Vieringen en activiteiten

Hieronder de agenda van de Friezenkerk en die van paus Franciscus in één:

Weekprogramma 19 t/m 25 februari – in de Friezenkerk

N.B. Zoals gewoonlijk na Aswoensdag, beginnen de middagopenstellingen weer.

Maandag 19 februari
Om 10.00 uur vieren we de dagmis. Deze H. Mis dragen we op voor Karel van Laack namens de Ridders van het H. Graf.
Na de H. Mis is er voor belangstellenden een korte uitleg over de kerk.
Daarna gaat de kerk dicht om schoongemaakt te worden.


Dinsdag 20 februari
Om 10.00 uur vieren we de dagmis.
Na de H. Mis is er voor belangstellenden een korte uitleg over de kerk. 
’s Middags is de kerk weer open van 15.00 uur tot 18.00 uur voor gebed en bezichtiging.


Woensdag 21 februari  
Om 10.00 uur vieren we dagmis
Deze H. Mis dragen we op voor Thea de Wit-Gielen.
Na de Viering blijft de kerk open tot 13.00 uur en wordt er koffie geschonken in de Titus Brandsma-zaal.


Donderdag 22 februari
Om 17.00 uur vieren we de dagmis. Na de H. Mis sluiten we de kerk. 


Vrijdag 23 februari
De kerk gaat om 15.00 uur open voor gebed en bezichtiging.
Om 17.00 uur vieren we de dagmis. Daarna sluiten we de kerk.


Zaterdag 24 februari
Om 10.00 uur vieren we dan de dagmis.
Daarna blijft de kerk open tot 13.00 uur voor gebed en bezichtiging.
 


Zondag 25 februari de tweede zondag van de vasten.
Om 10.00 uur is er een korte inleiding waarin men vertelt over de geschiedenis en de betekenis van de kerk voor Nederland.
Om 10.30 uur vieren we de Hoogmis.
Jacob Winter en Zr. Elly van Dijk fdnsc. geven leiding aan de zang.
Na de H. Mis is er voor iedereen in de Titus Brandsma-zaal koffie.
Yvonne Winter draagt daar zorg voor.
Om 12.00 uur kunt u bij de uitgang van de kerk onderaan de trap de Engel des Heren mee bidden met paus Franciscus en zijn zegen ontvangen. U hoeft niet extra vroeg te vertrekken, in enkele minuten hebt u een mooie plaats met zicht op de paus.
Na dit alles wensen we elkaar een goede zondag en sluiten we de kerk.


Weekprogramma 19 t/m 25 februari van paus Franciscus

Let op: op woensdag 21 februari is er géén algemene audiëntie.
 
Vrijdag 23 februari
om 10.30 uur: beëindiging van de spirituele oefeningen voor de Romeinse Curie, Ariccia.
Zondag 25 februari
om 12.00 uur: de Engel des Heren op het St. Pietersplein.

N.B. Meer direct en uitgebreider kunt u de pausagenda raadplegen op: http://w2.vatican.va
(in verschillende talen op te roepen), klik ‘calendario’ (kalender) en ‘mese’ (maand).


Informatie (vooruitblikken)

!! De oecumenische werkgroep van de Friezenkerk nodigt u uit op donderdag 1 maart om 20.30 uur in de Titus Brandsma-zaal voor een bezinningsavond over "zorg voor ons gemeenschappelijk huis" en kringloopeconomie. De inleiding van de avond zal verzorgd worden door Z.K.H. Jaime prins de Bourbon de Parme, Nederlands ambassadeur bij de Heilige Stoel.

!! Op dinsdag 6 maart om 20.00 uur in de Titus Brandsma-zaal staat de maandelijkse bijeenkomst van de oecumenische gespreksgroep o.l.v. diaken Kees van Duin gepland. Iedereen van harte welkom! Voor meer informatie en opgeven, contact opnemen met Hennie Schep - della Manna: hennie.schep@tin.it

!! Op zaterdag 12 mei zal de vrijwilligersdag (het zogenaamde jaarlijkse ‘uitje’) plaatsvinden. Meer informatie volgt t.z.t.