Bibliotheek
Cataloog bibliotheek Friezenkerktekst- en beelddragers
(de laatste gemarkeerd met *)Boeken

IMG 4091-400

1. Friezenkerk e.o

1 A.A. / 1994
    A.A., Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome. Antiquity (1992-1993) 51/52  (1994), o.a.  Th.L. Heres, ‘The burial  vaults beneath SS. Michele e Magno in Rome’;
    E.M. Moormann, ‘Disiecta membra in the church of SS.Michele e Magno in Rome’; S. de Blaauw, ‘The medieval church of San Michele dei Frisoni in Rome’.

1 BIA / 1999
    Bianchi, L., Roma: il monte di Santo Spirito tra Gianicolo e Vaticano. Storia e topografia dall’antichità classica all’epoca moderna, "L'Erma" di Bretschneider. Bibliotheca Archaeologica 26 (Roma: “L’Erma” di Bretschneider), 1999).

1 BOE / 2012
    Boer, E.H. de, en A. Heering, ‘Dalla Frisia con furore. Il viaggio dell’abate Emo’, in: MedioEvo 16 (2012) nr. 12, pp. 32-41.

1 BRO / 2006
    Brouwer, T., ‘Magnus is de naam. De transformatie van een heilige in de Friezenkerk in Rome’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 9 (2006) nr. 3, pp. 68-77.

1 HAL / 1866
    Halbertsma, J.H., ‘De Friesche kerk te Rome’, in: Vrije Fries no. 11 (1866), pp. 148-185.

1 HEE / 2013
    Hees, R. van, De grote kerkrestauratie in de periode 2007-2012. Cahier Friezenkerk 1 (Rome: Willibrordcentrum, 2013).

1 LIE / 2010
    Liefvoort, S. van de, De zuidoostelijk gelegen ruimtes van de Kerk der Friezen. Bouwgeschiedenis en vondsten (Nijmegen: Radboud Universiteit, 2010).

1 MUS / 1989
    Muskens, M.P.M., De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus (Rome: Willibrord-centrum, 1989).

1 MUS / 1990
    Muskens, M.P.M., De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus (tweede editie; Rome: Willibrordcentrum, 1990).

1 MUS / 1993
    Muskens, M., Santi Michele e Magno dei Frisoni. Itinerari d’arte e di cultura – Chiese (Roma: Fratelli Palombi, 1993).

1 MUS / 1994
    Muskens, M.P.M. De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus. De geschiedenis van de kerk - de kerk in de geschiedenis (derde, gewijzigde en uitgebreide editie; Rome: Willi-brordcentrum, 1994).

1 MUS / 2007
    Muskens, M.P.M., De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus. De geschiedenis van de kerk - de kerk in de geschiedenis (vijfde, gewijzigde en uitgebreide editie; Rome: Willibrordcentrum, 2007).

1 N.N. / 1976
    N.N., Ss. Michele e Magno. Le chiese di Roma. Cenni religiosi, storici, artistici CXIV (Roma: Istituto di Studi Romani, 1976).

*1 N.N. / 1995
    N.N., Documentaire over de Kerk van de Friezen. Samenvatting van de kerkwijding door Paus Johannes Paulus II in de Kerk van de Friezen (Hilversum: KRO Communicatie & Marketing, 1995).

1 N.N. / 2010
    N.N., Rapporto tecnico-scientifico di un dipinto ad olio su tela di Ludovico Stern (XVIII sec.) Chiesa di Santi Michele e Magno, Roma (Roma: Ars Mensurae, 2010).

1 N.N. / 2010
    N.N., Rapporto tecnico-scientifico di un dipinto ad olio su tela di Niccolò Ricciolini (1756) Chiesa di Santi Michele e Magno, Roma (Roma: Ars Mensurae, 2010).

1 SMI / 2003
    Smit, R., Reiziger, kijk en lees. Ronddwalen in de Kerk van de Friezen (Rome: Willi-brordcentrum, 2003).

1 STE / 2011
    Stellingwerff, I. (ed.), De Kerk van de Friezen in Rome. HH. Michaël en Magnus (tweede herziene druk; Ficulle (TR): Comosavona, 2011).

1 TES / 1988
    Tesei, G., Storia, arte e leggende del Rione Borgo. I Rioni di Roma I (Roma: Anthro-pos, 1988).

1 VER / 1990
    Verheggen, E.M.F., De Kerk van de Friezen. 1250 jaar Nederlanders in Rome. Katern bij Informatiebulletin 1-2-1, april 1990, pp. 243-271.

1 ZUY / 1975
    Zuydwijk, T., St. Peter’s Square Vatican City (Wageningen: Veenman & Zonen, 1975).
 
2. Rome

2 AKV / 1997
    Akveld, W.F., De Romeinse Curie. De geschiedenis van het bestuur van de wereldkerk (Nijmegen: Valkhof Pers, 1997).

