Vieringen en activiteiten

Hieronder de agenda van de Friezenkerk en die van paus Franciscus in één van 9 t/m 15 april

Maandag 16 april
De kerk blijft ‘s morgens gesloten voor de schoonmaak.
Om 17.00 uur vieren we de Dagmis.
Na de H. Mis is er voor belangstellenden een korte rondleiding.


Dinsdag 17 april
• Om 8.00 uur vieren we de Dagmis.
Na de H. Mis gaat de kerk direct dicht.
• Van 15.00 uur tot 18.00 uur
is de kerk weer open voor gebed en bezichtiging.


Woensdag 18 april
De Dagmis vieren we om 12.00 uur.

De kerk is van 10.00 uur tot 13.00 uur open voor gebed en bezichtiging.
Na de audiëntie van paus Franciscus is er in de Titus Brandsma-zaal koffie. In de middag is er een bijeenkomst in de Titus Brandsma-zaal van studenten van de Hogeschool Utrecht met prins Jaime de Bourbon de Parme.


Donderdag 19 april
De kerk blijft op deze dag gesloten.


Vrijdag 20 april
De kerk gaat om 15.00 uur open voor gebed en bezichtiging.
Om 17.00 uur vieren we de Dagmis waarna er voor belangstellenden nog een korte rondleiding is. Dan sluiten we de kerk. 


Zaterdag 21 april
Om 9.30 uur begint de voorbereiding op de eerste communie.
Om 10.30 uur vieren we de Dagmis.
De kerk blijft tot 13.00 uur open voor gebed en bezichtiging. 


Zondag 22 april Vierde Zondag van Pasen
Om 10.00 uur is er in de kerk een uitleg over de geschiedenis van onze kerk in relatie met Nederland.
Om 10.30 uur begint de Hoogmis.
Joost Groenewegen zit aan het orgel en Jacob Winter, Pierre-Paul Walraet en Sander Evers geven leiding aan de zang. De volgende groepen hebben zich aangemeld:
een groep vanuit de Sociëteit de Witte met pastoor Robert Kurvers die zijn Gouden Priesterfeest viert en daarom de preek zal verzorgen;
de Stichting Thomas More zal met 40 studenten aanwezig zijn. Bij hen is monseigneur Adrianus van Luyn emeritusbisschop van Rotterdam;
Bosch Beijing komt met 21 personen van wie een concelebrant;
de Hogeschool Utrecht zal met 30 personen aanwezig zijn en Edwin van de Zande heeft de leiding en tenslotte: pater Walter Ceyssens S.J., rector van het seminarie Johannesburg XXIII te Leuven met 21 personen waarvan 7 die concelebreren.
Na de viering is er in de Titus Brandsma-zaal koffie.
Loes van Velzen en Yvonne Winter dragen daar zorg voor.
Om 12.00 uur bidt paus Franciscus het Regina Caeli en geeft zijn zegen.
Dit kunt u onderaan de trap bij de uitgang volgen.  


Vooruitblikken:

28 april  (zaterdag).......................    van
10.30 uur - 15.00 uur op het kerkplein een vrijmarkt voor Koningsdag.

29 april Vijfde zondag van Pasen    
om 10.30 uur de Hoogmis waar het H. Vormsel zal worden toegediend.

6 mei Zesde zondag van Pasen….. 
om 10.30 uur Hoogmis waar een Eerste H. Communie zal zijn.

In de Friezenkerk zijn dit jaar drie eerste communicanten. Twee kinderen uit Rome en een uit Nederland.
De voorbereiding doen de ouders in Rome zelf en in vijf bijeenkomsten helpt bisschop Hurkmans hen daarbij.
Enkele foto’s geven hier een beeld van.
20180217 105257 COLLAGEIn Nederland doet de communicant de voorbereiding in de parochie met de communicanten daar.
In de Eucharistieviering op zondag 6 mei is het feest.

10 mei Hemelvaart (donderdag)      om 19.00 uur Oecumenische Vespers

12 mei (zaterdag)…………… ..         vrijwilligersdag


Programma 16 t/m 22 april van paus Franciscus


Woensdag 18 april
om 10.00 uur: algemene audiëntie op het St. Pietersplein.

Vrijdag 20 april
Pastoraal bezoek aan de regio Apulië

Zondag 22 april Vierde Zondag van Pasen
om 9.15 uur: H. Mis in de Sint-Pietersbasiliek met priesterwijdingen.
om 12.00 uur: Regina Caelis op het St. Pietersplein.

N.B. Meer direct en uitgebreider kunt u de pausagenda raadplegen op: http://w2.vatican.va
(in verschillende talen op te roepen), klik ‘calendario’ (kalender) en ‘mese’ (maand).