Bibliotheek
Cataloog bibliotheek Friezenkerktekst- en beelddragers
(de laatste gemarkeerd met *)Boeken

IMG 4091-400

1. Friezenkerk e.o.

1 A.A. / 1994
A.A., Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome. Antiquity (1992-1993) 51/52  (1994), o.a.  Th.L. Heres, ‘The burial vaults beneath SS. Michele e Magno in Rome’;
E.M. Moormann, ‘Disiecta membra in the church of SS.Michele e Magno in Rome’; S. de Blaauw, ‘The medieval church of San Michele dei Frisoni in Rome’.

1 BIA / 1999
Bianchi, L., Roma: il monte di Santo Spirito tra Gianicolo e Vaticano. Storia e topografia dall’antichità classica all’epoca moderna, "L'Erma" di Bretschneider. Bibliotheca Archaeologica 26 (Roma: “L’Erma” di Bretschneider), 1999).

1 BOE / 2012
    Boer, E.H. de, en A. Heering, ‘Dalla Frisia con furore. Il viaggio dell’abate Emo’, in: MedioEvo 16 (2012) nr. 12, pp. 32-41.

1 BRO / 2005
             Brouwer, T., Magnus is zijn naam. Studie over de heilige, die de aartsengel Michaël vergezelt als medepatroon van de Kerk van de Friezen (Rome, 2de verbeterde druk, 2005)

1 BRO / 2006
Brouwer, T., ‘Magnus is de naam. De transformatie van een heilige in de Friezenkerk in Rome’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 9 (2006) nr. 3, pp. 68-77.

1 BRO  / 2010
            Brouwer, T., Stocchi, M. en Marsili, L. La chiesa dei santi Michele e Magno in Borgo S. Spirito e l’Arciconfraternita vaticana del SS.mo Sacramento. Storia en documenti. Introduzione Mons. Adrianus van Luyn. Edizioni Capitolo Vaticano (ECV),  Città del Vaticano 2010.

1 HAL / 1866
    Halbertsma, J.H., ‘De Friesche kerk te Rome’, in: Vrije Fries no. 11 (1866), pp. 148-185.

1 BUY /  ??
             Buytenen, M.P. en Glazema, P. Memorandum inzake een mogelijk archeologisch onderzoek van de San Michele in Borgo (Rome) Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort.

1 HEE / 2013
    Hees, R. van, De grote kerkrestauratie in de periode 2007-2012. Cahier Friezenkerk 1 (Rome: Willibrordcentrum, 2013).

1 LIE / 2010
    Liefvoort, S. van de, De zuidoostelijk gelegen ruimtes van de Kerk der Friezen. Bouwgeschiedenis en vondsten (Nijmegen: Radboud Universiteit, 2010).


1 LIS / 2002
            List, G. van der,  Ambassadeurs van een blij geloof. Met het .. Pauselijk Nederlands College en de nieuw leven ingeblazen Kerk van de Friezen…..twee belangrijke trefpunten in de Eeuwige stad. (Artikel in Elsevier, 58ste jaargang, nrs. 51/52 – 21 december 2002)


1 MUS / 1989
Muskens, M.P.M., De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus (Rome: Willibrord-centrum, 1989).

1 MUS / 1990
Muskens, M.P.M., De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus (tweede editie; Rome: Willibrordcentrum, 1990).

1 MUS / 1993
    Muskens, M., Santi Michele e Magno dei Frisoni. Itinerari d’arte e di cultura – Chiese (Roma: Fratelli Palombi, 1993).

1 MUS / 1994
Muskens, M.P.M. De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus. De geschiedenis van de kerk - de kerk in de geschiedenis (derde, gewijzigde en uitgebreide editie; Rome: Willi-brordcentrum, 1994).

1 MUS / 2007
Muskens, M.P.M., De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus. De geschiedenis van de kerk - de kerk in de geschiedenis (vijfde, gewijzigde en uitgebreide editie; Rome: Willibrordcentrum, 2007).

1 N.N. / 1976
    N.N., Ss. Michele e Magno. Le chiese di Roma. Cenni religiosi, storici, artistici CXIV (Roma: Istituto di Studi Romani, 1976).

*1 N.N. / 1995
N.N., Documentaire over de Kerk van de Friezen. Samenvatting van de kerkwijding door Paus Johannes Paulus II in de Kerk van de Friezen (Hilversum: KRO Communicatie & Marketing, 1995).

1 N.N. / 2010
    N.N., Rapporto tecnico-scientifico di un dipinto ad olio su tela di Ludovico Stern (XVIII sec.) Chiesa di Santi Michele e Magno, Roma (Roma: Ars Mensurae, 2010).

*1 N.N. / 2013
             N.N., Eucharistieviering op de 1ste zondag van de Advent vanuit de Kerk van de Friezen in Rome, 1 december 2013. (Bij gelegenheid van het Ad Liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen in Rome. Video van de K.R.O.)

1 N.N. / 2015
             N.N., Eucharistieviering in de Kerk van de Friezen op het patroonsfeest van de H. Aartsengel Michaël. Hoofdcelebrant: Ecc. Mgr. Matteo Zuppi, hulpbisschop van Rome Centrum. (Liturgieboek. Rechtstreekse televisieuitzending door de RKK via Nederland 2)

1 N.N. / 2010
    N.N., Rapporto tecnico-scientifico di un dipinto ad olio su tela di Niccolò Ricciolini (1756) Chiesa di Santi Michele e Magno, Roma (Roma: Ars Mensurae, 2010).

