Bijbel XXVIII

Exodus De 10 plagen In het leven kan het je tegenzitten. Je krijgt tegenslag op tegenslag. In je gezin. In de families om je heen. In het bedrijf. Op je werk. In je leefomgeving. Je grijpt naast de kansen die je ziet. Het valt dan niet mee het hoofd overeind te...

Bijbel XXVII

Bijbel XXVII Exodus Mozes en Aaron Soms maakt een mens mee dat hij denkt boven zijn kracht beproefd te worden. Vol geloof is hij zijn weg gegaan. Hij is een huwelijk aangegaan. Hij heeft een positie op zich genomen. En dan plots komen er obstakels op de weg die niet...

Bijbel XXVII

Bijbel XXVI Exodus
Mozes en Farao Goed en kwaad Makkelijk stellen wij het goede en het kwade tegenover elkaar. Voor de duidelijkheid en voor het maken van juiste keuzes is dit ook belangrijk. Het heeft pedagogische waarden. Het is minder gelukkig wanneer men mensen...

Bijbel XXV

Bijbel XXV Het volk verbleef in Egypte Door naar een ander land te gaan kan men een grotere interesse krijgen in de geschiedenis van dat land. Men komt in steden waarin het verleden zijn sporen achter heeft gelaten. Verschillende periodes, van soms honderden jaren,...

Bijbel XXIV

Exodus Mozes V Iedere mens wil graag dat men naar hem luistert. En, eveneens wil hij gezien zijn. Nu weten we wel dat men kan luisteren en dat men tegelijk toch niet hoort. Zo ook, kunnen we kijken en toch niet zien. Het is moeilijk goed te luisteren. Je moet opnemen...

Bijbel XXIII

Exodus Mozes Soms zit alles je niet mee. Je gaat je stap voor stap verdrietig voelen. Je praat je zelf moed in. Je probeert iets van hoop wakker te houden. Als alles tegen zit houdt een mens dat niet vol. Hij gaat zichzelf in zichzelf opsluiten en verdrietig zijn....