Home

Overdenking van de rector

De Bijbel IV
De zonde
Het ‘nieuws’ van de dag confronteert ons iedere dag met het feit dat wij leven te midden van ‘verwonde’ mensen; van mensen die niet zichzelf zijn…
lees verder


Nieuws uit de Friezenkerk

Zij die ons in de dood voorgaan blijven bij ons

Als christenen blijven wij ons verbonden weten met onze dierbaren die zijn gestorven. Met hen hopen we eens te leven bij de Heer. Hoe we ons dit moeten voorstellen weten we niet. De Bijbel geeft ons een omschrijving van het leven na de dood. We zullen met Christus zijn… Lees verder.


Weekprogramma in de Friezenkerk

Maandag 18 maart

’s Morgens blijft de kerk gesloten voor het schoonmaken. Om 16.00 uur vieren we de dagmis. Na de viering is er voor belangstellenden een korte rondleiding.

Dinsdag 19 maart Het Hoogfeest van de H. Jozef

Op deze dag is er geen H. Mis in onze kerk. De kerk is open van 15.00 uur tot 18.00 uur voor gebed en bezichtiging. Er is iemand die u te woord kan staan.

Woensdag 20 maart

Om 10.00 uur vieren we de dagmis. Daarna blijft de kerk voor gebed en voor bezichtiging open tot 13.00 uur. Na de audiëntie van paus Franciscus is er koffie in de Titus Brandsma-zaal. U bent van harte welkom.

Om 20.30 uur is er vanuit de oecumenische werkgroep in de Titus Brandsma-zaal een bezinningsavond met als titel Van gescheurde Kerk naar Mozaïekkerk over het herontdekken van eenheid in verscheidenheid o.l.v. pater Tiemen Brouwer O.P. en gastspreker pater Guido Gockel, missionaris Midden- en Verre Oosten. Iedereen van harte welkom! (Zie ook uitnodiging hieronder…)

Donderdag 21 maart

Op deze dag blijft de kerk gesloten.

Vrijdag 22 maart

De Kerk is van 15.00 uur open voor gebed en voor bezichtiging. Om 17.30 uur vieren we de dagmis. Daarna is er voor belangstellenden een korte rondleiding.

Zaterdag 23 maart

Om 10.00 uur vieren we de dagmis. Daarna blijft de kerk voor gebed en voor bezichtiging open tot 12.00 uur. Er is iemand die u kunt aanspreken.

Zondag 24 maart derde zondag van de Vasten

Om 10.00 uur is er een inleiding over onze kerk en over haar band met Nederland. Om 10.30 vieren we de Hoogmis. Aan het orgel zit Pierre-Paul Walraet en de zang wordt geleid door zr. Elly van Dijk en Carine Woltring. Na de viering is er koffie in de Titus Brandsma-zaal, u bent daar van harte welkom. Mevrouw Linda Langeslag is daar de gastvrouw. Om 12.00 uur bidt paus Franciscus de Engel des Heren en geeft hij zijn zegen. U kunt dit meevieren onderaan de uitgang. Een paar stappen naar rechts en u hebt een zichtlocatie.


Uitnodiging

Op 31 maart vieren wij in de Friezenkerk een bijzonder jubileum. Diaken Kees van Duin is twaalfeneenhalfjaar geleden door Mgr. Muskens tot diaken gewijd. Hij was vanaf het begin, al bijna dertig jaar, actief betrokken bij de Friezenkerk… Lees verder.