Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2
WOORD  VAN  DE  WEEK. 
Voor het archief van deze weekteksten in 2019
klik hier...

Sociale Media

Iedere tijd heeft zijn eigen dominante stromingen waaraan het leven van die tijd is onderworpen. Er was een tijd van slavernij, van kolonisatie, van uitbuiting van de mens, van opkomende sociale rechtvaardigheid, van oorlog en van vrede. Vaak zijn mensen blind voor datgene wat hun tijd domineert. In onze tijd domineert het digitale verkeer tussen mensen. Op straat hoor je iedereen in zijn telefoon spreken, of als ze niet spreken zoeken ze iets op of trachten verbinding te maken. Het zorgt voor problemen in het verkeer. Het blijkt slecht te zijn voor de ogen van kinderen. En, het is een weg naar allerlei vormen van verslaving. Dit is wat we weten, wat we hierover in de kranten lezen. Mij lijkt dat deze randverschijnselen nog maar het topje van de ijsberg zijn. We weten, zo is mijn aanvoelen, nog maar half wat het met ons mensen, met de samenleving doet. In mijn familie gaan appjes rond. Je hebt daarmee contact met elkaar maar ook weer niet. Alles wat er toe doet verzwijg je. Het is te ingewikkeld voor een app. Zij die deze taal niet kunnen gebruiken zijn meer en meer uitgestoten uit onze samenleving. En, die stralingen wereldwijd… het moet toch iets doen met onze leefomgeving? Vermoedelijk hebben velen met mij er geen idee van hoe dit alles de wereld verandert.

Hoe anders is het Evangelie. Jezus was altijd in gesprek met mensen. Maar altijd van mens tot mens. Men hoorde zijn stem. Waarschijnlijk door liefde gedragen. Men zag zijn gelaat. Waarschijnlijk getekend door barmhartigheid. Men ervoer de kracht die van hem uitging. Een genezende kracht. Men kon hem in de ogen kijken. Waarschijnlijk onmetelijk zuiver, wijds en dichtbij. Je werd gekend. Je werd bevestigd in je zijn. Zijn woorden waren bekende eenvoudige woorden en tegelijk verbonden die hun toehoorders met zijn Vader. Jezus opende wegen naar de harten van de mensen en naar God. Obstakels nam hij weg. Zijn woorden hadden de kracht om zonden te vergeven. Hij brak de macht van de dood. Zijn woorden wekte opnieuw tot leven. 

Over communiceren gesproken. De digitale media gaan hun weg in onze cultuur. Toch zouden we de weg die Jezus ons wees niet los moeten laten. De Kerk mag/moet meedoen in het digitale verkeer, maar moet zeker ook in Jezus’ Naam met Kracht van aangezicht tot aangezicht spreken en getuigen. En de bedienaars van het Woord kunnen pas spreken wanneer hun woorden gedragen zijn door liefde.
Bisschop Antoon Hurkmans - Rector van de Friezenkerk
Zie ook de Agenda: 
bluebar
 
  Praatcafé   Bericht vanuit het Nederlands Praatcafé

  oecumenie   Oecumenische gebedsweek 18- 19 en 20 januari

  Doop van jezus   De Doop van de Heer - Rome 13 januari

   Driekoningen   Verschijning van de Heer -

Drie Koningen - Rome 6 januari

  nieuwjaar   Liturgie van de Nieuwjaarsdag - Rome 1 januari

  oecumenie   Bent u geinteresseerd in de Oecumenische activiteiten
van de Steungroep voor de Oecumene van de Friezenkerk.
klik dan hier ...