2 BUL / 1983
    Bull, G., Dentro il Vaticano (Milano: A. Vallardi, 1983).

2 CLE / 2000
    Clevis, K. (red.) Domus Aeterna (Leende: Damon, 2000).

2 CRE / 2000
    Crescentini, C., en A. Martini, Le Confraternite romane. Arte - Storia – Committenza (Roma: Fondazione Marco Besso / Associazione Culturale Shakespeare and Company 2, 2000).

2 ERC / 1999
    Ercoli, O., e.a., Rome. Capitool reisgidsen (6de herziene druk; Houten: Van Reemst / Unieboek, 1999).

2 FER / 1962
    Ferraris di Celle, G., Il Concilio Ecumenico Vaticano II (Roma: Editalia, 1962).

2 GES / 2006
    Gessel, H. van, Rome. Dominicus stedengidsen (tweede druk; Haarlem: Gottmer / Becht, 2006).

2 HIB / 1987
    Hibbert, C., Rome. The Biography of a City (London et al.: Pinguin Books, 1987).

2 HUG / 2012
    Hughes, R., De zeven levens van Rome. Een cultuurgeschiedenis van de Eeuwige Stad (tweede druk; Amsterdam: Balans, 2012).

2 JUN / 1995
    Jung-Inglessis, E.M., Un giro nei giardini vaticani (Città del Vaticano: Edizioni Musei Vaticani, 1995).

2 KIE / 2007
    Kieckens, E., Het Vaticaan in een notendop (Amsterdam: Bert Bakker, 2007).

2 KIR / 1957
    Kirschbaum, E., Die Gräber der Apostel-Fürsten (Frankfurt am Main: Heinrich Scheffler, 1957).

2 KOE / 1996
    Koet, J., Vuurhaard van eenheid. Vrouwen van Bethanië en oecumene in Rome (Rome: Fratelli Palombi, 1996).

2 LIE / 1954
    Lierde, P.C. van, Achter de Bronzen Poort. Het centraal bestuur van Christus’ Kerk (Hasselt: Heideland, 1954).

2 LIV / 1999
    Liverani, P., La topografia antica del Vaticano. Monumenta Sanctae Sedis 2 (Città del Vaticano: Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie, 1999).

2 MUS / 1987
    Muskens, M.P.M., Friezen - Franken - Nederlanders. Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis - een uitnodiging (Rome: Pauselijk Nederlands College, 1987).                                          

2 MUS / 1988
    Muskens, M.P.M., Friezen - Franken - Nederlanders. Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis - een uitnodiging (tweede, uitgebreide editie; Rome: Pauselijk Nederlands College, 1988).         

2 N.N. / 1974
    N.N., Le Vatican et la Rome chrétienne (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vatica-na, 1974).

2 NOG / 1948
    Nogara, B., Origine e sviluppo dei musei e gallerie pontificie (Roma: G. Bardi, 1948).

2 PAN / 2010
    Panfili, A., ‘Johannes Conradus Werle Germanus Romae fecit’, Strenna dei Romanisti (2010).

2 PAN / 2000
  Pani Ermini, L., Christiana loca. Lo spazio cristiano nella Roma del primo millennio (Roma: Fratelli Palombi, 2000).

2 POU / 1974
    Poupard, P., Connaissance du Vatican. Histoire - Organisation - Activité (nouvelle édition revue et mise a jour; Paris: Beauchesne, 1974).

2 RAE / 2013
    Raedts, P., De uitvinding van de rooms-katholieke kerk (Amsterdam: Wereldbiblio-theek, 2013).

2 REE / 1997
    Reese, Th.J., Inside the Vatican. The Politics and Organization of the Catholic Church (third printing; Cambridge, MA / London: Harvard University Press, 1997).

2 SCH / 2014
    Schoenmakers, J., 75 Jaar Zusters van JMJ in Rome (’s-Hertogenbosch: eigen uitgave, 2014).

2 SMO / 2008
    Smoltczyk, A., Vatikanistan. Eine Entdeckungsreise durch den kleinsten Staat der Welt (München: Heyne, 2008).

2 STO / 2010
    Stocchi, M., Il Capitolo Vaticano e le “ecclesiae subiectae” nel medioevo. I cataloghi dei secoli XIII-XIV (Città del Vaticano: Edizioni Capitolo Vaticano, 2010).

2 ZAA / 2004
    Zaal, W., Rome, een religieuze gids (Soesterberg: Aspekt, 2004).

2 ZIZ / 2005
    Zizola, G., Il conclave. Storia e segreti (Roma: Newton & Compton, 2005).
 
3. Friesland

3 BOE / 2006
    Boersma, B., en A. Zeldenrust, Friesland / Fryslân - daar hou ik van! / that’s what I love! / das gefällt mir! / dêr hâld ik fan! (Leeuwarden: Friese Pers, 2006).

3 BRU / 2007
    Brugman, G. Recht door zee / Straight Through the Sea / Quer durchs Meer (Leeuwarden: Friese Pers, 2007).

3 BRU / 2008
    Brugman, G. (red.), Winter in Friesland (Leeuwarden: Friese Pers, 2008).

3 COU / 2001
    Couwenhoven, R., en H. Snoep, Negentig jaar Elfstedentocht (tweede gewijzigde druk; Haarlem: De Vrieseborch, 2001).

