Activiteiten

 

Deze week in de Friezenkerk

Maandag 16 september

Op deze dag blijft de kerk gesloten.

Dinsdag 17 september

Om 9 uur vieren we de dagmis. Na de H. Mis is er voor belangstellenden een korte rondleiding. In de middag is de kerk open van 15.00 uur tot 18.00 uur voor gebed en voor bezichtiging. Er is iemand die u kunt aanspreken.  

Woensdag 18 september

Om 10 uur vieren we de dagmis. Daarna blijft de kerk voor gebed en   bezichtiging open tot 13.00 uur. Er is iemand in de kerk die u kunt aanspreken. In de Titus Brandsma-zaal wordt rond 11 uur koffie geschonken. U bent van harte welkom.

Donderdag 19 september

Op deze dag blijft de kerk gesloten.

Vrijdag 20 september

Op deze dag blijft de kerk gesloten.

Zaterdag 21 september

De kerk is open vanaf 10.00 uur.

Om 12.30 uur zal op het pleintje voor de kerk de jaarlijkse Vredesmaaltijd plaatsvinden, georganiseerd door de oecumenische werkgroep van de Friezenkerk. Allen van harte uitgenodigd voor deze broodmaaltijd tijdens de Vredesweek, met voedsel voor de hele mens: lichaam, geest en ziel. Spreker is Dhr. Paul Vanderbroeck, professor aan de LUISS Businesschool en executive coach. Het gespreksthema is ‘Vrede op de Werkvloer, grenzen zetten, grenzen bewaren, grenzen verleggen, grenzen overschrijven…!!!

 Zondag 22 september

25ste zondag door het jaar Om 10.00 uur is er een historische inleiding over de kerk en over haar band met Nederland. Om 10.30 vieren we met de Hoogmis. Na de viering is er koffie in de Titus Brandsma-zaal. U bent van harte welkom. Na de viering bidt paus Franciscus de Engel des Heren en geeft hij zijn zegen. U kunt dit meevieren onder aan de uitgang van de kerk.

Programma paus Franciscus van 16 t/m 22 september

 

Woensdag 18 september om 9.30 uur: algemene audiëntie op het St. Pietersplein.
Zondag 22 september om 12.00 uur: Engel des Heren gebed op het St. Pietersplein.
 
Meer direct en uitgebreider kunt u de pausagenda raadplegen op: http://w2.vatican.va (in verschillende talen op teroepen), klik ‘calendario’ (kalender) en ‘mese’ (maand).

Dienstverlening pelgrims en toeristen

Dit kunt u als bezoeker van ons verwachten:

 • Rector en diaken zijn altijd bereid voor groepen in de kerk een Eucharistie en/of een andersoortige dienst te verzorgen.
 • Op zondag verzorgt een vrijwilliger om 10.00 uur (vóór de Eucharistieviering van 10.30) een historische inleiding over de kerk.
 • Op woensdagmorgen (tussen 10.00 en 13.00 uur) verzorgen de gastdames en gastheren rondleidingen en ontvangen de bezoekers in de Titus Brandsmazaal voor een ontmoeting met koffie of thee.
 • Op dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 15.00 en 18.00 uur (vanaf Aswoensdag tot 1 januari) en zaterdagmorgen tussen 10.00 en 13.00 uur (gedurende het hele jaar) verzorgt een gastdame of gastheer de openstelling van de kerk, inclusief de Heilige Trap.
 • Wandelaars en fietsers naar Rome ontvangen een oorkonde en/of pelgrimszegen.
 • In de kerk bevindt zich een winkeltje met ansichtkaarten, informatiemateriaal, boeken over de kerk, brochures over de Zalige Titus Brandsma, etc.
 • Diaken Kees van Duin kan informatie geven over het verkrijgen van toegangskaarten voor de audiënties en bijzondere vieringen in de St. Pieter.

Lees ook onze tips en aanwijzingen voor bezoekers 

 

Vieringen in de Friezenkerk

Elke zondag om 10.30 uur vinden vieringen in de Friezenkerk plaats. Deze zijn in het Nederlands. Ook gedurende de week vinden vieringen plaats. Check de weekagenda hierboven voor tijden.

Van de zondagvieringen worden foto’s en geluidsfragmenten gemaakt. Die vindt u hier. Ook vindt u hier liturgie en lezingen. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw foto op de website verschijnt, dan kunt u dat voor of na de viering kenbaar maken.

 

Vrijwilligers

Bij de uitvoering van de activiteiten van de kerk wordt het bestuur bijgestaan door enthousiaste vrijwilligers. Dit zijn de verschillende groepen en taken van onze vrijwilligers.

 • Organisten/zangers (verzorgen de begeleiding van de zang en de voorzang tijdens de Eucharistieviering)
 • Acolieten
 • Uitleggroep (verzorgt de historische uitleg over de kerk vóór de Eucharistie op zondagmorgen)
 • Voorbereiding op eerste Heilige Communie
 • Voorbereiding van de Familievieringen
 • Koffiegroep (verzorgt de koffie na afloop van de viering op zondagmorgen)
 • Winkelgroep (staat na de viering op zondagmorgen garant voor de verkoop van ansichten, herinneringen, brochures, boeken, etc. in “ ’t Winkeltje”)
 • Gastdames en gastheren van de openstelling van de kerk (ontvangen bezoekers en geven uitleg en rondleiding)
 • Oecumenische steungroep (verzorgt een aantal keer per jaar een oecumenische viering)
 • Gebouwencommissie (houdt zich bezig met alles wat het gebouw en de inrichting ervan betreft)
 • Orgelcommissie
 • Bijhouden van liturgische kleding en altaarbenodigdheden
 • Assistentie van de penningmeester en de interieurverzorging
 • Verzorging van de website van de Friezenkerk

 

 

Natuurlijk zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom!

U kunt zich aanmelden via

bestuur@ friezenkerk.nl