Vieringen en activiteiten

Weekprogramma van 11 t/m 17 mei in de Friezenkerk

Maandag 18 juni
De kerk blijft op deze dag gesloten voor de schoonmaak.
Er is geen H. Mis.


Dinsdag 19 juni 
De kerk is van 15.00 uur tot 18.00 uur open voor gebed en bezichtiging.
Er is er geen H. Mis.


Woensdag 20 juni
Om 10.00 uur vieren we de Dagmis.
Daarna blijft de kerk open tot 13.00 uur.
Na de audiëntie van paus Franciscus is er in de Titus Brandsma-zaal koffie voor de pelgrims uit Nederland.
U bent van harte welkom.

Om 18.30 uur is er een bestuursvergadering van de Friezenkerk.


Donderdag 21 juni
Op deze dag blijft de kerk gesloten.


Vrijdag 22 juni
De kerk is vanaf 15.00 uur open voor gebed en bezichtiging.
Om 17.00 uur vieren we de Dagmis.
Daarna is er voor belangstellenden een korte rondleiding.
Dan sluiten we de kerk.


Zaterdag 23 juni
Om 10.00 uur vieren wij de Dagmis.
Daarna blijft de kerk open tot 13.00 uur voor gebed en bezichtiging.


Zondag 17 juni
Om 10.00 uur is er een inleiding over de geschiedenis van de kerk en over de band die de kerk heeft met Nederland.
Om 10.30 uur vieren wij het feest van St. Jan de Doper in de Hoogmis.
Pierre-Paul Walraet bespeelt het orgel en Jacob Winter en zr. Elly van Dijk geven leiding aan de zang.
Na de viering is er in de Titus Brandsma-zaal koffie, de gastvrouw is Yvonne Winter.
Om 12.00 uur kunt u met paus Franciscus de Engel des Heren bidden en zijn zegen ontvangen.
Onderaan de trap bij de uitgang hebt u zicht op het venster waar de paus te zien is.


Vooruitblik:

26 juni (dinsdag)…………    om 20.00 uur bijeenkomst van de oecumenische gespreksgroep in de Titus Brandsma-zaal o.l.v. diaken Kees van Duin.
Voor meer informatie en opgeven: hennie.schep@tin.it
dsma  

Programma  van 18
t/m 24 juni van paus Franciscus

Woensdag 20 juni
om 10.00 uur: algemene audiëntie op het St. Pietersplein.

Donderdag 21 juni
Oecumenische pelgrimstocht van de H. Vader te Genève.

Zondag 24 juni
om 12.00 uur: de Engel des Heren op het St. Pietersplein.


N.B. Meer direct en uitgebreider kunt u de pausagenda raadplegen op: http://w2.vatican.va
(in verschillende talen op te roepen), klik ‘calendario’ (kalender) en ‘mese’ (maand).