Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2
WOORD  VAN  DE  WEEK.  Voor het archief van deze weekteksten klik hier...

Huwelijk III

Het huwelijk vandaag de dag

Het is niet goed vandaag de dag alleen maar door de bril van de leer van de Kerk naar het huwelijk, naar mensen te kijken. We leven nu eenmaal in een tijd dat er op dit terrein zich veel beweegt. Willen we nog met de realiteit van het leven verbonden blijven zullen we ook moeten kijken naar hen die samenwonen, naar hen die gescheiden zijn en opnieuw met iemand zijn gaan samenwonen, naar samenlevingsvormen totaal buiten het huwelijk om. Mensen van de Kerk moeten daaraan wennen. Zij kunnen en willen vaak de beginselen van de Kerk niet los laten. Anderzijds is het voor hen ook ondoenbaar op iedere situatie een eindoordeel te hebben of te willen hebben. Het leven is zo ingewikkeld, de situaties zijn zo verschillend. Vaak begin je in gesprekken met mensen het liefste met luisteren, wil je proberen iets te begrijpen. Te vlug spreken kan veel kapot maken. Terwijl mensen ernaar verlangen er te mogen zijn met al hun gebrokenheid en met al hun beperkingen zou het niet goed zijn hen af te stoten, oordelen te vellen. Neen, tijd nemen. Er met je hart bij zijn. De pijn meedragen. Dit gekoppeld aan geloven in genezing, in gezondmaking, in groeien naar zuiverheid. Een mens heeft recht op gelukkig te kunnen zijn. Christendom is een godsdienst die gekenmerkt wordt door verlossing. Vrij gemaakt worden van wat niet goed was om de weg naar de hemel te kunnen gaan. Niet alleen, maar samen, in dienst van de samenleving en van de Kerk..
    Zie ook de Agenda:
Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk
bluebar

Uitnodiging Eerste Heilige Communie.    Voor informatie klik   hier ...
 
bluebar

Voorbereiding op het Heilig Vormsel.   
Voor informatie klik   hier ...

bluebar

Uitnodiging 'KERST SAMENZANG' op 15 december.    Voor informatie klik   hier ...
bluebar
  godistrouw   27ste Zondag door het jaar - Rome 7 oktober
In die tijd kwamen er Farizeeën die Jezus vroegen: “Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten?”
Daarmee wilden zij Hem op de proef stellen.
Hij antwoordde hun met een wedervraag:  “Wat heeft Mozes u voorgeschreven?”

  geloven doe je samen   26ste Zondag door het jaar - Rome 30 september
In die dagen     daalde de HEER neer in een wolk,
sprak tot Mozes en legde een deel van de geest
die op Mozes rustte, op de zeventig oudsten.
En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij,

  Jezus als leeraar    25ste Zondag door het jaar - Rome 23 september
Hij zeide hun: “De Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen en ze zullen Hem doden; maar drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan.” Zij begrepen die woorden wel niet maar schrokken er voor terug Hem te ondervragen.

  Verslag "Vredesmaaltijd"
Klik hier
 
oecumenie
    Vredesweek
in  de    

  Friezenkerk

 
Oikoumene

   oecumenie   Bent u geinteresseerd in de Oecumenische activiteiten
van de Steungroep voor de Oecumene van de Friezenkerk. 

   klik dan hier ...