Bijbel VXIII | De broers van Jozef

Familieruzies zijn vaak zeer hardnekkig. Dit omdat familiebanden altijd meerdere lagen kennen en intens zijn. Ook zijn die banden niet altijd eenduidig. Er is liefde en afgunst, behagen en afgunst, vertrouwen en angst en vaak zijn er nog heel wat andere aan elkaar...

Viering 16 juni 2019, Drievuldigheidszondag

Liturgie Drievuldigheidszondag; Celebranten, vrijwilligers, gasten; Lezingen, Evangelie Drievuldigheidszondag; Voorbeden; Inleidend woord Mgr Antoon Hurkmans, preek Mgr Aldo Cavalli en slotwoord Mgr Antoon Hurkmans; Fotoverslag 1e lezing door Maritsa Silberie uit...

Bijbel XVII | Jozef in Egypte

Vaker verwondert een mens zich over zijn levensloop. Zijn opvoeding met toevallige wendingen. De mensen die bepalend waren in zijn eerste levensjaren. De scholen die hij bezocht. Het kiezen van een beroep. Het al of niet trouwen. Wel of juist niet blijven in de...

Bijbel XVI | Jozef

De psychiater Freud heeft de mens, vooral de zieke mens proberen te begrijpen niet vanuit hetgeen hij weet van zichzelf, niet vanuit hetgeen hij vertellen kan over zichzelf, maar vanuit hetgeen leeft in zijn onderbewustzijn. In de verhalen van de persoon zoekt Hij...

Viering 9 juni 2019, Pinksteren

Liturgie; Celebranten, vrijwilligers, gasten; Lezingen, Evangelie; Voorbeden Friezenkerk Pinksteren 2019; Preek Pinksteren 2019; Beeldverslag Eerste lezing: Nellie Marechal uit Den Bosch (N.Br) Tweede lezing: Jenny van der Steeg uit Olst (Ov) Voorbeden: Teresa Murkens...

Viering 2 juni 2019, Hemelvaart

Liturgie; Celebranten, vrijwilligers, gasten 2 juni 2019; Lezingen, Evangelie; Voorbeden 2 juni 2019; Inleidend woord, preek en slotwoord Antoine Bodar 2 juni 2019;...

Hemelvaart 2019

Terwijl alle Italianen hard aan het werk zijn, verzamelen op donderdag 30 mei 2019 om 19 uur een twintigtal Nederlanders zich in de Friezenkerk voor een vesperviering ter gelegenheid van de Hemelvaart van Jezus Christus. De oecumenische werkgroep van de Friezenkerk...

Bijbel XV | De zonen van Jakob

Mensen zijn ingewikkelde wezens. Psychologie is een boeiend vak. Een mens heeft vele herinneringen. Wie zei wat tegen mij in welke periode van mijn leven. Hoe vaak hoor je niet: mijn vader zei… , mijn moeder zei…? Wat gezegd is, kan men begrijpen, kan men...