Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2
WOORD  VAN  DE  WEEK.  Voor het archief van deze weekteksten klik hier...

Sacramenten in dienst van de samenleving en van de Kerk

In de RK Kerk hebben we zeven sacramenten. Over vijf ervan heb ik u het een en ander ter overweging voorgehouden. Nu kom ik te spreken over twee sacramenten die gelovigen ontvangen om hun dienst in de gemeenschap van de kerk en van de samenleving te kunnen vervullen. Toch heeft het niet alleen met de Kerk of de samenleving te maken. Ook hebben deze sacramenten alles te maken met de heiliging van de betreffende personen. Priesters stellen zich, omdat God hen daartoe roept, in dienst van de Kerk, maar deze dienst biedt hen tegelijk de weg naar persoonlijke heiliging. Als dit niet zo zou zijn zou men de mens instrumentaliseren, gebruiken, al zij het voor een goed doel. Mensen gebruiken kan nooit de bedoeling zijn. Het zou tegen de waardigheid van de mens ingaan. De persoon is om het zo te zeggen ‘heilig’. Dit geldt ook voor mensen die de roeping hebben zich in het huwelijk aan elkaar weg te schenken en zich daarmee in dienst stellen voor de uitbouw van Gods scheppingsplan en van de Kerk in de wereld. In het zichzelf wegschenken hervindt de gehuwde zichzelf op een hoger niveau in een gemeenschap van broeders en zusters die de weg gaan naar een vol leven tot voorbij de dood. Met het aangeven van dit beginsel van in dienst treden in het gezin, in de samenleving en van de Kerk, dat tegelijk een weg is naar persoonlijke heiliging geef ik een fundamenteel beginsel aan van de nog te bespreken sacramenten, het priesterschap en het huwelijk, die gericht zijn op de te vervullen taken in de gemeenschap van Kerk en samenleving. Zie ook de Agenda:

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk
bluebar
  Jezus Timmerman   19de Zondag door het jaar - Rome 12 augustus


Is dat Jezus niet de Zoon van de timmerman ....

   Zaterdag 22 september  
oecumenie
    Vredesweek in de    
  Friezenkerk

Vredesmaaltijd
Oikoumene

  broodvermenigvuldiging   18de Zondag door het jaar - Rome 5 augustus
Johannes wil ons in dit hoofdstuk 6, zeggen dat het broodwonder vraagt om verdere uitwerking. Als teken verwijst het naar een alles overtreffend voedsel, naar brood dat niet dient tot onderhoud van het aardse leven, maar dat eeuwig leven schenkt. Voor een goed begrip zouden we eerst moeten begrijpen wat het gewone voedsel in ons lichaam doet.

    17de Zondag door het jaar - Rome 29 juli

Jezus ging met zijn leerlingen een berg op ...
 

  Herder met schaapjes   16de Zondag door het jaar - Rome 22 juli

Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde
omkomen en verloren lopen - godsspraak van de HEER -.

  index   15de Zondag door het jaar - Rome 15 juli

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden.
Hij gaf hun de macht over de onreine geesten en verbood hun
iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok:
geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel.
“Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan.”