3 ECK / 2006
    Eckhardt, R., e.a. (red.), Topografische Atlas Friesland 1:25000 (2e druk; Den Haag: ANWB, 2006).

3 HAL / 2000
    Halbertsma, H., Frieslands oudheid - Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang (Utrecht: Matrijs, 2000).

3 HEN / 2007
    Hendriksen, B., Friesland. Capitool reisgidsen (2de herziene druk; Houten: Van Reemst / Unieboek, 2007).

3 HUI / 1998
    Huizinga, J.J., e.a. (red.), Geschiedenis van Friesland 1750-1995 (Amsterdam: Boom, 1998).

3 KAR / 2005
    Karstkarel, P., 419 x Friesland. Van Slijkenburg tot Moddergat (derde druk; Leeuwarden: Friese Pers, 2005).

3 KAR / 2008
    Karstkarel, P., Alle middeleeuwse kerken. Van Harlingen tot Wilhelmshafen (tweede druk; Leeuwarden: Noordboek, 2008).

3 KIS / 2003
    Kist, M., en H. Wind (ed.), Een man van eer. Bloemlezing uit Jancko Douwama’s Geschriften (Hilversum: Verloren, 2003).

3 KLIJ / 2012
    Klijsma, W., Ofskie van de tsjerke fan Eastersee (Eastersee: Kolleezje fan tjerkerint-masters, 2012).

3 MEE / 1967
    Meer-van der Klei, A. van der, e.a. (red.), Feestjefte fyftich jier Roomsk Frysk Boun, Boalsert: Het Witte Boekhuis, 1967.

3 N.N. / 2008
    N.N., Sixtuskerk Sexbierum (Sexbierum, 2008).

3 N.N. / 2009
    N.N., De bosatlas van Fryslân (Groningen: Noordhoff Atlas Productions, 2009).

3 NOT / 1994
    Nota, H., De kloosters en communiteiten in Friesland vanaf 1850 (Wytgaard: Stichting Documentatiecentrum voor r.k. Friesland, 1994).

3 NOT / 2004
    Nota, H., Gids met lijsten van Middeleeuwse kloosters, religieuze orden en congre-gaties, kloosters en communiteiten na 1580, en parochies in Friesland (Bolsward: Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland, 2004).

3 SAN / 2006
    Sandburg, M., en L. de Hoop, De afsluitdijk. Brug en waterscheiding (Leeuwarden: Penn, 2006).

3 SAN / 2007
    Sandburg, M., en K. Jansma, Het kanaal. De aorta van het Noorden (Leeuwarden: Penn, 2007).

3 VRI / 2007
    Vries, O., Asega, is het dingtijd? De hoogtepunten van de oudfriese tekstoverlevering (Leeuwarden / Utrecht: Steven Sterk, 2007).

3 VRI / 1945
    Vries, S. de, De Friese Lieve Vrouw. Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden (Bolsward: Het Witte Boekhuis, 1945).

3 VRI / 1947
    Vries, S. de, De Fryske Leaf Frouwe. Us Leaf Frouwe fan Sawnwâlden (Leeuwarden: Mercurius, 1947).
 
4. Nederland

4 A.A. / 1998
    A.A., Goede herders van Vronesteyn. Tien jaar Vronesteyn in woord en beeld (Rotterdam: Bisdom Rotterdam, 1998).

*4 A.A. / 2006
    A.A., De verborgen zijden van de Maria van Jessekerk (Delft: Maria van Jessekerk, 2006).

*4 A.A. / 2010
    A.A., Bisschopswijding van Mgr. Drs. Robertus Mutsaerts en Mgr. dr. Johannes Liesen. 18 september 2010 Kathedrale Basiliek van Sint Jan Evangelist (’s-Hertogenbosch: Bisdom van ’s-Hertogenbosch, 2010).

4 BED / 2006
    Bedaf, J., e.a. (red.), De Basiliek van Oudenbosch (2e gewijzigde druk; Oudenbosch: Stichting Behoud Basiliek Oudenbosch / Heemkundige Kring Broeder Christofoor, 2006).

4 BOS / 2003
    Boshouwers, E.F.M., Het Valkhof en de Stad Nijmegen. 2000 jaar geschiedenis (Nijmegen: Valkhofvereniging, 2003).

4 BOS / 2011
    Bosch van Drakestein, J.-M.M.F.G. e.a. (red.), In het licht van onze opdracht. 100 Jaar Orde van Malta Associatie Nederland (Utrecht: Orde van Malta, Associatie Nederland, 2011).

4 GRA / 1996
    Graas, T. (red.), Verborgen Kerkschatten 1400-2000. Katholieke kunst uit Zuid-Holland. Jaarboeken van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit 3 (Den Haag: Sdu, 1996).

4 HAA / 2007
    Haas, V. de, e.a. (red.), Hart van Teteringen. Geschiedenis van kerk en parochie. H. Willibrordusparochie Teteringen (Teteringen: Barlandus Boekproducties, 2007).

