• Celebrant: pater Johan Verschueren S.J.
  • Diaken: Kees van Duin
  • Orgel: pater Pierre-Paul Walraet
  • Zang: zr. Elly van Dijk, Jacob Winter