1 SMI / 2003
    Smit, R., Reiziger, kijk en lees. Ronddwalen in de Kerk van de Friezen (Rome: Willi-brordcentrum, 2003).

1 STE / 2011
    Stellingwerff, I. (ed.), De Kerk van de Friezen in Rome. HH. Michaël en Magnus (tweede herziene druk; Ficulle (TR): Comosavona, 2011).

1 TES / 1988
    Tesei, G., Storia, arte e leggende del Rione Borgo. I Rioni di Roma I (Roma: Anthro-pos, 1988).

1 VER / 1990
    Verheggen, E.M.F., De Kerk van de Friezen. 1250 jaar Nederlanders in Rome. Katern bij Informatiebulletin 1-2-1, april 1990, pp. 243-271.

1 ZUY / 1975
    Zuydwijk, T., St. Peter’s Square Vatican City (Wageningen: Veenman & Zonen, 1975).

2. Rome

2 AKV / 1997
    Akveld, W.F., De Romeinse Curie. De geschiedenis van het bestuur van de wereldkerk (Nijmegen: Valkhof Pers, 1997).

2 BUL / 1983
    Bull, G., Dentro il Vaticano (Milano: A. Vallardi, 1983).

2 CLE / 2000
Clevis, K. (red.) Domus Aeterna (Leende: Damon, 2000).

2 CRE / 2000
Crescentini, C., en A. Martini, Le Confraternite romane. Arte - Storia – Committenza (Roma: Fondazione Marco Besso / Associazione Culturale Shakespeare and Company 2, 2000).

2 ERC / 1999
Ercoli, O., e.a., Rome. Capitool reisgidsen (6de herziene druk; Houten: Van Reemst / Unieboek, 1999).

2 FER / 1962
    Ferraris di Celle, G., Il Concilio Ecumenico Vaticano II (Roma: Editalia, 1962).

2 GES / 2006
    Gessel, H. van, Rome. Dominicus stedengidsen (tweede druk; Haarlem: Gottmer / Becht, 2006).

2 HIB / 1987
    Hibbert, C., Rome. The Biography of a City (London et al.: Pinguin Books, 1987).

2 HUG / 2012
    Hughes, R., De zeven levens van Rome. Een cultuurgeschiedenis van de Eeuwige Stad (tweede druk; Amsterdam: Balans, 2012).

2 JUN / 1995
    Jung-Inglessis, E.M., Un giro nei giardini vaticani (Città del Vaticano: Edizioni Musei Vaticani, 1995).

2 KIE / 2007
    Kieckens, E., Het Vaticaan in een notendop (Amsterdam: Bert Bakker, 2007).

2 KIR / 1957
    Kirschbaum, E., Die Gräber der Apostel-Fürsten (Frankfurt am Main: Heinrich Scheffler, 1957).

2 KOE / 1996
    Koet, J., Vuurhaard van eenheid. Vrouwen van Bethanië en oecumene in Rome (Rome: Fratelli Palombi, 1996).

2 LIE / 1954
    Lierde, P.C. van, Achter de Bronzen Poort. Het centraal bestuur van Christus’ Kerk (Hasselt: Heideland, 1954).

2 LIV / 1999
    Liverani, P., La topografia antica del Vaticano. Monumenta Sanctae Sedis 2 (Città del Vaticano: Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie, 1999).

2 MUS / 1987
    Muskens, M.P.M., Friezen - Franken - Nederlanders. Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis - een uitnodiging (Rome: Pauselijk Nederlands College, 1987).                                           

2 MUS / 1988
    Muskens, M.P.M., Friezen - Franken - Nederlanders. Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis - een uitnodiging (tweede, uitgebreide editie; Rome: Pauselijk Nederlands College, 1988).                                           

2 N.N. / 1974
    N.N., Le Vatican et la Rome chrétienne (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vatica-na, 1974).

2 NOG / 1948
    Nogara, B., Origine e sviluppo dei musei e gallerie pontificie (Roma: G. Bardi, 1948).

2 PAN / 2010
    Panfili, A., ‘Johannes Conradus Werle Germanus Romae fecit’, Strenna dei Romanisti (2010).

2 PAN / 2000
Pani Ermini, L., Christiana loca. Lo spazio cristiano nella Roma del primo millennio (Roma: Fratelli Palombi, 2000).

2 POU / 1974
    Poupard, P., Connaissance du Vatican. Histoire - Organisation - Activité (nouvelle édition revue et mise a jour; Paris: Beauchesne, 1974).

2 RAE / 2013
    Raedts, P., De uitvinding van de rooms-katholieke kerk (Amsterdam: Wereldbiblio-theek, 2013).

2 REE / 1997
    Reese, Th.J., Inside the Vatican. The Politics and Organization of the Catholic Church (third printing; Cambridge, MA / London: Harvard University Press, 1997).

2 SCH / 2014
    Schoenmakers, J., 75 Jaar Zusters van JMJ in Rome (’s-Hertogenbosch: eigen uitgave, 2014).

2 SMO / 2008
    Smoltczyk, A., Vatikanistan. Eine Entdeckungsreise durch den kleinsten Staat der Welt (München: Heyne, 2008).

2 STO / 2010
    Stocchi, M., Il Capitolo Vaticano e le “ecclesiae subiectae” nel medioevo. I cataloghi dei secoli XIII-XIV (Città del Vaticano: Edizioni Capitolo Vaticano, 2010).