4 HAR / 2007
    Hartelman, B., en F. Niemeijer, Cuypers op de Kranenburg. De basis voor een kerkdorp (Vorden: Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg, 2007).

4 HEI / 2009
    Heiningen, H. van, Devotie en Macht in Tiel. Schetsen uit de historie van caritas en kloosters (Tiel: Meerpaal Grafimedia, 2009).

4 HEU / 2009
    Heugten, W. van, Jubileum geschiedenis Herenkoor Groessen (Groessen: Herenkoor Groessen, 2009).

4 JAC / 1998
    Jacobs, J., Nieuwe visies op een oud visioen. Een portret van de Sint Willibrord Vere-niging 1948-1998 (Nijmegen: Valkhof Pers, 1998).

4 KRA / 2009
    Kragten-Van der Mark, M., Rondom Oud en Nieuw. 215 jaar katholiek temidden van protestanten. Historische Reeks Rivierenland 18 (Tiel: Regionaal Archief Rivierenland, 2009).

4 KRE / 1998
    Kreijns, J.P.M., en L.P. Pirson, Traiectum. Utrecht of Maastricht (Maastricht: Gadet, 1998).

4 LIN / 2010
    Lindeijer, M., Pater Ligthart en de zaak Roothaan. Streven naar heiligheid in het utopistisch tijdperk, 1914-1968 (Hilversum: Verloren, 2010).

4 MAR / 2010
    Marlet Jr., G., en G. Marlet, Banden voor het leven. 200 jaar Sint Petrus’ banden (Driebergen-Rijsenburg: Parochie Sint Petrus’ Banden, 2010).

4 MOL / 2011
    Mol, J.A., Vechten, bidden en verplegen. Opstellen over de ridderorden in de Noorde-lijke Nederlanden. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Riddelijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 5 (Hilversum: Verloren, 2011).

4 PLA / 2008
    Plas, H., en W. Plas, Religieus erfgoed in Groningen. Oude kerken in de Ommelanden (tweede druk; Bedum: Profiel, 2008).

4 SCH / 1985
    Schaik, A.H.M. van, e.a., Katholiek Nederland en de paus 1580-1985 (Utrecht: Rijksmuseum Het Catharijneconvent, 1985).

4 VAL / 1998
    Valk, J.P. de, Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815-1940 (Nijmegen: Valkhof Pers, 1998).

4 VER / 2005
    Vermeulen, W., en J. Voorsluijs, “Vroom Bergen op Zoom.” Bloemlezing uit 425 jaar protestantse kerkgeschiedenis (Bergen op Zoom: Protestantse Gemeente, 2005).

4 WAR / 2005
    Warffemius, A., 400 Jaar kerken in ‘de papenhoek’. De Maria van Jessekerk en haar voorgangers (Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Delft: Sint-Hippolytusparochie, 2005).
 
5. Pelgrimage

5 A.A. / 2013
    A.A., Frisia-Roma MMXIII (z.p., 2013).

5 BEM 2010
    Bemelmans, M., e.a., Op bedevaart naar Rome. Pelgrimstochten (Roermond, 2010).

5 BEM 2010
    Bemelmans, M., e.a., Op bedevaart naar Rome. Programma (Roermond, 2010).

5 BRE / 2009
    Breukel, Th., De pelgrimsroute van Dokkum naar Egmond (Kampen: Ten Have, 2009).

5 GIO / 1999
    Gioia, F. (red.), Pellegrini a Roma / Pellegrini in preghiera. Per il Giubileo dell’Anno Santo del 2000 (Milano: Arnoldo Mondadori / Fabio Ratti, 1999).

5 LOR / 1998
    Lora, E., Bollario dell’Anno Santo. Documenti di indizione dal Giubileo del 1300. Edizione bilingue (Bologna: Edizioni Dehoniane, 1998).

5 N.N. / 2002
    N.N., Bedevaartboek Rome. Jubileumbedevaart van het Bisdom van Breda (1853-2003) naar Rome, 19 t/m/ 27 oktober 2002.

5 N.N. / 2010
    N.N., Van Randstad naar Eeuwige Stad. Bedevaart Bisdom Rotterdam naar Rome 2010 (Rotterdam: Bisdom Rotterdam, 2010).

5 N.N. / 2012
    N.N., In Christus verbonden. Pelgrimsgids voor de deelnemers aan de diocesane Romereis 20-28 oktober 2012 (Groningen: Bisdom Groningen-Leeuwarden, 2012).

5 N.N. / 2013
    N.N., Bedevaart Pro Petri Sede Rome 10-16 februari 2013 (z.p., 2013).

5 PET / 1996
    Peters, F., en W. Mes, Bedevaarten in Europa (Amsterdam: Anthos / Tielt: Lannoo, 1996).

5 RIC / 1994
    Richards, H.J., Pilgrim to Rome. A practical guide (Greater Wakering, Essex: McCrimmons, 1994).              

5 ROO / 2004
    Roodenburg, K. (red.), Lopen naar Rome. Basisgids voor Romegangers (Den Haag: eigen uitgave, 2004).
 
6. Grote gelovigen

6 [ARI] B / 1950
    Brom, G., Alfons Ariëns (Utrecht / Brussel: Het Spectrum, 1950).

