verkeer. Als je er even bij stilstaat dan denk je: ‘wat een...

Berekenen, of geven en Ontvangen

Wie niet sterk is moet slim zijn. Al vlug weten mensen waar Abraham de monstert haalt. De weg vinden in het leven is niet altijd makkelijk. En toch, jong en oud weten snel waar iets te krijgen valt, hoe je vlug wat kunt verdienen, hoe je mensen voor je karretje moet...

Laatste week augustus 2020

Dinsdag is de Friezenkerk  is open van 15:00 tot 18:00 uur A.s. zondag 30 augustus zal de kerk open zijn van ca. halt tien tot ca. 12 uur. Bij belangstelling is er een uitleg over de geschiedenis van onze kerk om 10 uur. Om half 11 vindt de zondagse eucharistieviering...