Liturgie;

Celebranten, vrijwilligers, gasten;

Lezingen, Evangelie;

Voorbeden;

Inleidend Woord door Tiemen Brouwer O.P.

Preek door Tiemen Brouwer O.P.

Slotwoord door Tiemen Brouwer O.P.