Bijbel XXVII

Bijbel XXVI Exodus
Mozes en Farao Goed en kwaad Makkelijk stellen wij het goede en het kwade tegenover elkaar. Voor de duidelijkheid en voor het maken van juiste keuzes is dit ook belangrijk. Het heeft pedagogische waarden. Het is minder gelukkig wanneer men mensen...

Viering 18 augustus 2019

Liturgie; Celebranten, vrijwilligers, gasten; Lezingen en Evangelie; Voorbeden; Inleidend woord Preek slotwoord Historische inleiding Teresa Murkens Elly van Dijk FDNSC en Jacob Winter 1e lezing Cor Verberk 2e lezing Kirsten Kristiansen diaken Kees van Duin Kirsten...

Bijbel XXV

Bijbel XXV Het volk verbleef in Egypte Door naar een ander land te gaan kan men een grotere interesse krijgen in de geschiedenis van dat land. Men komt in steden waarin het verleden zijn sporen achter heeft gelaten. Verschillende periodes, van soms honderden jaren,...

Viering 11 augustus 2019

Lithurgie; Celebranten; Lezingen – Evangelie; Voorbeden; Inleiding en Preek Diaken Kees van Duin; Historische uitleg Teresa Murkens organist Niels Vianen Gerda Klink en Jacob Winter 1e lezing Niels Vianen 2e lezing Jacob Winter Diaken Kees van Duin Koffie: Linda...

Bijbel XXIV

Exodus Mozes V Iedere mens wil graag dat men naar hem luistert. En, eveneens wil hij gezien zijn. Nu weten we wel dat men kan luisteren en dat men tegelijk toch niet hoort. Zo ook, kunnen we kijken en toch niet zien. Het is moeilijk goed te luisteren. Je moet opnemen...

Viering 4 augustus 2019

Liturgie; Celebranten, vrijwilligers, gasten; Lezingen, Evangelie; Voorbeden Voorwoord en Preek door E.P. Tiemen Brouwer O.P Foto verslag Historische uitleg door: Teresa Murkens Eerste lezing: Werner Boogaard uit Bilthoven (Utrecht) Tweede lezing: Antonius Pieterse...