" ´t Winkeltje "

Na de zondagse viering of tijdens bezoekuren maakt een groep vrijwilligers het mogelijk dat bezoekers er ansichtkaarten, brochures en boeken over de geschiedenis van de kerk, Romegidsen, spirituele litteratuur, Titus Brandsmakaarten en -teksten, pelgrimstasjes, etc. kunnen kopen.

LOOP EENS BINNEN EN BEKIJK ONS ASSORTIMENT. . .

img ndv009
Op de eerste verdieping van de kerk, naast de Titus Brandsmazaal,
bevindt zich ´het winkeltje´.
Het ´winkeltje´ heeft geen winstoogmerk. De opbrengst komt,
na aftrek van de kosten, ten goede aan de kerk.

bluebar
Restauratie:

Kaft boek Ren 
CAHIERS FRIEZENKERK N.1

DE GROOTE KERKRESTAURATIE

IN DE PERIODE  2007 - 2012


door Dr. René van Hees


bluebar
Rond de bijbel


img-boek02Psalmen, onvergankelijke poëzie Prijs: € 4,75

Het ´winkeltje´ is verkooppunt van een aantal boeken van de Katholieke Bijbelstichting. Er worden afzonderlijke boeken uit het Oude en Nieuwe Testament aangeboden, bijbelcommentaren, litteratuur rond het Woord van God, enz. Het boek ´Psalmen, onvergankelijke poëzie´ toont de schoonheid van het Gebedenboek van de Bijbel bij uitstek.bluebar
Voor de jeugd


‘De tijdelijke dood’
Stripverhaal over de martelaren van Gorcum.

img-boek03Door Geert de Sutter
2007, uitgave bisdom Rotterdam.
Prijs: € 10,00
ISBN: 978-2-930273-44-0

Op aansprekende wijze wordt in dit stripverhaal het menselijk drama verteld van de priesters en religieuzen die in Gorcum in 1572 werden opgepakt en per schuit naar Den Brielle vervoerd om daar in de turfschuur samen met nog enkele anderen de marteldood te sterven.

Niet alleen volwassenen treffen in het Winkeltje hun gading, ook kinderen en jongeren.
Naast het stripverhaal over de martelaren van Gorcum zijn er de kleurrijke lees- en kijkboeken van Irene Stellingwerff over Rome: avonturen in de Katakomben, ik was in de gevechten in het Colosseum, In de leer bij Michelangelo.......

Bij de boeken rond de Bijbel treft de jeugd eveneens ´leesvoer´ naar zijn smaak aan.
Zo zijn er nog enkele exemplaren van de stripverhalen ‘David en zonen’ en ‘Jezus de Galileeër’.
bluebar
Rond de kerk

De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus

img-boek04Dr. M.P.M. Muskens
Vijfde gewijzigde en uitgebreide druk.
Prijs: € 18,00 (exclusief verzendkosten)
ISBN 88-7621-791-6
Wie de boeiende eeuwenoude geschiedenis van de Friezenkerk wil bestuderen, kan het beste het boek ter hand nemen van Mgr. Muskens. Hij schreef het in de tijd, toen hij nog rector was van het Nederlands College te Rome. In dit boek beschrijft bisschop Muskens de geschiedenis van Rome, de Kerk van de Friezen en Nederlanders in Rome. Tevens beschrijft hij de directe lijn tussen de ´Friese´ pelgrims op bedevaart bij het graf van Petrus en de plaats van de Kerk van de Friezen. Rijk geïllustreerd.

Omdat de beschrijving van de gebeurtenissen rond de Friezenkerk loopt tot 1990 zijn in de vijfde editie twee bijlagen toegevoegd. Tiemen Brouwer o.p. beschrijft de meest markante gebeurtenissen na 1990 onder de titel ‘Voorkeursplek voor de Nederlanders in Rome’, waaronder het pausbezoek aan de kerk in 1995, het Jubileumjaar 2000, enz. De bijlage van Dr. Sander Evers heeft als titel ‘De Kerk van de Friezen: recente ontwikkelingen’. In dit artikel zet de auteur de resultaten bijeen van de meest recente archeologische en geschiedkundige onderzoeken betreffende de kerk.
bluebar
Santi Michele e Magno dei Frisoni
img-boek05
(Martino Muskens)
Prijs: € 13,00

Van het hierboven beschreven boek verscheen ook een Italiaanse vertaling bij dezelfde uitgever als van de Nederlandse uitgave, de Fratelli Palombi.

Leuk om uw Italiaanse vrienden eens te verrassen!

bluebar
De muur van kloostermoppen in de Kerk van de Friezen bij het graf van Petrus
De âlde friezenmuorre yn ‘e Friezene Tsjerke fan Rome

img-boek012Door Loadewyk Damsma
Prijs van de brochure: € 2,00.

