Bekeren

Wat is dat voor een woord: bekeren? In de vastentijd gebruiken we dit woord in de kerk heel gemakkelijk. Bekeren heeft te maken met je omkeren, een andere positie innemen, een juiste richting kiezen, je zintuig dat oordeelt over goed en kwaad fijn afstellen op het...

Vastentijd

De vastentijd breekt aan. Een tijd met een heel eigen sfeer voor de katholieken. Veertig dagen van voorbereiding op Pasen. De liturgie is sober en nodigt uit tot bekering en rouwmoedigheid. Bekering is het omkeren naar een juiste levensstijl. Niet meer zondigen....

Het altaar

In iedere kerk is het altaar het centrale punt. Het altaar symboliseert Christus. Rond Hem komen wij op de zondag samen. Het doet denken aan het graf waaruit de Heer is opgestaan na zijn kruisdood. Een afbeelding van het kruis vinden we dan ook bij ieder altaar. We...

Pelgrimeren

Pelgrimeren naar het Heilig Land is en blijft belangrijk. We drukken daarmee uit dat de Heilige plaatsen de plaatsen zijn waar ook wij thuis zijn. Bethlehem is ook ‘mijn geboorteplaats’, in Jeruzalem ben ook ik ‘gestorven, begraven en verrezen’, in de Jordaan ben ook...

Overdenking van Mgr. Hurkmans

Omgaan met mensen op basis medemenselijkheid Wij kunnen mensen op heel verschillende manieren tegemoet treden. Je kunt de ander benaderen vanuit de hoogte. Als je een belangrijke positie hebt kun je op mensen neerkijken. Op die manier met mensen omgaan. Ook mensen die...

Overdenking Mgr. Hurkmans

Het geloof is geen bezit. Telkens opnieuw mag je het geloof ontvangen. Veel mensen denken: ‘Ik geloof’ en ze gaan ervan uit dat ze daarmee het ‘geloof’ voor altijd bezitten. Vaak blijft wel een bepaald gevoel van geloven bij een gelovig iemand, maar het werkelijke...