2 ZAA / 2004
    Zaal, W., Rome, een religieuze gids (Soesterberg: Aspekt, 2004).

2 ZIZ / 2005
    Zizola, G., Il conclave. Storia e segreti (Roma: Newton & Compton, 2005).

3. Friesland

3 BOE / 2006
Boersma, B., en A. Zeldenrust, Friesland / Fryslân - daar hou ik van! / that’s what I love! / das gefällt mir! / dêr hâld ik fan! (Leeuwarden: Friese Pers, 2006).

3 BRU / 2007
Brugman, G. Recht door zee / Straight Through the Sea / Quer durchs Meer (Leeuwarden: Friese Pers, 2007).

3 BRU / 2008
Brugman, G. (red.), Winter in Friesland (Leeuwarden: Friese Pers, 2008).

3 COU / 2001
Couwenhoven, R., en H. Snoep, Negentig jaar Elfstedentocht (tweede gewijzigde druk; Haarlem: De Vrieseborch, 2001).

3 ECK / 2006
Eckhardt, R., e.a. (red.), Topografische Atlas Friesland 1:25000 (2e druk; Den Haag: ANWB, 2006).

3 HAL / 2000
Halbertsma, H., Frieslands oudheid - Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang (Utrecht: Matrijs, 2000).

3 HEN / 2007
Hendriksen, B., Friesland. Capitool reisgidsen (2de herziene druk; Houten: Van Reemst / Unieboek, 2007).

3 HUI / 1998
Huizinga, J.J., e.a. (red.), Geschiedenis van Friesland 1750-1995 (Amsterdam: Boom, 1998).

3 KAR / 2005
Karstkarel, P., 419 x Friesland. Van Slijkenburg tot Moddergat (derde druk; Leeuwarden: Friese Pers, 2005).

3 KAR / 2008
Karstkarel, P., Alle middeleeuwse kerken. Van Harlingen tot Wilhelmshafen (tweede druk; Leeuwarden: Noordboek, 2008).

3 KIS / 2003
Kist, M., en H. Wind (ed.), Een man van eer. Bloemlezing uit Jancko Douwama’s Geschriften (Hilversum: Verloren, 2003).

3 KLIJ / 2012
    Klijsma, W., Ofskie van de tsjerke fan Eastersee (Eastersee: Kolleezje fan tjerkerint-masters, 2012).

3 MEE / 1967
    Meer-van der Klei, A. van der, e.a. (red.), Feestjefte fyftich jier Roomsk Frysk Boun, Boalsert: Het Witte Boekhuis, 1967.

3 N.N. / 2008
    N.N., Sixtuskerk Sexbierum (Sexbierum, 2008).

3 N.N. / 2009
N.N., De bosatlas van Fryslân (Groningen: Noordhoff Atlas Productions, 2009).

3 NOT / 1994
    Nota, H., De kloosters en communiteiten in Friesland vanaf 1850 (Wytgaard: Stichting Documentatiecentrum voor r.k. Friesland, 1994).

3 NOT / 2004
    Nota, H., Gids met lijsten van Middeleeuwse kloosters, religieuze orden en congre-gaties, kloosters en communiteiten na 1580, en parochies in Friesland (Bolsward: Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland, 2004).

3 SAN / 2006
Sandburg, M., en L. de Hoop, De afsluitdijk. Brug en waterscheiding (Leeuwarden: Penn, 2006).

3 SAN / 2007
Sandburg, M., en K. Jansma, Het kanaal. De aorta van het Noorden (Leeuwarden: Penn, 2007).

3 VRI / 2007
    Vries, O., Asega, is het dingtijd? De hoogtepunten van de oudfriese tekstoverlevering (Leeuwarden / Utrecht: Steven Sterk, 2007).

3 VRI / 1945
    Vries, S. de, De Friese Lieve Vrouw. Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden (Bolsward: Het Witte Boekhuis, 1945).

3 VRI / 1947
    Vries, S. de, De Fryske Leaf Frouwe. Us Leaf Frouwe fan Sawnwâlden (Leeuwarden: Mercurius, 1947).

4. Nederland

4 A.A. / 1998
A.A., Goede herders van Vronesteyn. Tien jaar Vronesteyn in woord en beeld (Rotterdam: Bisdom Rotterdam, 1998).

*4 A.A. / 2006
    A.A., De verborgen zijden van de Maria van Jessekerk (Delft: Maria van Jessekerk, 2006).

*4 A.A. / 2010
    A.A., Bisschopswijding van Mgr. Drs. Robertus Mutsaerts en Mgr. dr. Johannes Liesen. 18 september 2010 Kathedrale Basiliek van Sint Jan Evangelist (’s-Hertogenbosch: Bisdom van ’s-Hertogenbosch, 2010).

4 BED / 2006
    Bedaf, J., e.a. (red.), De Basiliek van Oudenbosch (2e gewijzigde druk; Oudenbosch: Stichting Behoud Basiliek Oudenbosch / Heemkundige Kring Broeder Christofoor, 2006).

4 BOS / 2003
    Boshouwers, E.F.M., Het Valkhof en de Stad Nijmegen. 2000 jaar geschiedenis (Nijmegen: Valkhofvereniging, 2003).

4 BOS / 2011
    Bosch van Drakestein, J.-M.M.F.G. e.a. (red.), In het licht van onze opdracht. 100 Jaar Orde van Malta Associatie Nederland (Utrecht: Orde van Malta, Associatie Nederland, 2011).

4 GRA / 1996
    Graas, T. (red.), Verborgen Kerkschatten 1400-2000. Katholieke kunst uit Zuid-Holland. Jaarboeken van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit 3 (Den Haag: Sdu, 1996).