6 [ARI] H / 2008
    Have, H.W.M. ten, De liefde van Christus laat ons geen rust. Een spirituale biografie van Alphons Ariëns (Nijmegen: Valkhof Pers, 2008).

6 [BEN] M / 2005
    Martens, K., Van Ratzinger tot Benedictus (Leuven: Davidsfonds, 2005).

6 [BOE] L / 2007
    Leeuwen, Ch. van (red.), Herinneringen aan frater Andreas (Tilburg: Fraters CMM, 2007).

6 [BOE] W / 1998
    Wouters, T., en B. Westerburger, Frater Andreas van den Boer 1841-1917 (Tilburg: Andreasbureau, 1998).

6 [BON] B / 2005
    Broer, C.J.C., en M.W.J. de Bruijn, Bonifatius en de Kerk van Nederland (Utrecht: particuliere uitgave, 2005).

6 BRA / z.j.
    Brandsma, T., Geert Groote: zijn keer naar de Heer (Nijmegen: Stichting Titus Gedachteniskapel / Boxmeer: Titus Brandsma-archief, z.j.).

6 BRA / 1945
    Het laatste geschrift van Prof. Dr. Titus Brandsma geschreven op last van de Gestapo in de strafgevangenis te Schevingen op 22 januari 1942. B. Meijer ed. (11e druk; Tilburg: W. Bergmans, 1945).

6 BRA / 1945
    Brandsma, T., Mijn cel en Dagorde van een gevangene B. Meijer ed. (11e druk; Tilburg: W. Bergmans, 1945).

6 BRA / 1946
    Brandsma, T., De groote heilige Teresia van Jezus. Een levensbeschrijving (Utrecht / Brussel: Het Spectrum, 1946).

6 [BRA] A / 1947
    Aukes, H.W.F., Titus Brandsma (Utrecht / Brussel: Het Spectrum, 1947).

6 [BRA] A / 1961
    Aukes, H.W.F., Het leven van Titus Brandsma (Utrecht / Antwerpen: Het Spectrum, 1961).

6 [BRA] A / 1985
    Aukes, H.W.F., Het leven van Titus Brandsma (derde, bijgewerkte druk; Utrecht / Antwerpen: Het Spectrum, 1985).

6 [BRA] A / 1985
    A.A., Nationale Herdenking Zaligverklaring Titus Brandsma Sint Janskathedraal Den Bosch 10 november 1985, z.p. 1985.

6 [BRA] D / 1985
    Dölle, C., Titus Brandsma – karmeliet (Amstelveen: Luyten, 1985).

6 [BRA] D / 2000
    Dölle, C., De weg van Titus Brandsma 1881-1942. Biografie van een martelaar (Baarn: Ten Have / Gent: Caremelitana, 2000).

6 [BRA] F / z.j.
    Forceville-Van Rossum, J., en K. Waaijman, Titus Brandsma. A continuing source of inspiration (Nijmegen: Vrienden van Titus Brandsma, z.j.).

6 [BRA] F / z.j.
    Forceville-Van Rossum, J., en K. Waaijman, Titus Brandsma. Eine nachhaltige Begeisterung (Nijmegen: Vrienden van Titus Brandsma, z.j.).

6 [BRA] F / 1984
    Frequin, L., P. Tito Brandsma carmelitano. Martire  per la libertà (Roma: Carmelo Italiano – Comitato “Tito Brandsma”, 1984).

6 [BRA] F / 1984
    Frequin, L., Wie is Titus Brandsma? Een mens, een heilige van onze tijd (3e druk; Nijmegen: Stichting Gedachteniskapel Titus Brandsma, 1984).

6 [BRA] F / 1985
    Frequin, L. (red.), Titus Brandsma dacht in mensen. Méér dan een verzetsheld (Utrecht: ‘1-2-1’ / Nijmegen: Stichting Titus Brandsma-Gedachteniskapel, 1985).

6 [BRA] G / 1991
    Glind, A. van de, Die Titus Brandsma is gaaf (Apeldoorn: Auctor, 1991).

6 [BRA] H / 1960
    Haagen, F., Het leven van Pater Titus Brandsma voor jongens en meisjes (Nijmegen: Titus Brandsma-fonds, 1960).

6 [BRA] H / 1985
    Heruer, H.P.M., en G. Prinsen, Titus Brandsma. Zaligverklaring Rome 1985. Katholieke Informatie December 1985 Nr. 5.

6 [BRA] M / 1951
    Meijer, B., Titus Brandsma (Bussum: Paul Brand, 1951).

6 [BRA] N / 1985
    N.N., Beatificazione del Servo di Dio Tito Brandsma. Basilica Vaticana 3 novembre 1985 (Città del Vaticano: Tipografia Poliglotta Vaticana, 1985).