Loadewyk Damsma uit Joure beschrijft in het Fries (met de Nederlandse vertaling ernaast) de avonturen, die hij beleefde bij het verzamelen van oude ´kloostermoppen´, bakstenen, die gebruikt werden bij de bouw van middeleeuwse kerken en kloosters. Hij reisde ervoor tot in de verste uithoeken van Friesland, Groningen en andere provincies, tot in Duitsland toe.
Tevens vertelt hij hoe het idee geboren werd om van een deel van deze kloostermoppen in de Friezenkerk een ´geloofsmuur´ op te trekken, die inderdaad kort na het heilig Jaar 2000 tot stand kwam in de kapel van de Heilige Trap.
In de brochure staan de bijna 500 plaatsen en plekken vermeld, waar de stenen gevonden werden en hoe ze in de muur en in de ´archiefkast´ zijn verwerkt.
bluebar
S8004259b__Magnus_is_zijn_naam_resizeMagnus is zijn naam
door T. Brouwer o.p.
De tweede verbeterde uitgave: € 9

In 2005 schreef pater T. Brouwer o.p. een studie over “de Heilige, die de Aartsengel Michaël
vergezelt als medepatroon van de kerk van de Friezen”, zoals de ondertitel luidt van deze brochure
van 174 blz. Er is een schat aan gegevens in te vinden over de vele Magnussen, die in de Kerk als
heiligen worden vereerd, over de éne Magnus, bisschop en martelaar, aan wie de Friezenkerk
is toegewijd, over de Friese Magnustraditie en de geografische verspreiding van de
verering van de H. Magnus van de Friezenkerk in noord-Europa en Italië.
De auteur eindigt het voorwoord met de woorden: ik draag deze studie op aan de geloofsgemeenschap
rond de Friezenkerk, uit dank voor alle daar gevonden
inspiratie en voor het Nederlands ‘thuis’, dat er in Rome geboden wordt.

bluebarHH.Michaël en Magnus. De Kerk van de Friezen in Rome

WinkeltjeTweede herziene druk 2011.
Samenstelling: Irene Stellingwerff
ISBN: 978-88-87955-42-2
Prijs: €12,00

In dit rijkgeïllustreerde boek van 72 blz. staat in kort bestek al het wetenswaardige over de Kerk van de Friezen bijeen. De auteur loopt de kerk en bijruimtes door en blijft stilstaan bij wat bezienswaardig is. Bij elke foto staat een verklarende tekst.

Het openingwoord is verzorgd door pater Tiemen Brouwer o.p., rector van de kerk.
Dan volgt een korte geschiedenis van de kerk. Op het einde staat een levensschets van de Zalige Titus Brandsma, gevolgd door een kroniek van de gebeurtenissen vanaf 1989, het jaar dat de kerk (opnieuw) door de Nederlanders in gebruik werd genomen. Zéér de moeite waard.

Ook te verkrijgen in de Nederlandse boekhandel.
bluebar
Pelgrim, bezoeker in Rome

Gids voor de Romepelgrims
(Centraal Comité voor het Grote Jubeljaar 2000)
Prijs: € 4,00

Een enigszins gedateerde gids, want deze werd gemaakt voor het Heilig Jaar 2000.
Vlaams-Nederlandse samenwerking bracht hem tot stand.
Toch staan er ook voor buiten het Heilig Jaar nuttige gegevens in: over de pauselijke Basilieken, Vaticaanstad, De kerk St. Juliaan van de Vlamingen, de Kerk van de Friezen, het grafmonument van de enige Nederlandse paus Adrianus VI in de St.Maria dell´Anima, enz. Wie als pelgrim naar Rome gaat en teksten zoekt voor bezinning en gebed vindt er heel wat in deze gids.
bluebar
Pelgrims in Gebed - Pelgrims in Rome
img-boek06Prijs van beide boekjes samen: € 5,00

In het Heilig jaar 2000 stond een vertaling van de dubbelgids ter beschikking
´Pelgrims in gebed´, ´Pelgrims in Rome´.
Deze dubbelgids in handig formaat heeft ook buiten het Heilig Jaar nog steeds zijn nut.
Het eerste boekje geeft een schat aan gebeden en overwegingen bij bezoek aan de Romeinse Basilieken en/of andere kerken bij verschillende gelegenheden.
Het tweede boekje bevat historische en artistieke beschrijvingen van de voornaamste kerken en basilieken.

Nederlandse dag - Pelgrimsboekje 7 NOVEMBER 2000
Prijs: € 1,55

Klein handzaam boekje, dat in het Heilig jaar uit kwam voor de Nederlandse Dag op 7 november. Toch overstijgt de inhoud van het boekje die ene dag. Er staan 9 wandelroutes in beschreven en 27 kerken, die op die routes werden aangedaan, op iedere route 3. De pelgrims liepen langs die routes van de St.Pieter naar de St.Jan van Lateranen. Nog steeds de moeite waard om langs een van deze uitgeschreven routes een wandeling te maken van de ene pauselijke basiliek naar de andere.
bluebar
Geloofsverdieping
img-boek09
In het Winkeltje zijn enkele producten van de KRO te verkrijgen, o.a. verschillende DVD’s van de kloosterserie van Leo Feijen uit 2005 en 2006. Leo Feijen interviewt op fijnzinnige wijze Nederlandse kloosteroversten in Europa en Nederland in hun leefomgeving. Uitstekend materiaal voor bezinning en geloofsverdieping!