4 HAA / 2007
    Haas, V. de, e.a. (red.), Hart van Teteringen. Geschiedenis van kerk en parochie. H. Willibrordusparochie Teteringen (Teteringen: Barlandus Boekproducties, 2007).

4 HAR / 2007
    Hartelman, B., en F. Niemeijer, Cuypers op de Kranenburg. De basis voor een kerkdorp (Vorden: Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg, 2007).

4 HEI / 2009
Heiningen, H. van, Devotie en Macht in Tiel. Schetsen uit de historie van caritas en kloosters (Tiel: Meerpaal Grafimedia, 2009).

4 HEU / 2009
    Heugten, W. van, Jubileum geschiedenis Herenkoor Groessen (Groessen: Herenkoor Groessen, 2009).

4 JAC / 1998
    Jacobs, J., Nieuwe visies op een oud visioen. Een portret van de Sint Willibrord Vere-niging 1948-1998 (Nijmegen: Valkhof Pers, 1998).

4 KRA / 2009
    Kragten-Van der Mark, M., Rondom Oud en Nieuw. 215 jaar katholiek temidden van protestanten. Historische Reeks Rivierenland 18 (Tiel: Regionaal Archief Rivierenland, 2009).

4 KRE / 1998
    Kreijns, J.P.M., en L.P. Pirson, Traiectum. Utrecht of Maastricht (Maastricht: Gadet, 1998).

4 LIN / 2010
Lindeijer, M., Pater Ligthart en de zaak Roothaan. Streven naar heiligheid in het utopistisch tijdperk, 1914-1968 (Hilversum: Verloren, 2010).

4 MAR / 2010
Marlet Jr., G., en G. Marlet, Banden voor het leven. 200 jaar Sint Petrus’ banden (Driebergen-Rijsenburg: Parochie Sint Petrus’ Banden, 2010).

4 MOL / 2011
    Mol, J.A., Vechten, bidden en verplegen. Opstellen over de ridderorden in de Noorde-lijke Nederlanden. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Riddelijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 5 (Hilversum: Verloren, 2011).

4 PLA / 2008
Plas, H., en W. Plas, Religieus erfgoed in Groningen. Oude kerken in de Ommelanden (tweede druk; Bedum: Profiel, 2008).

4 SCH / 1985
    Schaik, A.H.M. van, e.a., Katholiek Nederland en de paus 1580-1985 (Utrecht: Rijks-museum Het Catharijneconvent, 1985).

4 VAL / 1998
    Valk, J.P. de, Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815-1940 (Nijmegen: Valkhof Pers, 1998).

4 VER / 2005
Vermeulen, W., en J. Voorsluijs, “Vroom Bergen op Zoom.” Bloemlezing uit 425 jaar protestantse kerkgeschiedenis (Bergen op Zoom: Protestantse Gemeente, 2005).

4 WAR / 2005
Warffemius, A., 400 Jaar kerken in ‘de papenhoek’. De Maria van Jessekerk en haar voorgangers (Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Delft: Sint-Hippolytusparochie, 2005).

4 WIE / 2010
    Wiel, K. van der, Dit kint hiet Willem. De Heilige Geest in Leiden – 700 jaar vonde-lingen, wezen en jeugdzorg (Leiden: Primavera Pers, 2010).

5. Pelgrimage

5 A.A. / 2013
    A.A., Frisia-Roma MMXIII (z.p., 2013).

5 BEM 2010
    Bemelmans, M., e.a., Op bedevaart naar Rome. Pelgrimstochten (Roermond, 2010).

5 BEM 2010
    Bemelmans, M., e.a., Op bedevaart naar Rome. Programma (Roermond, 2010).

5 BRE / 2009
    Breukel, Th., De pelgrimsroute van Dokkum naar Egmond (Kampen: Ten Have, 2009).

5 GIO / 1999
    Gioia, F. (red.), Pellegrini a Roma / Pellegrini in preghiera. Per il Giubileo dell’Anno Santo del 2000 (Milano: Arnoldo Mondadori / Fabio Ratti, 1999).

5 LOR / 1998
    Lora, E., Bollario dell’Anno Santo. Documenti di indizione dal Giubileo del 1300. Edizione bilingue (Bologna: Edizioni Dehoniane, 1998).

5 N.N. / 1990
            N.N., Pegrimsboek. Bij de afsluiting van het Willibrordjaar 1989-1990. Kerk van de Friezen 4-12 november, Sint Paulus buiten de Muren 7 november, Sint Pieter 8 november. (Rome: een uitgave van het Willibrordcentrum, Stampa Fratelli Palombi, 1990)

5 N.N. / 2002
    N.N., Bedevaartboek Rome. Jubileumbedevaart van het Bisdom van Breda (1853-2003) naar Rome, 19 t/m/ 27 oktober 2002.

5 N.N. / 2010
    N.N., Van Randstad naar Eeuwige Stad. Bedevaart Bisdom Rotterdam naar Rome 2010 (Rotterdam: Bisdom Rotterdam, 2010).

5 N.N. / 2012
    N.N., In Christus verbonden. Pelgrimsgids voor de deelnemers aan de diocesane Romereis 20-28 oktober 2012 (Groningen: Bisdom Groningen-Leeuwarden, 2012).