6 [BRA] N / 1985
    N.N., Liturgie bij de viering van de Zaligverklaring van Titus Brandsma. Bolsward, 17 november 1985, Sint Franciscuskerk (z.p.).

6 [BRA] N / 2003
    Nota, H., Titus Brandsma onder ons (Bolsward: Stichting Archief- en Documentatie-centrum voor R.K. Friesland, 2003).

6 [BRA] N / 2006
    Nota H., Titus Brandsma onder ons. Uitgebreide beschrijving van het familiearchief Titus Brandsma (2e bijgewerkte druk; Bolsward: Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland, 2006).

6 [BRA] O / 1998
    Os, H. van, Titus Brandsma. De man Gods uit Bolsward. Over heiligenverering vroeger en nu (Nijmegen: Titus Brandsma Instituut / Valkhof Pers, 1998).

6 [CAN] B / 2005
    Begheyn, P., Petrus Canisius en zijn catechismus / Peter Canisius and his catechism (Nijmegen: Museum Het Valkhof, 2005).

6 [DON] A / 1982
    A.A., Studia Dondersiana Beato Petro Donders CSSR Leprosorum Apostolo in solemni beatificatione obsequii fratrum munus. Bibliotheca Historica Congregationis SSmi Redemptoris XI (Roma: Collegium S. Alfonsi de Urbe, 1982).

6 [DON] F / 1982
    Ferrante, N., L’apostolo dei lebbrosi. Il Beato Pietro Donders C.SS.R. (Roma: “Don Guanella”, 1982).

6 [EER] N / 2011
    N.N., Un Profeta per i nostri giorni. P. Lorenzo van den Eerenbeemt (Santa Marinella: Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù, 2011).

6 [EER] N / 2012
    N.N., “Een profeet voor onze dagen.” P. Lorenzo Van Den Eerenbeemt (Santa Mari-nella: Congregatie van de zusters karmelietessen missionarissen van de Heilige Theresia van het Kind Jezus, 2012).

6 [EER] T / 2011
    Tada, C. (red.), Padre Lorenzo, il sacerdote e il poeta (Santa Marinella: Congrega-zione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù, 2011).

6 [FRA] N / 1990
    Nolthenius, H., Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten (zesde druk; Amsterdam: Querido, 1990).

6 [FRA] S / 2011
    Stanzione, M., en C. Alvino, Santa Francesca Romana e gli Angeli (Feletto Umberto – Tavagnacco: Segni, 2011).

6 [FR I] A / 2013
    Ambrogetti, F., en S. Rubin, Paus Franciscus. Leven en denken van Jorge Bergoglio (Baarn: Adveniat / Antwerpen: Halewijn, 2013).

6 [FR I] H / 2013
    Heijden, C. van der, Paus Franciscus. De nederigheid aan de macht (Utrecht: Kok, 2013).

6 [FR I] H / 2014.
    Henning, C., en S. Lieven (red.), De Paus (eenmalig magazine; Baarn: Adveniat, 2014).

6 [GOR] C / 2013
    Cauteren, J. van, en T. Schers, Galg of vrijheid. Antonius en Hieronymus van Weert en de Martelaren van Gorcum (Weert: Erfgoedcluster Weert, 2013).

6 [GOR] V / 2005
    Valk, H. de, ‘History Canonized: The Martyrs of Gorcum between Dutch Nationalism and Roman Universalism (1864-1868)’, in: E. Leemans (ed.), More than a Memory. The Discourse of Martyrdom and the Construction of Christian Identity in the History of Christia-nity (Leuven / Paris / Dudley, MA: Peeters, 2005), pp. 373-393.

6 [H.H.] R / 2002
    Riccardi, A., De eeuw van de martelaren. Geschiedenissen van christenen uit de twintigste eeuw, vermoord omwille van hun geloof (Tielt: Lannoo, 2002).

*6 [HOU] A / 2008
    A.A., De Heilige Karel. Een interactieve terugblik op de heiligverklaring van Pater Carolus Houben (ARCA - digital media facilities / EUX.TV, 2008).

6 [IJS] W / 2011
    Windisch, M.A., Een Heilige voor onze tijd? Zuster Theresia van de Heilige Drievul-digheid – Theresia IJseldijk (Sittard: Generaal-Moederhuis Karmel D.C.J., 2011).
 
6 [JAN] E / 1987
    Eilers, F.-J., en H. Helf, Arnold Jansen 1837-1909. A Pictorial Biography (2nd edition; Estella (Navarra): Verbo Divino, 1987).

6 [JP II] A / 2011
    A.A., Blessed. Special Edition L’Osservatore Romano (Vatican City, 2011).

6 [JP II] A / 2012
    A.A., Eucharistieviering ter ere van de Zalige Paus Johannes Paulus II in de bisdom-men van de Nederlandse Kerkprovincie (Nederlandse Bisschoppenconferentie Beleidssector Liturgie / ’s-Hertogenbosch: Nationale Raad voor Liturgie, 2012).

