Verslag gespreksavond Oecumenisch weekend | 22 januari 2021

Gespreksthema: Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen Namens de oecumenische werkgroep heette  Albert Kappers de Nederlandse en Italiaanse deelnemers welkom. Hij illustreerde de geschiedenis van de Friezenkerk en haar oecumenische roeping als kerk voor...

Oecumenisch weekend

In het kader van de bidsweek voor de eenheid van de christenen organiseert de oecumenische steungroep zoals elk jaar het Oecumenisch weekend, dit jaar van 22 – 24 januari 2021, zie affiche. Iedereen van harte welkom! –              Vrijdag 22 januari 19.00...

In memoriam Boudewijn Kaijser

Met grote droefheid delen wij het bericht van het overlijden van Boudewijn Kaijser. Boudewijn stierf op zondag 13 december 2020, in de leeftijd van slechts 54 jaar, als gevolg van een uiterst tragisch ongeluk. Hij laat Valentina, hun zoon Giona, zijn familie en vele...

Woord van dank voor Mgr. Hurkmans

Namens de betrokkenen bij de Friezenkerk — vrijwilligers en bezoekers, pelgrims en toeristen — danken wij Monseigneur Antoon Hurkmans die na zijn emeritaat als Bisschop van ‘s-Hertogenbosch naar Rome is gekomen om hier rector te zijn van de...

Antoine Bodar nieuwe rector Friezenkerk

Mgr. van den Hende maakte op 24 december 2020 bekend dat het Vicariaat Rome op voordracht van de Nederlandse bisschoppenconferentie Antoine Bodar heeft benoemd tot nieuwe rector van de Friezenkerk. Bodar volgt daarmee Mgr. Hurkmans op die sinds zijn emeritaat als...

Afscheidswoord Mgr. Hurkmans

Alle betrokkenen bij de Friezenkerk Al meer dan een jaar geleden kwam ik tweemaal na elkaar in Rome in een ziekenhuis terecht. Voor mij was dat een signaal dat ik echt op rust moest gaan. Dit heb ik aan monseigneur van den Hende laten weten. De Corona maakte de tijd...