5 N.N. / 2013
    N.N., Bedevaart Pro Petri Sede Rome 10-16 februari 2013 (z.p., 2013).

5 PET / 1996
    Peters, F., en W. Mes, Bedevaarten in Europa (Amsterdam: Anthos / Tielt: Lannoo, 1996).

5 RIC / 1994
Richards, H.J., Pilgrim to Rome. A practical guide (Greater Wakering, Essex: McCrimmons, 1994).               

5 ROO / 2004
Roodenburg, K. (red.), Lopen naar Rome. Basisgids voor Romegangers (Den Haag: eigen uitgave, 2004).

6. Grote gelovigen

6 A.A. / 1752
            Societate Jesu Presbyteris Theologis. Acta Sanctorum. Augusti, Tomus III. Venetiis, 1752.  O.a. 19 Augusti, G.C. ‘De S. Magno, Episc. et Mart.’ (p. 701)

6 [ARI] B / 1950
    Brom, G., Alfons Ariëns (Utrecht / Brussel: Het Spectrum, 1950).

6 [ARI] H / 2008
    Have, H.W.M. ten, De liefde van Christus laat ons geen rust. Een spirituale biografie van Alphons Ariëns (Nijmegen: Valkhof Pers, 2008).

6 [BEN] M / 2005
    Martens, K., Van Ratzinger tot Benedictus (Leuven: Davidsfonds, 2005).

6 [BOE] L / 2007
    Leeuwen, Ch. van (red.), Herinneringen aan frater Andreas (Tilburg: Fraters CMM, 2007).

6 [BOE] W / 1998
    Wouters, T., en B. Westerburger, Frater Andreas van den Boer 1841-1917 (Tilburg: Andreasbureau, 1998).

6 [BON] B / 2005
    Broer, C.J.C., en M.W.J. de Bruijn, Bonifatius en de Kerk van Nederland (Utrecht: particuliere uitgave, 2005).

6 BRA / z.j.
    Brandsma, T., Geert Groote: zijn keer naar de Heer (Nijmegen: Stichting Titus Gedachteniskapel / Boxmeer: Titus Brandsma-archief, z.j.).

6 BRA / 1945
    Het laatste geschrift van Prof. Dr. Titus Brandsma geschreven op last van de Gestapo in de strafgevangenis te Schevingen op 22 januari 1942. B. Meijer ed. (11e druk; Tilburg: W. Bergmans, 1945).

6 BRA / 1945
    Brandsma, T., Mijn cel en Dagorde van een gevangene B. Meijer ed. (11e druk; Tilburg: W. Bergmans, 1945).

6 BRA / 1946
    Brandsma, T., De groote heilige Teresia van Jezus. Een levensbeschrijving (Utrecht / Brussel: Het Spectrum, 1946).

6 [BRA] A / 1947
    Aukes, H.W.F., Titus Brandsma (Utrecht / Brussel: Het Spectrum, 1947).

6 [BRA] A / 1961
    Aukes, H.W.F., Het leven van Titus Brandsma (Utrecht / Antwerpen: Het Spectrum, 1961).

6 [BRA] A / 1985
    Aukes, H.W.F., Het leven van Titus Brandsma (derde, bijgewerkte druk; Utrecht / Antwerpen: Het Spectrum, 1985).

6 [BRA] A / 1985
    A.A., Nationale Herdenking Zaligverklaring Titus Brandsma Sint Janskathedraal Den Bosch 10 november 1985, z.p. 1985.

6 [BRA] D / 1985
    Dölle, C., Titus Brandsma – karmeliet (Amstelveen: Luyten, 1985).

6 [BRA] D / 2000
    Dölle, C., De weg van Titus Brandsma 1881-1942. Biografie van een martelaar (Baarn: Ten Have / Gent: Caremelitana, 2000).

6 [BRA] F / z.j.
Forceville-Van Rossum, J., en K. Waaijman, Titus Brandsma. A continuing source of inspiration (Nijmegen: Vrienden van Titus Brandsma, z.j.).

6 [BRA] F / z.j.
Forceville-Van Rossum, J., en K. Waaijman, Titus Brandsma. Eine nachhaltige Begeisterung (Nijmegen: Vrienden van Titus Brandsma, z.j.).

6 [BRA] F / 1984
    Frequin, L., P. Tito Brandsma carmelitano. Martire  per la libertà (Roma: Carmelo Italiano – Comitato “Tito Brandsma”, 1984).

6 [BRA] F / 1984
    Frequin, L., Wie is Titus Brandsma? Een mens, een heilige van onze tijd (3e druk; Nijmegen: Stichting Gedachteniskapel Titus Brandsma, 1984).

6 [BRA] F / 1985
    Frequin, L. (red.), Titus Brandsma dacht in mensen. Méér dan een verzetsheld (Utrecht: ‘1-2-1’ / Nijmegen: Stichting Titus Brandsma-Gedachteniskapel, 1985).

6 [BRA] G / 1991
    Glind, A. van de, Die Titus Brandsma is gaaf (Apeldoorn: Auctor, 1991).

6 [BRA] H / 1960
    Haagen, F., Het leven van Pater Titus Brandsma voor jongens en meisjes (Nijmegen: Titus Brandsma-fonds, 1960).

6 [BRA] H / 1985
    Heruer, H.P.M., en G. Prinsen, Titus Brandsma. Zaligverklaring Rome 1985. Katholieke Informatie December 1985 Nr. 5.

6 [BRA] M / 1951
    Meijer, B., Titus Brandsma (Bussum: Paul Brand, 1951).

6 [BRA] N / 1985
    N.N., Beatificazione del Servo di Dio Tito Brandsma. Basilica Vaticana 3 novembre 1985 (Città del Vaticano: Tipografia Poliglotta Vaticana, 1985).

6 [BRA] N / 1985
    N.N., Liturgie bij de viering van de Zaligverklaring van Titus Brandsma. Bolsward, 17 november 1985, Sint Franciscuskerk (z.p.).