6 [JP II] H / 1985
    Heruer, H.P.H., en G. Prinsen, Paus Johannes Paulus II in Nederland. Katholieke Informatie Mei 1985 Nr. 3.

6 [JP II] N / 1985
    N.N., Toespraken van Joannes Paulus II bij zijn bezoek aan Nederland (Leusden: Stichting ‘Ark’, 1985).

6 [JP II] V / 1985
    Vandekerkhof, H., Johannes-Paulus II. Een paus als geen ander (Tielt / Weesp: Lannoo, 1985).

6 [LED] L / 2012
    Laurita, R., Maria Theresia Ledóchowska. Een hart dat klopt voor de missie (Eckbolsheim: Éditions du Signe, 2012).

6 [MAG] R / 2002
    Rocco Volpi, G., Vita di San Magno … Roma 1732 & Vita di S. Magno … Velletri 1704 (edizione anastatica; Roma: Institutum Historicum Societatis Iesu, Roma, 2002).

6 MAR / 2011
    Maria de Anima Christi, Zr., Zaden van het woord (Leeuwarden: Discovery Books, 2011).

6 MUS / 2004
    Muskens, M., Wees niet bang. Het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens verteld aan Arjan broers (tweede druk; Nijmegen: Valkhof Pers, 2004).

6 [REG] L / 2005
    Lindeijer, M., Dertig dagen met Robert Regout, apostel van hoop (Tegelen: St Petrus Canisiusstichting, 2005).

6 [ROO] L / 1972
    Ligthart, C.J., De Nederlandse Jezuietengeneraal Jan Philip Roothaan (Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1972).

6 [ROS] S / 1955
    Smit, J.O., Wilhelmus Marinus Kardinaal van Rossum. Een groot mens en een wijs bestuurder (Roermond: J.J. Romen & Zonen, 1955).

6 [SUI] A / 2008
    A.A., Der heilige Suitbertus und die Tradition seiner Verehrung in Kaiserswerth (Düsseldorf-Kaiserswerth: Pfarrgemeinde St.Suitbertus, 2008).

6 [VER] N / 2004
    N.N., Noveen in de geest van Moeder Julia Verhaeghe (Bregenz / Villers-Notre-Dame, 2004).
 
7. Godsdienst

7 A.A. / 2009
    A.A., I Patroni d’Europa e dei Paesi dell’Unione Europa. Mostra internazionale d’arte sacra a cura di Stefania Severi ( Roma / Piazza Armerina, 2009).

7 A.A. / 2010
    A.A., Vatican II. Histoire et actualité d’un concile. Études Hors-Série 2010.

7 BOS / z.j.
    Bosch, H., Majimbo, de goede herder en nog 101 verhaaltjes bij de zondag, bij de Schriftlezing verteld in de H. Geestkapel (Assel) (Gorinchem / Utrecht: Relibris, z.j. [na 2007]).

7 BRA / 2013
    Brague, R., Europa, de Romeinse weg. Een essay (Zoetermeer: Klement, 2013).

7 COB / 2012
    Cobben, P., en S. Waanders, De grootinquisiteur. Over het geloof van de vrijheid. Met een nabeschouwing van Donald Loose (’s-Hertogenbosch: Stichting Thomas More, 2012).

7 DIJ / 2003
    Dijkstra, J., Jij bent de dans. Sacred dance beleven (Deventer: Ankh-Hermes, 2003).

7 EYK / 1982
    Eykman, K., en B. Bouman, Woord voor woord kinderbijbel. Oude en Nieuwe Testa-ment (vierde druk; Ede / Antwerpen: Zomer & Keuning, 1982).

7 FIJ / 2014
    Fijen, L., Kon ik de stilte maar wat harder zetten. Op zoek naar de monnik in jezelf (Utrecht: Ten Have, 2014).

7 GAL / 1966
    Galli, M. von, en B. Moosbrugger, Das Konzil und seine Folgen (Luzern / Frankfurt am Main: C.J. Bucher, 1966).

7 HEN / 1998
    Hendriks, J.W.M., Kerkelijk recht. Handboek voor de pastorale praktijk met de bijzon-dere bepalingen voor Nederland (Oestgeest: Colomba, 1998).

7 HOU / 2007
    Hout, H.J. van (red.), ‘Het bestuur bestuurt …’ Parochiebesturen in overgangstijd (Utrecht: LUCE?CRC – Universiteit van Tilburg, 2007).

7 INN / 1977
    Innocenti, E., La Santa Sede nella ecclesiologia del Concilio Vaticano IIo (2a edizione; Rovigo: Istituto Padano di Arti Grafiche, 1977).

7 JAP / 2015
    Japin, A. (red.), Jezus! (eenmalige glossy; z.p.: Lente Media, 2015).

7 JOU / 2012
    Joustra, A., Katholiek. Speciale Editie Elsevier (2012).

7 KAA / 2007
    Kaai, A., Van alpha tot omega (Zoetermeer: Mozaïek, 2007).

7 KAA / 2008
    Kaai, A., Relaties met psalmen (Zoetermeer: Mozaïek, 2008).

7 KAA / 2009
    Kaai, A., Iesjah, portret van een bijbelse vrouw (Zoetermeer: Mozaïek, 2009).

7 KAA / 2013
    Kaai, A., Gebeden. Gebete. Prayers (Giessenburg: particuliere uitgave, 2013).

7 KAS / 2006
    Kasper, W., Een handboek voor de spirituele oecumene. Kerkelijke documentatie (Utrecht: Secretariaat RKK, 2006).

