Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2

Welkomwoord Rector Bisschop Antoon Hurkmans. 17-9-2017

Bidden

Bidden is een geestelijke activiteit. Wel menselijk en dus ook verbonden met het lichaam. Lichaamshoudingen, staan, knielen, liggen, kunnen het gebed ondersteunen. Toch blijft het eveneens een geestelijke activiteit. De geest moet daarom in een goede conditie blijven. Daarom is het goed met mate te bidden. En om naast het gebed de geest goed voedsel te geven opdat deze gezond blijft. De Eucharistie is het rijkste voedsel voor de geest. Om je geloof en je geest op een goed niveau te houden waardoor je vruchtbaar kunt bidden is de viering van de zondag met de Eucharistie eigenlijk nodig. Heel vruchtbaar is het voor het gebedsleven als men het combineert met geestelijke lezing. Natuurlijk is de Bijbel het eerste aangewezen boek om hiervoor te gebruiken. Maar er zijn veel andere auteurs, klassieke, of meer moderne schrijvers die verder kunnen helpen. De grote heiligen hebben meestal werken nagelaten te gebruiken als geestelijke lezing. Johannes van het Kruis, Theresia van Avila, Franciscus, Clara en vele anderen. Theologen hebben met het oog op geestelijke lezing werken geschreven. Guardini schreef het boek ‘De Heer’ en vele anderen, Balthasar schreef het boek ‘Het Beschouwende Gebed’, om er twee te noemen. Er is veel te vinden, ook van heel eigentijdse auteurs. Bidden en geestelijke lezing opnemen in je dagprogramma kan je helpen met vreugde Christen te zijn. Het doet je je opdrachten zien en helpt je ze vorm te geven. Het brengt tot goed leven. God beminnen en je naasten. Het geeft je de kans om goede oordelen te vormen over de situaties waarmee je te maken krijgt in Kerk en samenleving. Boven alles doet het je barmhartig zijn. Het geeft Leven, altijd weer opnieuw.

Bisschop Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Rome
bluebar
Geef ook uw kind op om het Sacrament van het H. Vormsel te ontvangen;  Klik hier ... 
bluebar
       Zaterdag 23 september - Vredesmaaltijd in de Friezenkerk

Meer informatie:


   the bible 2422571 1920   24ste Zondag door het jaar - Rome 17 september

Aan deze viering wordt nog gewerkt .....

In die tijd kwam Petrus bij Jezus en zei:"Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij mij iets misdoet?
Tot zeven keer toe?' Jezus zei hem: "Niet tot zeven keer toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven keer toe.

  Ezechiël    23ste Zondag door het jaar - Rome 10 september

De profeet Ezechiël wordt als wachter aangesteld over het volk Israël. God zegt tegen hem: “Luister naar Mij, en waarschuw de mensen.” Ezechiël heeft de plicht en de verantwoordelijkheid het volk van Israël te wijzen op zijn fouten.

   verslaafd   22ste Zondag door het jaar - Rome 3 september
Wat we ook doen, en waar we ons ook aan hechten, laat het in ieder geval in overeenstemming zijn met die weg, laat het in overeenstemming zijn met God.
We bidden niet voor niets elke dag: “Uw Rijk kome, uw wil geschiede.”
Aan deze Viering wordt nog gewerkt......

     

21ste zondag door het jaar - Rome 27 augustus
In die tijd kwam Jezus in de streek van Ceasarea van Fillipus en Hij stelde Zijn leerlingen deze vraag: "Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de Mensenzoon?". Zij antwoordden: "Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of één van de profeten". Maar gij, sprak Hij tot hen, wie zegt gij dat Ik ben?
Simon Petrus antwoordde: "Gij zijt, de Christus, de Zoon van de levende God".

      De Nederlandse ambassadeur in het Vaticaan, Jaime de Bourbon de Parme,
maakt paus Franciscus van dichtbij mee.

Klik hier .....

   Koning in Friezenkerk3   Verslag bezoek Z.K.H. Willem Alexander en H.K.H. Koningin Maxima aan de Friezenkerk

      Kerstmis tegemoet in Rome…       11 tot en met 16 december
De Friezenkerk nodigt u uit!

Voor meer informatie klik hier .....