6 [BRA] N / 2003
    Nota, H., Titus Brandsma onder ons (Bolsward: Stichting Archief- en Documentatie-centrum voor R.K. Friesland, 2003).

6 [BRA] N / 2006
    Nota H., Titus Brandsma onder ons. Uitgebreide beschrijving van het familiearchief Titus Brandsma (2e bijgewerkte druk; Bolsward: Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland, 2006).

6 [BRA] O / 1998
    Os, H. van, Titus Brandsma. De man Gods uit Bolsward. Over heiligenverering vroeger en nu (Nijmegen: Titus Brandsma Instituut / Valkhof Pers, 1998).

6 [CAN] B / 2005
    Begheyn, P., Petrus Canisius en zijn catechismus / Peter Canisius and his catechism (Nijmegen: Museum Het Valkhof, 2005).

6 [DON] A / 1982
    A.A., Studia Dondersiana Beato Petro Donders CSSR Leprosorum Apostolo in solemni beatificatione obsequii fratrum munus. Bibliotheca Historica Congregationis SSmi Redemptoris XI (Roma: Collegium S. Alfonsi de Urbe, 1982).

6 [DON] F / 1982
    Ferrante, N., L’apostolo dei lebbrosi. Il Beato Pietro Donders C.SS.R. (Roma: “Don Guanella”, 1982).

6 [EER] N / 2011
    N.N., Un Profeta per i nostri giorni. P. Lorenzo van den Eerenbeemt (Santa Marinella: Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù, 2011).

6 [EER] N / 2012
    N.N., “Een profeet voor onze dagen.” P. Lorenzo Van Den Eerenbeemt (Santa Mari-nella: Congregatie van de zusters karmelietessen missionarissen van de Heilige Theresia van het Kind Jezus, 2012).

6 [EER] T / 2011
    Tada, C. (red.), Padre Lorenzo, il sacerdote e il poeta (Santa Marinella: Congrega-zione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù, 2011).

6 [FRA] N / 1990
    Nolthenius, H., Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten (zesde druk; Amsterdam: Querido, 1990).

6 [FRA] S / 2011
    Stanzione, M., en C. Alvino, Santa Francesca Romana e gli Angeli (Feletto Umberto – Tavagnacco: Segni, 2011).

6 [FR I] A / 2013
    Ambrogetti, F., en S. Rubin, Paus Franciscus. Leven en denken van Jorge Bergoglio (Baarn: Adveniat / Antwerpen: Halewijn, 2013).

6 [FR I] H / 2013
    Heijden, C. van der, Paus Franciscus. De nederigheid aan de macht (Utrecht: Kok, 2013).

6 [FR I] H / 2014.
    Henning, C., en S. Lieven (red.), De Paus (eenmalig magazine; Baarn: Adveniat, 2014).

6 [GOR] C / 2013
    Cauteren, J. van, en T. Schers, Galg of vrijheid. Antonius en Hieronymus van Weert en de Martelaren van Gorcum (Weert: Erfgoedcluster Weert, 2013).

6 [GOR] V / 2005
    Valk, H. de, ‘History Canonized: The Martyrs of Gorcum between Dutch Nationalism and Roman Universalism (1864-1868)’, in: E. Leemans (ed.), More than a Memory. The Discourse of Martyrdom and the Construction of Christian Identity in the History of Christia-nity (Leuven / Paris / Dudley, MA: Peeters, 2005), pp. 373-393.

6 [H.H.] R / 2002
    Riccardi, A., De eeuw van de martelaren. Geschiedenissen van christenen uit de twintigste eeuw, vermoord omwille van hun geloof (Tielt: Lannoo, 2002).

*6 [HOU] A / 2008
    A.A., De Heilige Karel. Een interactieve terugblik op de heiligverklaring van Pater Carolus Houben (ARCA - digital media facilities / EUX.TV, 2008).

6 [IJS] W / 2011
    Windisch, M.A., Een Heilige voor onze tijd? Zuster Theresia van de Heilige Drievul-digheid – Theresia IJseldijk (Sittard: Generaal-Moederhuis Karmel D.C.J., 2011).

6 [IJS] W / 2014
    Windisch, M.A., Un fiore di passione del Carmelo DCJ. Suor M. Teresa della SS. Trinità del Divin Cuore di Gesù (1897-1926) (Sittard: Casa Generalizia del Carmelo D.C.J., 2014).
 
6 [JAN] E / 1987
    Eilers, F.-J., en H. Helf, Arnold Jansen 1837-1909. A Pictorial Biography (2nd edition; Estella (Navarra): Verbo Divino, 1987).

6 [JP II] A / 2011
    A.A., Blessed. Special Edition L’Osservatore Romano (Vatican City, 2011).

6 [JP II] A / 2012
    A.A., Eucharistieviering ter ere van de Zalige Paus Johannes Paulus II in de bisdom-men van de Nederlandse Kerkprovincie (Nederlandse Bisschoppenconferentie Beleidssector Liturgie / ’s-Hertogenbosch: Nationale Raad voor Liturgie, 2012).

6 [JP II] H / 1985
    Heruer, H.P.H., en G. Prinsen, Paus Johannes Paulus II in Nederland. Katholieke Informatie Mei 1985 Nr. 3.

6 [JP II] N / 1985
    N.N., Toespraken van Joannes Paulus II bij zijn bezoek aan Nederland (Leusden: Stichting ‘Ark’, 1985).

6 [JP II] V / 1985
    Vandekerkhof, H., Johannes-Paulus II. Een paus als geen ander (Tielt / Weesp: Lannoo, 1985).

