Zondag 24 mei a.s gaat de Friezenkerk weer open.

Beste vrienden en belangstellenden van de Friezenkerk Morgen in de Friezenkerk opent de Friezenkerk weer zijn deuren voor een Eucharistieviering. Naar Italiaans gebruik vieren we Hemelvaart.De H.Mis begint om 10.30 en wordt om 10 uur voorafgegaan door een uitleg over...

Protocol in de Friezenkerk om nu erediensten te mogen vieren

In deze periode zal het aantal beschikbare plaatsen in deze kerk 46 zijn. Wilt u alleen gaan zitten op de aangewezen plaatsen, die met witte tape gemarkeerd zijn. De veilige afstand die gerespecteerd moet worden is 1.5 m. Er wordt verwacht dat u een mondkapje draagt....

Een noodkreet

Vrienden De Friezenkerk in Rome moet het van zijn vrienden hebben. Die vrienden laten ons ook nooit in de steek. Uit ervaring weten we dat we op hen kunnen rekenen. Daar zijn we dankbaar voor en die dankbaarheid drukken we uit in ons dagelijks gebed voor hen. Nu in...

Door het Corona-virus zijn de kerken gedwongen te sluiten.

Gezien het decreet van de minister president van 8 maart 2020 (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200308.pdf ) waarin geschreven staat “sono sospese le cerimonie civili e religiose” alsook gezien het decreet van de kardinaal vicaris van Rome van 8...

Aswoensdag 2020 in de Friezenkerk

26 februari 2020 was het mogelijk om een askruisje te ontvangen tijdens de Eucharistieviering  in de Friezenkerk. Roderick van Attekum ging voor en sprak de preek uit: Wij Nederlanders die vast in Rome wonen, worden deze dagen toch wel wat nerveus wanneer we het...