Geloven als werkwoord
Teksten over de oriëntatie van het bisdom Rotterdam.
2006
Prijs: € 8,00
ISBN: 90-810752-1-7
bluebar
S8004248b__kaft_boek_zr._Anima_resizeZaden van het woord
door Zr. Maria de Anima Christi
2011
prijs: € 15

Het verhaal van de Nederlandse Arian van Eijk is wonderlijk. Tijdens haar studie
kunstgeschiedenis in Rome komt ze op 23-jarige leeftijd tot een levend geloof in God
en treedt amper twee jaar later in bij de jonge Argentijnse ‘Religieuze Familie
van het Mensgeworden Woord’. Haar kloosternaam: Maria de Anima Christi.
Ze is pas 28, wanneer haar medezusters haar tot generaal-overste kiezen
en haar de wereldwijde leiding toevertrouwen.
Ze maakt talloze reizen en waar ze komt, ziet ze God op vaak wonderlijke manieren
aan het werk. Wat ze meemaakt verwerkt ze in de columns die ze sinds 2006
schrijft voor Katholiek Nieuwsblad.
In deze bundeling van die columns, aangevuld met haar levensverhaal, ervaar je
de rijkdom en de bemoediging van Christus’ Kerk wereldwijd. Het maakt ‘Zaden van
het Woord’ tot een bron van inspiratie voor allen die naar inspiratie op zoek zijn.
bluebar

img-boek010
Onrustig is ons hart
Pleisterplaatsen voor de zoekende mens

Jos Straver C.P.
2007
Prijs: € 12,00
ISBN: 9789090218151

De Heiligverklaring van pater Karel Houben was de aanleiding tot het schrijven van dit bezinnende boekje. De auteur beschrijft eerst in kort bestek het leven van de heilige. Diens levensloop voert hem vanuit Limburg in Nederland naar België, Engeland en Ierland. Vele jaren oefende de H. Karel in dit laatste land zijn biechtapostolaat uit, waardoor hij duizenden mensen aantrok.
In de verdere hoofdstukken wordt een band naar onze tijd getrokken: hoe te geloven nu?

Katechismus
.
Een kleine katholieke katechismus
Uitgave van de Kerk in nood, 2005
Prijs: € 8,00
bluebar
Diversen

CD_orgel-S8004260C.D. Laudate Dominum
Prijs: € 12,50

In 2010-2011 werd het antieke orgel van de kerk gerestaureerd. Klik Orgel.
Ter ondersteuning van de restauratie werd in Nederland het projectkoor opgericht o.l.v. Dhr. René Verhoeff. Het koor zong het zéér welkome bedrag van 21.500 € bijeen voor de orgelrestauratie middels concerten her en der in het land. De C.D. bevat religieuze muziek, voornamelijk van Nederlandse bodem, maar b.v. ook het Totus Tuus en het O Domina Nostra van de Poolse componist Henryk Gorecki. De opbrengst van de C.D. zal ten goede komen aan het jaarlijks onderhoud van het orgel.

Mensen voor mensen
Een theologie van de vrijwilliger in de kerk

img-boek011Tjeu van Knippenberg
Prijs: € 5,00

In 2003 bestond het bisdom Breda 150 jaar. Dit gebeuren is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Een van de evenementen was een pelgrimstocht naar Rome met als thema: wat betekent het gedoopt te zijn? Zo´n 2000 pelgrims uit het Bredase hebben er aan deelgenomen. Op verzoek schreef de theoloog Tjeu Knippenberg voor dit Jubileum deze brochure. Bisschop Muskens zorgde ervoor dat alle vrijwilligers rond de Friezenkerk een exemplaar kregen. Er bleven nog een aantal exemplaren over.
bluebar

Er zijn ook "Oude" boeken te koop voor een goed doel. . . . .

img-boeken
Enkele mensen rond het ”winkeltje” bij de Titus Brandsmazaal namen het initiatief een kast met tweedehands boeken in te richten. Er zijn altijd wel mensen die wat ongebruikte boeken hebben en daar vanaf willen. In plaats van die weg te gooien, of met het oud papier mee te geven, kunnen ze vanaf nu bij de Friezenkerk ingeleverd worden. Als ze alsnog een koper vinden, krijgen ze een tweede leven. En de opbrengst: die gaat in de grote houten offerblok bij de ingang van de kerk.
Voor € 1,-- is er al een boek mee te nemen.
De omvangrijkere boeken kosten slechts € 3,--

 

 

het openingwoord is verzorgd door pater Tiemen Brouwer o.p., rector van de kerk.

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)
favicon