6 [LED] L / 2012
    Laurita, R., Maria Theresia Ledóchowska. Een hart dat klopt voor de missie (Eckbolsheim: Éditions du Signe, 2012).

6 [LUG] B / 2015
    Begheyn, P., Frans van der Lugt Sj (1938-2014). Bruggenbouwer en martelaar in Syrië (Nijmegen: Valkhof Pers, 2015).

6 [MAG] R / 2002
Rocco Volpi, G., Vita di San Magno … Roma 1732 & Vita di S. Magno … Velletri 1704 (edizione anastatica; Roma: Institutum Historicum Societatis Iesu, Roma, 2002).

6 MAR / 2011
    Maria de Anima Christi, Zr., Zaden van het woord (Leeuwarden: Discovery Books, 2011).

6 MUS / 2004
    Muskens, M., Wees niet bang. Het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens verteld aan Arjan broers (tweede druk; Nijmegen: Valkhof Pers, 2004).

6 [PAU] A / 2015
    Armstrong, K., Paulus. Onze liefste vijand (Amsterdam: Hollands Diep, 2015).

6 [REG] L / 2005
    Lindeijer, M., Dertig dagen met Robert Regout, apostel van hoop (Tegelen: St Petrus Canisiusstichting, 2005).

6 [ROO] L / 1972
    Ligthart, C.J., De Nederlandse Jezuietengeneraal Jan Philip Roothaan (Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1972).

6 [ROS] S / 1955
    Smit, J.O., Wilhelmus Marinus Kardinaal van Rossum. Een groot mens en een wijs bestuurder (Roermond: J.J. Romen & Zonen, 1955).

6 [SUI] A / 2008
A.A., Der heilige Suitbertus und die Tradition seiner Verehrung in Kaiserswerth (Düsseldorf-Kaiserswerth: Pfarrgemeinde St.Suitbertus, 2008).

6 [VER] N / 2004
    N.N., Noveen in de geest van Moeder Julia Verhaeghe (Bregenz / Villers-Notre-Dame, 2004).

7. Godsdienst

7 A.A. / 2009
A.A., I Patroni d’Europa e dei Paesi dell’Unione Europa. Mostra internazionale d’arte sacra a cura di Stefania Severi ( Roma / Piazza Armerina, 2009).

7 A.A. / 2010
    A.A., Vatican II. Histoire et actualité d’un concile. Études Hors-Série 2010.

7 AUG / 2010
    Augustinus, A., De goede geur van Christus. Preken over heiligen [Sermones de sanctis 273-299C]. A. Akkermans e.a. ed. (Budel: DAMON, 2010).

7 BER / 2015
    Bercken, W. van den, Geloven tegen beter weten in (derde druk; Amsterdam: Balans, 2015).

7 BOS / z.j.
Bosch, H., Majimbo, de goede herder en nog 101 verhaaltjes bij de zondag, bij de Schriftlezing verteld in de H. Geestkapel (Assel) (Gorinchem / Utrecht: Relibris, z.j. [na 2007]).

7 BRA / 2013
    Brague, R., Europa, de Romeinse weg. Een essay (Zoetermeer: Klement, 2013).

7 COB / 2012
    Cobben, P., en S. Waanders, De grootinquisiteur. Over het geloof van de vrijheid. Met een nabeschouwing van Donald Loose (’s-Hertogenbosch: Stichting Thomas More, 2012).

7 DIJ / 2003
Dijkstra, J., Jij bent de dans. Sacred dance beleven (Deventer: Ankh-Hermes, 2003).

7 DUI / 2014
    Duin, L. van, e.a., Jeugdbijbel (Heerenveen: Royal Jongbloed, 2014).

7 EYK / 1982
Eykman, K., en B. Bouman, Woord voor woord kinderbijbel. Oude en Nieuwe Testa-ment (vierde druk; Ede / Antwerpen: Zomer & Keuning, 1982).

7 FIJ / 2014
    Fijen, L., Kon ik de stilte maar wat harder zetten. Op zoek naar de monnik in jezelf (Utrecht: Ten Have, 2014).

7 GAL / 1966
    Galli, M. von, en B. Moosbrugger, Das Konzil und seine Folgen (Luzern / Frankfurt am Main: C.J. Bucher, 1966).

7 HEN / 1998
    Hendriks, J.W.M., Kerkelijk recht. Handboek voor de pastorale praktijk met de bijzon-dere bepalingen voor Nederland (Oestgeest: Colomba, 1998).

7 HOU / 2007
Hout, H.J. van (red.), ‘Het bestuur bestuurt …’ Parochiebesturen in overgangstijd (Utrecht: LUCE?CRC – Universiteit van Tilburg, 2007).

7 INN / 1977
    Innocenti, E., La Santa Sede nella ecclesiologia del Concilio Vaticano IIo (2a edizione; Rovigo: Istituto Padano di Arti Grafiche, 1977).

7 JAP / 2015
    Japin, A. (red.), Jezus! (eenmalige glossy; z.p.: Lente Media, 2015).

7 JOU / 2012
    Joustra, A., Katholiek. (Speciale Editie Elsevier (2012).

7 KAA / 2007
    Kaai, A., Van alpha tot omega (Zoetermeer: Mozaïek, 2007).

7 KAA / 2008
    Kaai, A., Relaties met psalmen (Zoetermeer: Mozaïek, 2008).

7 KAA / 2009
    Kaai, A., Iesjah, portret van een bijbelse vrouw (Zoetermeer: Mozaïek, 2009).

7 KAA / 2013
    Kaai, A., Gebeden. Gebete. Prayers (Giessenburg: particuliere uitgave, 2013).

7 KAS / 2006
Kasper, W., Een handboek voor de spirituele oecumene. Kerkelijke documentatie (Utrecht: Secretariaat RKK, 2006).

