Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2 WOORD  VAN  DE  WEEK.

De beste jongen van de klas

Er zijn gelukkig mensen met veel talenten. We kunnen ze de beste jongetjes van de klas noemen. Voor hen is het leven een extra grote uitdaging. Van wie veel heeft gekregen vraagt men in de regel ook veel. Dat doet de omgeving van deze mensen, dat doet de samenleving en dat doet ook God. Dit kan ook een last zijn. Extra druk op je leggen. Daarnaast zijn er veel mensen die best heel wat kunnen, maar die ook de beste jongen van de klas willen zijn. Zij kunnen zich overtillen. Het zichzelf moeilijk maken. Ouders met getalenteerde kinderen hebben een belangrijke taak bij de opvoeding van deze kinderen. Als de levensbasis van zulke kinderen zwak is kunnen ze veel moeilijkheden krijgen. Het vertrouwen is belangrijk. Ouders moeten hun kinderen graag zien. Hen zelfvertrouwen geven, maar hen niet ophemelen. Ook kinderen met veel talenten moeten met hun benen op de grond blijven staan. Dit geldt niet minder voor kinderen met weinig bagage. Daarom zijn ze niet minder als mens. Zij moeten ook stevig en met vertrouwen in het leven kunnen staan. Twee vormen van kwaad bedreigen tegen deze achtergrond mensen in het leven: trots en gevoelens van minderwaardigheid. Trots kun je en mag je zijn als je veel kunt. Die trots moet echter niet ten koste van anderen gaan. Dat gebeurt. Altijd zijn er mensen die over lijken gaan. Dit zijn geen mensen die het leven van anderen dienen. Zelf moeten ze dit vroeg of laat betalen. Ze komen alleen te staan. Jezus zegt: wie onder u groot wil zijn moet de minste zijn, hij moet dienen. Die houding is heilzaam. Minderwaardigheid zet mensen klem. Zij durven geen deel uit te maken van de gemeenschap. Dit kan leiden tot het aanvallen van de gemeenschap. Zij hebben barmhartigheid nodig om te genezen van hun kwalen. Jezus betoont vele concrete personen barmhartigheid en roept ons op Hem daarin te volgen. Gelovig in het leven staan kan in onze cultuur van wedijveren onder elkaar tegendraads zijn. Waarom zou iemand trots willen zijn, wat je hebt heb je toch alleen maar gekregen. Nederig en dankbaar zijn geeft meer leven. Waarom zou je jezelf minderwaardig voelen, je mag mens zijn en alleen daardoor al ben je kostbaar. Voor het leven van de mensen, maar zeker voor God.

Bisschop Antoon Hurkmans, rector van de Friezenkerk.  Zie ook de Agenda:

bluebar
Wij nodigen u uit om uw kind op te geven voor haar/zijn Eerste Heilige Communie:  Klik hier ... 

Schola en Capella Trajectina zingt op Christus Koning in Friezenkerk bluebar
   Job   33ste Zondag door het jaar - Rome 19 november

Broeders en zusters, een zinnetje uit het boek Job is heel bekend. Naakt ben ik ter wereld gekomen en naakt zal ik van de wereld afgedragen worden.
Als we mens worden hebben we niets en als we sterven laten we alles achter ...

   Wees waakzaam   32ste Zondag door het jaar - Rome 12 november ...

Iedere dag broeders en zusters, breekt het moment aan van de komst van de bruidegom, Christus. Dat betekent dat we waakzaam en attent zullen moeten zijn. Dit is echter geen waakzaamheid uit angst voor wat er komen gaat, maar een houding van hoopvolle verwachting van Hem die van ons houdt, die niets anders wil dan Zijn leven met ons delen. ...

   willibrord.jpg9C770D5C60FAD315BDFC64DF88FA1DAC   31ste Zondag door het jaar - Rome 5 november ...
Willibrord werd de eerste aartsbisschop van de Friezen. Als kerkleider zetelde hij in Utrecht. Trouw aan zijn monnikenroeping stichtte Willibrord van Utrecht in 698 in het Luxemburgse Echternach een klooster. Deze abdij zou ook als uitvalsbasis voor missionering dienen. ...

  Vreemdeling   30ste Zondag door het jaar - Rome 29 oktober ...

Zo spreekt de HEER:
“Gij moet een vreemdeling niet slecht behandelen en hem het leven niet moeilijk maken, want ge hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond.

      Kerstmis tegemoet in Rome…       11 tot en met 16 december
De Friezenkerk nodigt u uit!

Voor meer informatie klik hier .....