Deze week van 8 – 14 juni

Zondag 14 juni vieren wij in de Friezenkerk Sacramentsdag. Om 10.00 uur bent u welkom voor de historische inleiding waarin alles uit de doeken gedaan wordt wat met het verleden en heden van onze kerk van doen heeft. Om 10.30 uur vieren we in de Hoogmis, met alle...

Met elkaar aan tafel

Intimiteit vieren wij door met elkaar aan tafel te gaan. Het gaat nooit alleen om eten. Een gezin gaat samen aan tafel om de gezinsband te onderhouden en te versterken. Als er in het gezin bijzonderheden zijn vieren we dat met het samen aan tafel gaan. Een verjaardag,...

Drievuldigheidszondag 7 juni 2020

Liturgie Celebranten en vrijwilligers Lezingen en Evangelie Homilie H. Triniteit . Voorbeden. Sander Evers E.P. Tiemen Brouwer E.P. Johan Verschueren S.J. E.P. Guido Gockel M.H.M. Jacob Winter Teresa...

Feest van de Heilige Drie-eenheid

Dankbaar mag ik mijn Woord van de week beginnen met u uit te nodigen voor de zondagsmis in de Friezenkerk. Zondag om 10.00 uur bent u welkom in de Friezenkerk om de historische uitleg over onze kerk te volgen. Om 10.30 uur begint de viering van de Hoogmis. Natuurlijk...

Viering 31 mei 2020 – Pinksteren

Liturgie Pinksteren Celebranten en vrijwilligers Lezingen en Evangelie Voorbeden. Preek Pinksteren 2020. door EP Johan Verschueren S.J   E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. E.P. Guido Gockel M.H.M. Teresa Murkens E.P. Johan Verschueren S.J. Verjaardag v an Diaken...

Beste vrienden en belangstellenden van de Friezenkerk

Afgelopen donderdag heeft de Friezenkerk haar eerste (ook Eucumenische) viering sinds 8 maart gehad, nl. de Vespers t.g.v. Hemelvaart. Gisteren zondag, de eerste Eucharistie viering sinds de versoepeling v d lockdown. Let op! A.s. zondag, 31 mei Eerste Pinksterdag...

Kom Schepper Geest

Nu zijn we in de noveen, negen dagen, voor Pinksteren. Heel de Kerk bidt in afwachting op de komst van de heilige Geest. Hij is degene die alles nieuw maakt. Hij herschept. Alles krijgt zijn oorspronkelijke schoonheid. Alles hervindt zijn innerlijke kracht. Hij...

Viering 24 mei 2015

Liturgie Celebranten en vrijwilligers. Lezingen en Evangelie Voorbeden Inleidend woord door E.P. Tiemen Brouwer O.P. Preek door E.P. Tiemen Brouwer O.P. Slotwoord E.P. Tiemen Brouwer O.P. E.P. Pierre-Paul Walraet Kirsten Kristiansen E.P. Guido Gockel M.H.M. E.H.Kees...

Zondag 24 mei a.s gaat de Friezenkerk weer open.

Beste vrienden en belangstellenden van de Friezenkerk Morgen in de Friezenkerk opent de Friezenkerk weer zijn deuren voor een Eucharistieviering. Naar Italiaans gebruik vieren we Hemelvaart.De H.Mis begint om 10.30 en wordt om 10 uur voorafgegaan door een uitleg over...

21 mei 2020 Hemelvaart

Liturgieboekje Hemelvaart 2020 Preek Hemelvaart door diaken Kees van Duin Voorbeden Hemelvaart Verslag en foto’s van Oecumenische Vesperdienst Hemelvaart 2020

Protocol in de Friezenkerk om nu erediensten te mogen vieren

In deze periode zal het aantal beschikbare plaatsen in deze kerk 46 zijn. Wilt u alleen gaan zitten op de aangewezen plaatsen, die met witte tape gemarkeerd zijn. De veilige afstand die gerespecteerd moet worden is 1.5 m. Er wordt verwacht dat u een mondkapje draagt....