Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2
WOORD  VAN  DE  WEEK.  Voor het archief van deze weekteksten klik hier...

Wachten op de Verlosser
 
Toen de geallieerden aan het einde van de tweede Wereldoorlog aan land kwamen in Normandië zat heel Europa te wachten op de bevrijders. Zij zouden verlost worden van die vreselijke oorlog die jaren lang als een gesel over Europa sloeg en de landen en de volkeren had uitgeput. Het was nog niet zover, maar met spanning en met vertrouwen wachtten de mensen de Bevrijdingsdag af. Toen die dag aanbrak was er uitzinnige vreugde. Er was licht aan de horizon. De bevrijders werden bejubeld en met feest ingehaald. De dankbaarheid was groot. Er kwam plaats voor hoop. Dagen waarin de eerste grondtrekken van de plannen van de wederopbouw geboren werden. Nieuw leven stond voor de deur. Pas later zou blijken hoe diep en omvangrijk de trauma’s waren die de oorlog achterliet. De vrijheid, de kans om opnieuw te beginnen gaf veel kracht aan de mensen. Toch ook was er intens lijden dat velen niet te boven kwamen. Er is een hoge prijs betaald voor de drang naar macht en om de wil tot bevrijding. Veel offers zijn gebracht. Door dit alles heen kun je niet anders zeggen dan dat de mens hoogst kwetsbaar is en tegelijk wonderlijk sterk.
 
In de Advent wacht de Kerk op haar Verlosser. Op Hem die vrij maakt, die nieuw leven geeft, die hoop wekt en die een intense vreugde geeft. Jezus Christus is de Verlosser van alle mensen, van heel de schepping. Het is jammer dat mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Het is jammer dat mensen ziek worden, sterven van de honger. Het is jammer dat mensen arm zijn door onrechtvaardigheid. Het is jammer dat er in de wereld zoveel strijd is rond macht. Het is jammer dat volkeren nog altijd tegenover elkaar komen te staan. Het is jammer dat in naam van God gestreden wordt. Het is jammer dat mensen zich tegenover hun medemensen misdragen. Wat jammer is dat alles kun je ook benoemen als zonde. De zonde en de dood zijn in de wereld gekomen. Overal om ons heen is het kwaad en de dood aanwezig. Ieder mens lijdt eronder, maar ook ieder mens draagt eraan bij. Wie zal durven beweren zonder zonde te zijn. Het kleeft, onontkoombaar, aan ons mens zijn. Jezus is de nieuwe mens. Hij maakt ons vrij van de zonden. Zijn komst is een komst van de Verlosser. Dat vieren wij met Kerstmis. Wij wachten op onze Verlosser. 
Bisschop Antoon Hurkmans - Rector van de Friezenkerk
Zie ook de Agenda:
bluebar
KERSTSAMENZANG - zaterdag 15 december 2018 om 16.30 uur -
Met een bijzondere foto van uw kind als herder, engel of koning.  
Voor meer informatie klik   hier ...

Voor teksten en het programma klik
   hier ...
bluebar
    Tweede Zondag van de Advent - Rome 9 december

  img001   Eerste Zondag van de Advent - Rome 2 december

  kathedraal 2   Christus Koning van het heelal - Rome 25 november
Ja, Koning ben ik ...., maar mijn koningschap is niet van deze wereld.

  Marcus   33ste Zondag door het jaar - Rome 18 november

Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken,
bekleed met grote macht en luister.

  Weduwe   32ste Zondag door het jaar - Rome 11 november
Hij riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak: “Voorwaar, Ik zeg u:
Die arme weduwe heeft het meest geofferd
van allen die iets in de offerkist wierpen;
allen wierpen ze er iets in van hun overvloed
maar zij offerde van haar armoe al wat ze bezat,
alles waar ze van leven moest.”

    31ste Zondag door het jaar - Willibrordzondag - Rome 4 november

Het herdenkingskruisje van; Amelberga Duijf werd in aanwezigheid van de familie, aangebracht in de Gedachteniskapel na de Allerzielenmis van 2 november 2018    Zie hier ...

   oecumenie   Bent u geinteresseerd in de Oecumenische activiteiten
van de Steungroep voor de Oecumene van de Friezenkerk.    klik dan hier ...