Bijbel XIX

Het tweede boek in de Bijbel: Exodus In ieder dorp had je vroeger wel een adres dat begon met: De Kinderen… Het ging dan om drie of soms nog meer kinderen uit een gezin die nooit uit gevlogen waren en samen waren blijven wonen in het ouderlijk huis. Laatst kwam...

Bijbel VXIII | De broers van Jozef

Familieruzies zijn vaak zeer hardnekkig. Dit omdat familiebanden altijd meerdere lagen kennen en intens zijn. Ook zijn die banden niet altijd eenduidig. Er is liefde en afgunst, behagen en afgunst, vertrouwen en angst en vaak zijn er nog heel wat andere aan elkaar...

Bijbel XVII | Jozef in Egypte

Vaker verwondert een mens zich over zijn levensloop. Zijn opvoeding met toevallige wendingen. De mensen die bepalend waren in zijn eerste levensjaren. De scholen die hij bezocht. Het kiezen van een beroep. Het al of niet trouwen. Wel of juist niet blijven in de...

Bijbel XVI | Jozef

De psychiater Freud heeft de mens, vooral de zieke mens proberen te begrijpen niet vanuit hetgeen hij weet van zichzelf, niet vanuit hetgeen hij vertellen kan over zichzelf, maar vanuit hetgeen leeft in zijn onderbewustzijn. In de verhalen van de persoon zoekt Hij...

Bijbel XV | De zonen van Jakob

Mensen zijn ingewikkelde wezens. Psychologie is een boeiend vak. Een mens heeft vele herinneringen. Wie zei wat tegen mij in welke periode van mijn leven. Hoe vaak hoor je niet: mijn vader zei… , mijn moeder zei…? Wat gezegd is, kan men begrijpen, kan men...

Bijbel XIV – Samengestelde gezinnen in de Bijbel

In de Kerk stelt men het gezin voor als de ideale plaats waar kinderen geboren worden en opgroeien. Naar mijn bevinding is dat ook zo. Maar tegelijk moeten we er onze ogen niet voor sluiten dat veel kinderen niet bij hun vader en moeder geboren worden en niet bij hen...