Friezenkerk Rome | Santi Michele E Magno | Borgo Santo Spirito  21  00193 Roma

 

Welkom in de Friezenkerk

 

De Friezenkerk - zo genoemd naar de kustbewoners van eertijds die leefden van Duinkerken tot Dantzig - is gelegen aan de voet van de Sint Pieter in Rome. Het is vooral een pelgrimskerk maar tevens een thuiskerk voor in Rome wonende Nederlandstaligen.

De stichting Vrienden van de Friezenkerk steunt vanuit Nederland dit bedehuis, toegewijd aan de aartsengel Michael en de betrekkelijk onbekende bisschop Magnus.

 

 

Bericht van de rector 17 | Ik ben

‘Ik ben Die is.’  ‘Ik ben die Ik ben.’ Zo openbaart God Zichzelf aan Mozes die naar Zijn naam vraagt (Ex 3,14). Hij toont Zich niet deels maar geheel. Hij toont Zijn eigenheid. Zijn Naam immers is Zijn identiteit, Zijn persoonlijkheid. In Hem is het volle ‘zijn’. God is het volledige ‘zijn’ — in wijsgerige termen. ‘Ik ben Die is.’

De ‘Ik ben’-formule van het Oude Testament wordt  in dezelfde absolute zin in het Nieuwe Testament toegepast op Christus.
Reeds bij Marcus (6,50) zegt Jesus, wanneer Hij in de storm over het meer loopt, tot de verschrikte leerlingen: ‘Weest gerust, Ik ben het, vreest niet.’ Dat wil zeggen: ‘Ik ben het in Wie God Zich toont. Want in Jesus verschijnt God. Zijn lopen over het water is Epiphanie, Godsverschijning, zoals op de berg Tabor bij de ‘Gedaanteverandering van de Heer’.

Lees meer

Deze week in de Friezenkerk

Een actueel overzicht van de openingstijden en activiteiten van de Friezenkerk vindt u hier.

Nieuws uit de Friezenkerk

Hemelvaart

De oecumenische steungroep nodigt u uit voor een Oecumenische Vesperdienst om de Hemelvaart van de Heer te vieren op…

Koffie…

De maanden van het strenge verbod na de zondagse viering met elkaar koffie te drinken is weldra voorbij. Op zondag 2 mei kan het weer, zij het alleen buiten op het voorplein met inachtneming van de regels (onderlinge afstand en dragen van het mondkapje). Rector....

In Memoriam Nic van der Voort, eerste hoofdarrangeur bloemenhulde Sint-Pietersplein

In dankbare herinnering
In de nacht van zondag op maandag is op 90-jarige leeftijd overleden de heer Nic van der Voort (1931-2021), bij leven bloemen arrangeur. Wie Nic van der Voort zegt, zegt tegelijk wijlen zijn broer Charles en zegt bovenal bloemen, bloemen en nog eens bloemen. Met bloemenwinkels op de spreekwoordelijke hoek van de straat in Leiden en Voorschoten, verkregen de bloemenarrangeurs…

In memoriam Zr. Margaret Thekkekara JMJ

Op 7 april overleed op 78-jarige leeftijd Zr. Margaret Thekkekara JMJ in India. Zij was vele jaren een actieve vrijwilligster bij de Friezenkerk. Wij zijn haar dan ook veel dank verschuldigd. René van Hees schreef een in memoriam…

 

 

Word donateur van de Friezenkerk

Een bezoek aan de Friezenkerk is voor veel Nederlanders een hoogtepunt van hun verblijf in Rome.  Wilt u betrokken blijven bij deze bijzondere kerk in Rome? Wordt dan donateur van de Friezenkerk. Als donateur van de Friezenkerk levert u een bijdrage aan de instandhouding van deze Nederlandse kerk in Rome als plaats van bezinning en ontmoeting. U kunt de Friezenkerk in Rome rechtstreeks steunen of via de Vrienden van de Friezenkerk in Nederland.