Activiteiten

 

Deze week in de Friezenkerk

Maandag 27 mei

Om 16.00 vieren we de dagmis. Om 16.30 uur is er een rondleiding.

Dindsdag 28 mei

Om 10.00 uur vieren wij de dagmis. Om 10.30 uur is er een rondleiding voor belangstellenden.

De kerk is open van 15.00 uur tot 18.00 uur voor gebed en bezichtiging. Er is iemand die u te woord kan staan.

Woensdag 29 mei

De kerk is voor gebed en voor bezichtiging open van 10.00 uur tot 13.00. Na de audiëntie van paus Franciscus is er koffie in de Titus Brandsma-zaal. U bent van harte welkom.

’s Avonds is er in de Titus Brandsma-zaal een vergadering van de oecumenische steungroep.

Donderdag 30 mei

In Nederland wordt op deze dag de Hemelvaart van de Heer gevierd. In Rome viert men dit feest op zondag. Daar sluiten wij ons bij aan. Op deze dag vieren we wel in de avond om 19.00 uur feestelijke oecumenische vespers. Pater Guido Gockel zal daarin de predicatie verzorgen. Dus is de kerk in de avond open voor deze viering waarbij u van harte welkom bent.

Vrijdag 31 mei

De kerk is open vanaf 15.00 uur voor gebed en voor bezichtiging. Om 17.00 uur vieren we de dagmis. Na de H. Mis is er om 17.30 uur voor belangstellenden een korte rondleiding.

Zaterdag 1 juni

Om 10.00 uur vieren we de dagmis. Daarna blijft de kerk open voor gebed en voor bezichtiging tot 12.00 uur.

 Zondag 2 juni

Om 10.00 uur is er een historische inleiding over de kerk en haar band met Nederland. Om 10.30 uur vieren wij het Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer met de Hoogmis. Na de H. Mis is het in de Titus Brandsma-zaal koffie drinken. Om 12.00 uur bidt paus Franciscus de Engel des Heren en geeft hij zijn zegen. Dit kunt u meevieren onder aan de trap bij de uitgang van de kerk.

Programma paus Franciscus van 27 mei t/m 2 juni

Woensdag 29 mei om 9.30 uur algemene audiëntie op het St. Pietersplein.

Vrijdag 31 mei t/m Zondag 2 juni Apostolische reis naar Roemenië.

Zondag 2 juni om 12.00 uur: Regina Caeli vanuit Roemenië.

N.B. Meer direct en uitgebreider kunt u de pausagenda raadplegen op http://w2.vatican.va (in verschillende talen op te roepen), klik ‘calendario’ (kalender) en ‘mese’ (maand).

Dienstverlening pelgrims en toeristen

Dit kunt u als bezoeker van ons verwachten:

 • Rector en diaken zijn altijd bereid voor groepen in de kerk een Eucharistie en/of een andersoortige dienst te verzorgen.
 • Op zondag verzorgt een vrijwilliger om 10.00 uur (vóór de Eucharistieviering van 10.30) een historische inleiding over de kerk.
 • Op woensdagmorgen (tussen 10.00 en 13.00 uur) verzorgen de gastdames en gastheren rondleidingen en ontvangen de bezoekers in de Titus Brandsmazaal voor een ontmoeting met koffie of thee.
 • Op dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 15.00 en 18.00 uur (vanaf Aswoensdag tot 1 januari) en zaterdagmorgen tussen 10.00 en 13.00 uur (gedurende het hele jaar) verzorgt een gastdame of gastheer de openstelling van de kerk, inclusief de Heilige Trap.
 • Wandelaars en fietsers naar Rome ontvangen een oorkonde en/of pelgrimszegen.
 • In de kerk bevindt zich een winkeltje met ansichtkaarten, informatiemateriaal, boeken over de kerk, brochures over de Zalige Titus Brandsma, etc.
 • Diaken Kees van Duin kan informatie geven over het verkrijgen van toegangskaarten voor de audiënties en bijzondere vieringen in de St. Pieter.

Lees ook onze tips en aanwijzingen voor bezoekers 

 

Vieringen in de Friezenkerk

Elke zondag om 10.30 uur vinden vieringen in de Friezenkerk plaats. Deze zijn in het Nederlands. Ook gedurende de week vinden vieringen plaats. Check de weekagenda hierboven voor tijden.

Van de zondagvieringen worden foto’s en geluidsfragmenten gemaakt. Die vindt u hier. Ook vindt u hier liturgie en lezingen. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw foto op de website verschijnt, dan kunt u dat voor of na de viering kenbaar maken.

 

Vrijwilligers

Bij de uitvoering van de activiteiten van de kerk wordt het bestuur bijgestaan door enthousiaste vrijwilligers. Dit zijn de verschillende groepen en taken van onze vrijwilligers.

 • Organisten/zangers (verzorgen de begeleiding van de zang en de voorzang tijdens de Eucharistieviering)
 • Acolieten
 • Uitleggroep (verzorgt de historische uitleg over de kerk vóór de Eucharistie op zondagmorgen)
 • Voorbereiding op eerste Heilige Communie
 • Voorbereiding van de Familievieringen
 • Koffiegroep (verzorgt de koffie na afloop van de viering op zondagmorgen)
 • Winkelgroep (staat na de viering op zondagmorgen garant voor de verkoop van ansichten, herinneringen, brochures, boeken, etc. in “ ’t Winkeltje”)
 • Gastdames en gastheren van de openstelling van de kerk (ontvangen bezoekers en geven uitleg en rondleiding)
 • Oecumenische steungroep (verzorgt een aantal keer per jaar een oecumenische viering)
 • Gebouwencommissie (houdt zich bezig met alles wat het gebouw en de inrichting ervan betreft)
 • Orgelcommissie
 • Bijhouden van liturgische kleding en altaarbenodigdheden
 • Assistentie van de penningmeester en de interieurverzorging
 • Verzorging van de website van de Friezenkerk

 

 

Natuurlijk zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom!

U kunt zich aanmelden via

bestuur@ friezenkerk.nl