Bestuur van het Willibrordcentrum

Iedere parochie in Nederland heeft een kerkbestuur of parochiebestuur.
Samen met de pastor(s) is dit bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de parochie.
Bij de Friezenkerk is dit niet anders.
Het bestuur van de parochie valt samen met het bestuur van het Willibrordcentrum.

Wie maken deel uit van het bestuur?

Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2Mgr. bisschop Antoon Hurkmans
rector van de Friezenkerk,
voorzitter.
kees_resizeDiaken Kees van Duin,
secretaris.


penningmeester en administrateu

joost resizeJoost Groenewegen


Zr. Elly van DijkZr. Elly van Dijk


Lidy Peters 2016 bestuurMevr. Lidy Peters

img002Yvonne Winter neemt de taak van notulist op zich.


Mgr. Hans van den HendeHet contact met de Nederlandse Bisschoppenconferentie
loopt via Mgr. Hans van den Hende, Bisschop van Rotterdam.


- jaarlijkse accountantscontrole
Mevr. Claudia de Regt-Simonella


Taken van het Bestuur

Het bestuur heeft als taak om overzicht te houden over alles wat er in en rond de kerk van de Friezen gebeurt:

- Aandacht voor de liturgische vieringen.

- Huwelijken en dopen, door de rector en/of diaken verzorgd.
Op 1 september 2004 werd in het bisdom Rome de Missie opgericht voor de pastorale zorg van de Nederlandse gelovigen. Deze Missie heeft zijn standplaats bij de Kerk van de H.H. Michaël en Magnus. Op grond van deze Missie heeft de dienstdoende priester de tweevoudige benoeming tot kapelaan van de Migrantenparochie en tot rector van de kerk. De sacramenten van doop en huwelijk kunnen in de kerk worden toegediend.

- Voorzien in de behoeften van de eigen parochianen en van de pelgrims/bezoekers.

- Er garant voor staan dat de oecumene behartigd wordt.

- De financiële in en outs in de gaten houden.

- Buiten-liturgische samenkomsten goed laten verlopen ( kerstviering, concerten, parochieavond, etc.)

- Contact onderhouden met instanties waarop een beroep moet worden gedaan om de parochie/kerk goed te laten functioneren (Vaticaan, Vrienden, Nederlands-Italiaanse vereniging, enz.)

Bereikbaarheid van bestuur en bestuursleden
E-mail: bestuur@friezenkerk.nl

Rector bisschop Antoon Hurkmans  (Voorzitter)
E-mail:    ahurkmans@bisdomdenbosch.nl

Diaken Kees van Duin (Secretariaat)
via Cavour, 124, int.12
00184 Roma
Tel: +39 06 86981000
Mob: +39 336 76 61 35
Fax: + 39 1782263757
E-mail: friezenkerk@mac.com  

Dhr. René van Hees (penningmeester/ administrateur)
Via Val di Cadore, 2
00010 Villa Adriana (Roma)
Tel: en Fax: - 07 74 38 13 07
E-mail: rvanhees@libero.it

Financiële bereikbaarheid - (zie ook Steun aan de kerk)
IBAN   IT37G0521603225000000000993      (9 nullen achter elkaar!)
BIC-code is: BPCVIT2S  t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)


Financiële bereikbaarheid - in Nederland (zie ook Steun aan de kerk)
IBAN: NL02INGB0000004640
t.n.v.
Stichting Vrienden van de Frierzenkerk
Postbus 645
1200 AP HILVERSUMFriezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)
favicon