7 N.N. / 1998
    N.N., Dienstboek. Een proeve. I. Schrift - Maaltijd - Gebed (Zoetermeer: Boeken-centrum, 1998).

7 N.N. / 2001
    N.N., Dienstboek. Een proeve. I. Schrift - Maaltijd - Gebed (tweede, gecorrigeerde druk; Zoetermeer: Boekencentrum, 2001).

7 N.N. / 2004
    Dienstboek. Een proeve. II. Leven – Zegen – Gemeenschap (Zoetermeer: Boeken-centrum, 2004).

7 N.N. / 2004
    N.N., Compendium of the Social Doctrine of the Church. Pontifical Council for Justice and Peace ed. (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2004).

7 N.N. / 2008
    N.N., Catechismus van de Katholieke Kerk (geactualiseerde editie; Kampen: Gooi & Sticht / Brussel: Licap, 2008).

7 N.N. / 2008
    N.N., De Liturgie en de andere erediensten van de Kerk (Algemene Kerk / Groenekan, 2008). [Katholiek Apostolische Kerk?]

7 NOR / 2013
    Norwich, J.J., De pausen. Een geschiedenis (Amsterdam: Bert Bakker, 2013).

7 OUS / 2004
    Oussoren, P., De Naardense bijbel (Vught: Skandalon, 2004).

7 RAT / 2006
    Ratzinger, J., De kern van ons geloof (derde druk; Tielt: Lannoo, 2006).

7 REM / 2012
    Remery, M., Twitteren met God 1. Oerknal, Bijbel, kruistochten vagevuur … (Baarn: Adveniat Geloofseducatie / Leiden: JP2 Stichting, 2012).

7 SCI / 2000
    Sciortino, A. (red.), Storia della Chiesa I. Da Gesù Cristo all’anno mille (Alba (CN): Periodici San Paolo, 2000).

7 SMI / 2006
    Smit, R., Hoog van de toren en andere Bergse overwegingen (Bergen op Zoom, 2006).

7 STA / 2007
    Stassen, P., en A. van der Helm, Handboek voor parochiebesturen (Heeswijk: Abdij van Berne, 2007).

7 STA / 2010
    Stanzione, M., I Papi e gli Angeli. La protezione degli Angeli nella vita dei Pontefici (Milano: Gribaudi, 2010).

7 WIJ / 2000
    Wijk, H. van, De dans van de blinde bruid. Over de kerk op weg naar haar voleinding (Sliedrecht: Merweboek, 2000).

7 WIL / 1992
    Willebrands, J., Church & Jewish People. New Considerations (New York / Mahwah, NJ: Paulist Press, 1992).

8. Varia

8 ALI / 2008
    Alighieri, D., La divina commedia / De godlike komeedzje. Vert. P.W. Brouwer (Ljou-wert: Elf, 2008).

8 CAU / 2002
    Caus, W., Lilium Candidum. Kunst door, voor en in de bajes I-II (Den Haag, Atelier Rijksbouwmeester, 2002).              

8 HUI / 1998
    Huismans, F. (red.), Verleidingen (Franeker: Van Wijnen, 1998).

8 JON / 2000
    Jong, A. de, Ûnder de minsken. Italiaanske ferhalen. Oerset ut it Italiaansk (Ljouwert: Frysk en Frij, 2000).

8 N.N. / 1999
    N.N., De Kunstkaarsen van Frits Spies. Unieke Werken van een Begaafd Kunstenaar. Catalogus (Baarle-Nassau/Hertog: Kathedrale Kaarsenmuseum, 1999).

8 PEN / 2011
    Penning, Y., Emo’s labyrint (derde druk; Haren: Penningboek, 2011).

8 ROC / 2007
    Rocchi, G., Reficere. Tecniche e linguaggio del restauro. La decorazione murale e la sua conservazione (Milano: Electa, 2007).

8 RUI / 2010
    Ruijsendaal, E., e.a. (red.), Inventaris culturele en wetenschappelijke instituten van Vlaanderen en Nederland in het buitenland. ANV-reeks II-2 (tweede, geheel geactualiseerde, editie; Brussel: ANV-werkgroep De Nederlanden in de Wereld / Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) vzw, 2010).

8 VER / 2007
    Versluis, A., en E. Uyttenbroek, Exactitudes (Rotterdam: 010 Publisher, 2007).

8 VRI / 2006
Vries Zanuccoli, de, L., Capricci per pochi (Firenze: Polistampa, 2006).

8 VRI / 2009
    Vries Zanuccoli, de, L., Colloqui con Diego (Firenze: Polistampa, 2009).