7 MUT / 2012
    Mutsaerts, R., Jezus kan niet voetballen (Maarheeze: Malherbe & Partner, 2012).

7 N.N. / 1998
N.N., Dienstboek. Een proeve. I. Schrift - Maaltijd - Gebed (Zoetermeer: Boeken-centrum, 1998).

7 N.N. / 2001
N.N., Dienstboek. Een proeve. I. Schrift - Maaltijd - Gebed (tweede, gecorrigeerde druk; Zoetermeer: Boekencentrum, 2001).

7 N.N. / 2004
    Dienstboek. Een proeve. II. Leven – Zegen – Gemeenschap (Zoetermeer: Boeken-centrum, 2004).

7 N.N. / 2004
    N.N., Compendium of the Social Doctrine of the Church. Pontifical Council for Justice and Peace ed. (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2004).

7 N.N. / 2008
    N.N., Catechismus van de Katholieke Kerk (geactualiseerde editie; Kampen: Gooi & Sticht / Brussel: Licap, 2008).

7 N.N. / 2008
    N.N., De Liturgie en de andere erediensten van de Kerk (Algemene Kerk / Groenekan, 2008). [Katholiek Apostolische Kerk?]

7 N.N. / 2013
            N.N., Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (4de druk, bv Liedboek, ’s-Gravenhage, Zoetermeer, 2013)

7 NOR / 2013
    Norwich, J.J., De pausen. Een geschiedenis (Amsterdam: Bert Bakker, 2013).

7 OUS / 2004
Oussoren, P., De Naardense bijbel (Vught: Skandalon, 2004).

7 RAT / 2006
    Ratzinger, J., De kern van ons geloof (derde druk; Tielt: Lannoo, 2006).

7 REM / 2012
    Remery, M., Twitteren met God 1. Oerknal, Bijbel, kruistochten vagevuur … (Baarn: Adveniat Geloofseducatie / Leiden: JP2 Stichting, 2012).

7 SCI / 2000
    Sciortino, A. (red.), Storia della Chiesa I. Da Gesù Cristo all’anno mille (Alba (CN): Periodici San Paolo, 2000).

7 SMI / 2006
Smit, R., Hoog van de toren en andere Bergse overwegingen (Bergen op Zoom, 2006).

7 STA / 2007
Stassen, P., en A. van der Helm, Handboek voor parochiebesturen (Heeswijk: Abdij van Berne, 2007).

7 STA / 2010
    Stanzione, M., I Papi e gli Angeli. La protezione degli Angeli nella vita dei Pontefici (Milano: Gribaudi, 2010).

7 WIJ / 2000
    Wijk, H. van, De dans van de blinde bruid. Over de kerk op weg naar haar voleinding (Sliedrecht: Merweboek, 2000).

7 WIL / 1992
    Willebrands, J., Church & Jewish People. New Considerations (New York / Mahwah, NJ: Paulist Press, 1992). 
8. Varia

8 ALI / 2008
Alighieri, D., La divina commedia / De godlike komeedzje. Vert. P.W. Brouwer (Ljou-wert: Elf, 2008).

8 CAU / 2002
Caus, W., Lilium Candidum. Kunst door, voor en in de bajes I-II (Den Haag, Atelier Rijksbouwmeester, 2002).               

8 FRI / 2006
             (a cura di) Frison, Don Domenico, Frison, Marco Cav., Bergamin, Silvia, Per ogni dove…….. Frison, album di famiglia (Cittadella Pd: Tipografia BIBLOS, giugno 2006)

8 HUI / 1998
Huismans, F. (red.), Verleidingen (Franeker: Van Wijnen, 1998).

8 JON / 2000
    Jong, A. de, Ûnder de minsken. Italiaanske ferhalen. Oerset ut it Italiaansk (Ljouwert: Frysk en Frij, 2000).

8 N.N. /  ? ?
            N.N., Bijbel, dat is de gansche heilige schrift (Staten-Generaal van de vereenigde Nederland volgens besluit van de synode.nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619)

8 N.N. / 1999
    N.N., De Kunstkaarsen van Frits Spies. Unieke Werken van een Begaafd Kunstenaar. Catalogus (Baarle-Nassau/Hertog: Kathedrale Kaarsenmuseum, 1999).

8 PEN / 2011
    Penning, Y., Emo’s labyrint (derde druk; Haren: Penningboek, 2011).

8 ROC / 2007
Rocchi, G., Reficere. Tecniche e linguaggio del restauro. La decorazione murale e la sua conservazione (Milano: Electa, 2007).

8 RUI / 2010
    Ruijsendaal, E., e.a. (red.), Inventaris culturele en wetenschappelijke instituten van Vlaanderen en Nederland in het buitenland. ANV-reeks II-2 (tweede, geheel geactualiseerde, editie; Brussel: ANV-werkgroep De Nederlanden in de Wereld / Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) vzw, 2010).

8 VER / 2007
Versluis, A., en E. Uyttenbroek, Exactitudes (Rotterdam: 010 Publisher, 2007).

8 VRI / 2006
Vries Zanuccoli, de, L., Capricci per pochi (Firenze: Polistampa, 2006).

8 VRI / 2009
Vries Zanuccoli, de, L., Colloqui con Diego (Firenze: Polistampa, 2009).
(16 februari 2018, T.B.)