Stichting Willibrordcentrum

De Friezenkerk is een Nederlandse katholieke parochie, maar geen gewone . Dat komt omdat de Friezenkerk met name een pelgrimskerk is voor Nederlanders die Rome bezoeken. Een groot aantal kerkgangers komt als toerist of pelgrim uit Nederland of van elders om de kerk van de Friezen, genoemd naar de H.H. Michael en Magnus, te bezoeken. De Romeinse kerkgangers vinden in de kerk voor zichzelf een geestelijk huis, maar daarnaast zien zij het als hun taak om de gasten en pelgrims van verre welkom te heten op deze unieke Nederlandse plek in het hartje van Rome, vlak bij de St. Pieter en hun wegwijs te maken. Deze bijzondere vorm van kerk zijn vraagt om aangepaste activiteiten. Vanwege de aparte structuur spreken we, naast de naam Friezenkerk, over het Willibrordcentrum als entiteit die de verschillende activiteiten omvat.

De Stichting Willibrordcentrum beheert de Friezenkerk.

Doelstellingen van de Stichting Willibrordcentrum (conform de Statuten)

De Stichting stelt zich ten doel in en nabij de kerk van de Heiligen Michael en Magnus “Kerk der Friezen”, Borgo Santo Spirito 21/41 (= Largo degli Alicorni, 21) te Rome in de kerk en de daarbij behorende ruimten gelegenheid te scheppen voor:

 

 • Eucharistievieringen in de Nederlandse taal
 • Gebedsvieringen en bezinningsbijeenkomsten, met name zodanige vieringen en bijeenkomsten met een oecumenisch karakter
 • Ontmoetingen van- en voorlichting aan Nederlanders en Nederlandstaligen, van welke levensovertuiging ook, die in Rome woonachtig zijn, dan wel Rome als pelgrim, als toerist of anderszins bezoeken
 • Ontmoetingen van Nederlanders en Nederlandstaligen met vertegenwoordigers van de Wereldkerk, zowel uit de centrale kerkleiding als uit andere kerkprovincies
 • Het geven van voorlichting aan wie geïnteresseerd is in de Nederlandse en Nederlandstalige geloofsgemeenschap(pen)

Rectoraat

De rector van de Friezenkerk is automatisch voorzitter van het Bestuur van het Willibrordcentrum.  De rector van de Friezenkerk is ook kapelaan van de migrantenparochie en daarmee verantwoordelijk voor de zielzorg van Nederlanders in Rome.

De huidige rector is Emeritus-bisschop Mgr. Antoon Hurkmans, benoemd op 6 november 2016.

Voorgaande rectoren

Mgr. Martinus Muskens
1989 – 1995

Mgr. Rud Smit
1995-2003

Mgr. Jan Heeffer
2003-2007

P. Tiemen Brouwer o.p.
2007-2016

Bestuur

Mgr. bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk (voorzitter)

Diaken Kees van Duin (secretaris)

Hans Hoogeveen (penningmeester)

Zr. Elly van Dijk

Lidy Peters

 

Het contact met de Nederlandse Bisschoppenconferentie loopt via Mgr. Hans van den Hende, Bisschop van Rotterdam.

Bereikbaarheid

Algemeen e-mailadres: friezenkerk@mac.nl

Rector bisschop Antoon Hurkmans (voorzitter)
E-mail: ahurkmans@bisdomdenbosch.nl

Diaken Kees van Duin (secretariaat)
E-mail: friezenkerk@mac.com, T +39 336 76 61 35

 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur van de parochie valt samen met het bestuur van het Willibrordcentrum. Zij heeft als taak om overzicht te houden over alles wat er in en rond de kerk van de Friezen gebeurt, zoals:

 • Aandacht voor de liturgische vieringen;
 • Huwelijken en dopen, door de rector en/of diaken verzorgd;
 • Dienstverlening aan de eigen parochianen en de pelgrims/bezoekers;
 • Garant staan voor de behartiging van de oecumene;
 • Het financiële beleid van het Willibrordcentrum;
 • Contact met voor de Friezenkerk relevante instanties (Vaticaan, Vrienden, Nederlands-Italiaanse vereniging, enz.)

Het beleidsplan en financiële verantwoording staan onderaan deze pagina.

Steun de Friezenkerk

Talloze Nederlandse pelgrims en toeristen bezoeken met voldoening de Friezenkerk. Omdat de kerk oud is, behoeft zij voortdurend onderhoud. En daarvoor is geld nodig. Ook voor de goede voortgang van het liturgisch gebeuren en voor pastorale en andere initiatieven kunnen wij uw bijdrage goed gebruiken.

U kunt de Friezenkerk in Rome rechtstreeks steunen met een donatie aan de Stichting Willibrordcentrum. Uw donatie is aftrekbaar van de belasting omdat we ANBI-status hebben.

Dit zijn onze Italiaanse bankgegevens:

 • BIC: BPCVIT2S
  IBAN: IT37G0521603225000000000993 (9 nullen achter elkaar!)
  t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
  Bank: Credito Valtellinese Artigiano

Dit zijn onze Nederlandse bankgegevens:

 • IBAN: NL05INGB0008345907
  t.n.v. Stichting Willibrordcentrum Friezenkerk
  Bank: ING Bank

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om te doneren via de Vrienden van de Friezenkerk in Nederland.

ANBI gegevens

Statutaire naam Stichting Willibrordcentrum
RSIN 8169.63.393
Postadres Borgo Santo Spirito 21/41 00193 Rome
Bezoekadres Borgo Santo Spirito 21/41 00193 Rome
Telefoonnummer +39 06 447 41123
E-mail adres bestuur@friezenkerk.nl
Website www.friezenkerk.nl
 

Bestuursdocumenten

De navolgende bestuursdocumenten voldoen aan de ANBI-normen. De boekhouding is onderworpen aan een audit en voorzien van een goedkeurende verklaring.

Omdat de bestuursdocumenten PDF-bestanden zijn, heeft u een PDF-reader nodig. Mocht deze nog niet op uw computer staan, dan kunt u deze gratis en veilig hier downloaden.