Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2
WOORD  VAN  DE  WEEK.  Voor het archief van deze weekteksten klik hier...

Op weg naar de laatste grote stappen

Een mens wordt geboren en sterft. Jezus is erbij in de sacramenten van de doop en in het sacrament van de ziekenzalving. Alle sacramenten hebben gemeen dat zij ons leven verbinden met God. Een mens is geroepen om te leven met God. 

Het ouder worden heeft veel mooie kanten. Het moeten presteren wordt vervangen door het er mogen zijn in rust en vrede. Het niets fout willen doen wordt vervangen door dankbaar het goede te doen wat je nog kunt. Het alles willen zien, meemaken en doen wordt vervangen door concentratie op het belangrijke en op verdieping. De zonden van de jeugd zijn niet meer een bron van onrust, maar een weg die leidt naar Gods barmhartigheid. Ouder worden maakt mild, geeft ruimte aan stilte, maakt je begripvol voor de strijd van jonge mensen.

Het ouder worden kondigt ook de grote stappen aan die te maken hebben met je sterven. Ziek worden. Je geheugen verliezen. Misschien dement worden.
Depressies kunnen je overvallen. Men kan niet zeggen hoe je daar doorheen komt. De weg van de aarde naar de hemel is niet altijd een rechte weg. Het heeft geen zin dit vroegtijdig al binnen te trekken in je leven. Wat je treft weet je niet. Soms zegt men wel dat je sterft zoals je leeft. Daarom lijkt het me wel verstandig om op je oude dag extra aandacht te geven aan hoe te leven. Daarover iets in mijn volgende Woord.
Zie ook de Agenda:

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk
bluebar
  index   15de Zondag door het jaar - Rome 15 juli

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden.
Hij gaf hun de macht over de onreine geesten en verbood hun
iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok:
geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel.
“Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan.”

  Jezus Timmerman   14de Zondag door het jaar - Rome 8 juli14de Zondag door het jaar - Rome 8 juli
“Waar heeft Hij dat vandaan?  En wat is dat voor een wijsheid die Hem geschonken is?
En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen verrichten? Is dat niet de timmerman,
de zoon van Maria en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon?
En wonen zijn zusters niet hier bij ons?”    En zij namen er aanstoot aan.

  Rijkdom en armoede   13de Zondag door het jaar - 1 juli

God, uw Zoon Jezus Christus is omwille van ons arm geworden
opdat wij door zijn armoede rijk zouden zijn.

  Johannes de Doper 300x225   12de Zondag door het jaar - Rome 24 juni
Feest van de Geboorte van de Heilige Johannes de Doper
God heeft moedige mensen nodig

    11de Zondag door het jaar - Rome 17 juni

We nemen afscheid van Prins Jaime, Prinses Viktória en hun kinderen Zita en Gloria.