Viering 23 augustus 2020

Liturgie Celebranten en vrijwilligers Lezingen en Evangelie Openingswoord Preek door E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. Voorbeden Theo van den Broek E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. E.H. Kees van Duin Sander...

de aankomende week…

A.s. dinsdagnamiddag is de Friezenkerk open voor gebed en bezoek van 3 uur tot 6 uur. Zondag  23 augustus zal de Friezenkerk geopend zijn van ca 9.30 uur tot 12 uur. De zondagse Hoogmis wordt gevierd om 10.30. We verwachten u!

Corona

Het is niet voorbij. In Nederland loopt het aantal besmettingen snel op. De zomer, de vakantie, het lang thuis moeten blijven, spoort de mensen aan om er op uit te trekken. Er ontstaan nieuwe haarden. Er is nog enige controle, maar die lijkt meer en meer haar grenzen...

Viering 16 augustus 2020

Liturgie Celebranten en vrijwilligers Lezingen en Evangelie Preek E.P.Tiemen Brouwer O.P. Voorbeden. E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. E.P. Johan Verschueren S.J. E.P. Tiemen Brouwer...

Halfoogst

Dit is een mooi Vlaams woord. Het duidt op 15 Augustus, het feest van Maria, met ziel en lichaam, ten hemel opgenomen. In Antwerpen wordt dit groots gevierd. Daar is het op die dag ook ‘moederkesdag’. Die Vlaamse woorden dragen vaak een rijke emotie. Dat is trouwens...

Deze week

Beste  vrijwilligers, vrienden en belangstellenden van de Friezenkerk, Deze week is op dinsdagmiddag 11 augustus van 15-18 uur de Friezenkerk geopend. Op het Hoogfeest van Maria ten hemelopneming wordt er in de Friezenkerk geen H.Mis gevierd. Daarentegen, op zondag 16...

Viering 9 augustus 2020

Liturgie Celebranten en vrijwilligers Inleidend woord door E.H. Kees van Duin Lezingen en Evangelie Preek door E.H. Kees van Duin Voorbeden Teke Bennen Jacob Winter E.H. Kees van Duin E.P. Tiemen Brouwer...

Komende week……

Dinsdag 4 augustus zal de Friezenkerk geopend zijn van 15 tot 18 uur. Zondag a.s. 9 augustus is er de zondagse eucharistieviering om half 11 (10 uur 30), voorafgegaan door een eventuele uitleg van de geschiedenis van onze kerk.

Viering 2 augustus 2020

Liturgie Celebranten en vrijwilligers Lezingen en Evangelie Openingswoord door E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. Preek door E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. Voorbeden Zr Elly van Dijk DFNSC E.P. Tiemen Brouwer O.P. Teresa Murkens E.H. Dr. Lambert Hendriks, E.H. Kees van...

70 jaar geleden

Een hele tijd, maar ook weer niet zo lang geleden. In 1950 werd gevierd dat de Via della Conciliazione klaar was. Eigenlijk de afsluiting van de inrichting van het Sint Pietersplein en haar omgeving. Het is prachtig op een zonnige dag over die weg lopend naar de...

Zondag 2 augustus

Zondag is er om 10.00 uur een historische uitleg over de kerk. Om 10.30 vieren we de Hoogmis. Na de H. Mis kunnen we, met alle voorzichtigheid in acht nemend, elkaar ontmoeten. Om dan om 12.00 uur met Paus Franciscus de Engel des Heren te bidden en zijn zegen te...

Augustus

Er is in Rome geen andere maand dan de augustusmaand, die de stad een zo’n eigen sfeer geeft dan juist die maand. De Romeinen verlaten de stad. Het is vakantie. Ze gaan massaal naar zee of naar de plaatsen waar zij geboren zijn. In de stad blijven is, als het even...