Bericht van de rector 12 | Deemoedig en edel

De door velen toegewuifde intocht van Jesus in Jerusalem is tevens de aanvang van Zijn overlevering en dood. Zijn vernederende kruis evenwel zal Zijn koningstroon blijken. Het door Hem beloofde rijk is niet het ondermaanse en tijdelijke rijk maar het hemelse en...

Viering 28 maart 2021

Palmzondag Celebrant: Antoine Bodar Diaken: Kees van Duin Orgel: pater Pierre-Paul Walraet Zang: pater Johan Verschueren S.J., Zr. Elly van Dijk, Jacob Winter Liturgie Lezingen, Evangelie Voorbeden Vasten VI B  ...

Bericht van de rector 11 | Dante Alighieri (II)

DANTE ALIGHIERI (II) Na het Leonardo-jaar in 2019 en het Raffaello-jaar in 2020 verkeren we hier nu in het Dante-jaar 2021. Op radio en televisie wordt dit grotelijks gevierd met voordrachten, debatten en het tonen van de kunstwerken die de Divina Commedia verbeelden....

Bericht van de rector 10 | Dante Alighieri

DANTE ALIGHIERI (I) Vandaag viert de Kerk het hoogfeest van de ‘Aankondiging van de Heer’ negen maanden vóór de ‘Geboorte van de Heer’. Op weg naar Pasen keren we even terug naar Kerstmis. Geen kruis zonder kribbe. Om de mensheid te verlossen...

Vieringen tot en met 25 april 2021

Onderstaand een overzicht van de vieringen in de komende weken. Celebrant bij deze vieringen is de rector.   Palmzondag 28 maart   10.30 Witte Donderdag 1 april  18.00 Goede Vrijdag 2 april  18.00 Paaswake 3 april  19.00 Paaszondag 4 april  10.30 Tweede zondag van...

Viering 21 maart 2021

Celebrant: Antoine Bodar Diaken: Kees van Duin Orgel: pater Pierre-Paul Walraet Zang: Zr. Elly van Dijk, pater Johan Verschueren S.J. , Jacob Winter   Liturgie Lezingen, Evangelie Voorbeden Vasten V B Preek   Zang en orgel 1e lezing Gerhard Tebbenhof 2e...

Bericht van de rector 9 | Samen sober

SAMEN SOBER Omdat het verdriet privé is geworden, is het des te meer groot. De meelevende gemeenschap ontbreekt. Althans zo ziet het toch nog steeds uit. Loopt met het naderende einde van althans deze corona-periode ook het ik-tijdperk op zijn einde? De vervulling van...

Viering 14 maart 2021

Celebrant: Antoine Bodar Orgel: pater Pierre-Paul Walraet Zang: zr. Elly van Dijk, Jacob Winter, pater Johan Verschueren S.J.   Liturgie Lezingen, Evangelie Voorbeden Preek     Organist pater Pierre-Paul Walraet Zang zr. Elly van Dijk, pater Johan...

Viering 7 maart 2021

Celebrant: pater Johan Verschueren S.J. Diaken: Kees van Duin Orgel: pater Pierre-Paul Walraet Zang: zr. Elly van Dijk, Jacob Winter   Liturgie Lezingen, Evangelie Preek Voorbeden                ...

Kijktip: ‘Bodar ontmoet Edith Stein’

In januari werd door de KRO-NCRV een tweeluik uitgezonden van onze rector Antoine Bodar over Edith Stein, één van de meest bekende en inspirerende persoonlijkheden van de twintigste eeuw: filosofe, joods, katholiek, karmelietes en heilige. Antoine Bodar volgt haar op...
In gesprek met Antoine Bodar

In gesprek met Antoine Bodar

Sinds 24 december 2020 is Antoine Bodar in functie getreden als rector van de Friezenkerk in Rome. Gevraagd door bisschop Van den Hende vervult hij in deze functie, zoals hij zelf zegt, zijn plicht. Naast zijn plicht als ‘Cappellanus Neerlandicus’, zielzorger voor de...

Viering 28 februari 2021

Celebrant: Antoine Bodar Orgel: pater Pierre-Paul Walraet Zang: zr. Elly van Dijk, Jacob Winter   Liturgie Lezingen, Evangelie Voorbeden Preek Eerste lezing Gerhard Tebbenhof Tweede lezing Hans Hoogeveen Orgel pater Pierre-Paul Walraet Zang zr. Elly van Dijk en...