Michael

Het Patroonsfeest van onze Kerk vieren we op 29 september. In Rome vereert men hem vooral omdat Hij de pest in de Middeleeuwen verdreven zou hebben. Maar men roept hem in vele noden aan. Hij strijdt tegen het kwaad en hij houdt het bij ons weg. Nu kunnen we hem vragen...

Priesterwijding

Door het sacrament van het heilig Doopsel te ontvangen treedt men toe tot de Kerk. Onze naam verbindt men in de doop met de namen van God. Met de Vader, de Zoon en met de Heilige Geest. Het overstromen van het water symboliseert dat we in de doop sterven en verrijzen...

De maand september staat voor de deur

De komende generaties beginnen aan hun school- of studietijd. Met veel verwachtingen, goede moed en Hier en daar wat twijfel. Je ziet ze zich met massa’s bewegen in het openbaar vervoer en door het verkeer. Als je er even bij stilstaat dan denk je: ‘wat een...

Berekenen, of geven en Ontvangen

Wie niet sterk is moet slim zijn. Al vlug weten mensen waar Abraham de monstert haalt. De weg vinden in het leven is niet altijd makkelijk. En toch, jong en oud weten snel waar iets te krijgen valt, hoe je vlug wat kunt verdienen, hoe je mensen voor je karretje moet...

Corona

Het is niet voorbij. In Nederland loopt het aantal besmettingen snel op. De zomer, de vakantie, het lang thuis moeten blijven, spoort de mensen aan om er op uit te trekken. Er ontstaan nieuwe haarden. Er is nog enige controle, maar die lijkt meer en meer haar grenzen...

Halfoogst

Dit is een mooi Vlaams woord. Het duidt op 15 Augustus, het feest van Maria, met ziel en lichaam, ten hemel opgenomen. In Antwerpen wordt dit groots gevierd. Daar is het op die dag ook ‘moederkesdag’. Die Vlaamse woorden dragen vaak een rijke emotie. Dat is trouwens...