Overdenking van de rector

De Bijbel V
De oertijd
In de provincie Brabant wonen heden ten dagen meer dan twee en een half miljoen mensen. Rond 1850 waren dat er vijfhonderdduizend. Hoe moet dat in het verre verleden zijn geweest? Hoe was…
lees verder


Nieuws uit de Friezenkerk

Zij die ons in de dood voorgaan blijven bij ons

Als christenen blijven wij ons verbonden weten met onze dierbaren die zijn gestorven. Met hen hopen we eens te leven bij de Heer. Hoe we ons dit moeten voorstellen weten we niet. De Bijbel geeft ons een omschrijving van het leven na de dood. We zullen met Christus zijn… Lees verder.


Uitnodiging

Op 31 maart vieren wij in de Friezenkerk een bijzonder jubileum. Diaken Kees van Duin is twaalfeneenhalfjaar geleden door Mgr. Muskens tot diaken gewijd. Hij was vanaf het begin, al bijna dertig jaar, actief betrokken bij de Friezenkerk… Lees verder.