Friezenkerk Rome | Santi Michele E Magno | Borgo Santo Spirito  21  00193 Roma

 

Welkom in de Friezenkerk

 

De Friezenkerk - zo genoemd naar de kustbewoners van eertijds die leefden van Duinkerken tot Dantzig - is gelegen aan de voet van de Sint Pieter in Rome. Het is vooral een pelgrimskerk maar tevens een thuiskerk voor in Rome wonende Nederlandstaligen.

De stichting Vrienden van de Friezenkerk steunt vanuit Nederland dit bedehuis, toegewijd aan de aartsengel Michael en de betrekkelijk onbekende bisschop Magnus.

 

 

Bericht van de rector 29 | Luisteren

Aan spreken gaat luisteren vooraf. Elk spreken begint met luisteren.
Zouden we meer luisteren in plaats van meteen aanvangen met spreken, de ander zou meer ruimte krijgen en de wereld zou er beter uitzien.
We zouden niet het spreken moeten onderbreken om te zwijgen, neen omgekeerd: we zouden het zwijgen slechts moeten onderbreken om te spreken. En dat vanzelfsprekend na eerst te hebben nagedacht.

In de lezingen van deze zondag worden wij opgeroepen te luisteren. Luisteren houdt in zich te openen — jegens elkaar en jegens God. Luisteren betekent aandacht geven, de ander nabij zijn, de ander achten, de ander de moeite waard vinden, zich ondergeschikt maken aan de ander in het luisteren en zo de ander belangrijker vinden dan zichzelf en dat geldt meer nog voor de grote Ander, God Die ons door middel van onze ouders het leven heeft gegund en gegeven als geschenk, geschapen als wij zijn naar Gods beeld en gelijkenis om de wereld te beheren, de natuur te ontginnen, al wat wij aanraken met zorg te bejegenen en te bewaren ten behoeve van alle mensen die na ons …

Lees meer

Deze week in de Friezenkerk

Een actueel overzicht van de openingstijden en activiteiten van de Friezenkerk vindt u hier.

Nieuws uit de Friezenkerk

Live stream viering 28 november

Vanaf morgen, zondag 28 november, gaan we met enige regelmaat de vieringen in de Friezenkerk live streamen. Een spannend moment: er kan en zal wel eens wat mis gaan, we zijn nog aan het experimenteren. Er wordt gestreamd met eenvoudige apparatuur. Dat betekent dat...

Een bijzondere ceremonie

Na de mooie televisiemis van afgelopen zondag vond nog een bijzondere ceremonie plaats. Het hek onderaan de trap van de Friezenkerk werd door Antoine Bodar gezegend. De rector sprak de hoop uit dat het hek vaak geopend zal zijn. Het hek kon worden gerealiseerd dankzij...

Allerheiligen

Op maandag 1 november om 18.00 is er een Eucharistieviering in de Friezenkerk wegens Allerheiligen. Aansluitend is er een kort gebed voor de gestorvenen wegens Allerzielen. U bent van harte welkom.

Friezenkerk op TV

Zondag 31 oktober a.s. zendt de KRO de mis in de Friezenkerk live uit op televisie. De mis begint dan om 10.00 uur in plaats van 10.30. Celebrant is rector Antoine Bodar. Voorafgaand aan de mis, om 9.45, zendt de KRO het geloofsgesprek uit van Leo Fijen met de rector.

 

 

Word donateur van de Friezenkerk

Een bezoek aan de Friezenkerk is voor veel Nederlanders een hoogtepunt van hun verblijf in Rome.  Wilt u betrokken blijven bij deze bijzondere kerk in Rome? Wordt dan donateur van de Friezenkerk. Als donateur van de Friezenkerk levert u een bijdrage aan de instandhouding van deze Nederlandse kerk in Rome als plaats van bezinning en ontmoeting. U kunt de Friezenkerk in Rome rechtstreeks steunen of via de Vrienden van de Friezenkerk in Nederland.