Stichting Vrienden van de Friezenkerk

ANBI & CBF

ANBI & CBF erkenning

Statutaire naam en statuten Stichting Vrienden van de Friezenkerk
Postadres Postbus 645
Postcode 1200 AP
Plaats Hilversum
Sector Religie en levensbeschouwing
Telefoon 06 -50206494
Website www.friezenkerk.nl/vrienden
E-mail vrienden@friezenkerk.nl
KvK 41193970
RSIN 9840345 (fiscaal nummer)
Oprichtingsdatum 28-03-1999
IBAN NL02INGB0000004640 t.n.v. Stichting ‘Vrienden van de Friezenkerk’
BIC INGBNL2A

 

CBF Erkenning

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via bovenstaande banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Beleidsplan

U kunt doorklikken naar onze bestuursdocumenten. Dit zijn PDF-bestanden. U heeft hiervoor een PDF-reader nodig, die in de meeste gevallen op uw computer staan. Indien u geen PDF-reader heeft, kunt u deze gratis en veilig hier downloaden.

Begroting

Jaarverslagen

Toelichting Jaarrekening 2017

Het jaar 2017 is in financieel opzicht positief afgesloten. Er is een positief exploitatiesaldo van het routinebeheer van € 5.689. De baten komen met name uit de collectes, bijdragen van de provincie Friesland en Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen. De inkomsten uit collecten zijn voor het eerst wat teruggelopen. Dit heeft te maken met het feit dat de kerk in het weekend moeilijker bereikbaar is geworden door de toegenomen controles voor de toegang tot de St. Pieter als gevolg van terrorisme dreiging. In het boekjaar hebben bezuinigingen plaatsgevonden op o.a. openstelling Kerk, representatie en publiciteit, die hebben bijgedragen aan het batig saldo. De balansposten die per 31-12-2016 voor de betalingen via het Aartsbroederschap zijn ingevoerd waren deels te hoog ingeschat. Daardoor zijn bijvoorbeeld de elektriciteits- en waterkosten in 2017 lager uitgevallen dan normaal.

Toelichting Jaarrekening 2016

Het jaar 2016 is met een klein batig salso van € 460. De baten komen met name uit de collectes, bijdragen van de provincie Friesland en Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen. De inkomsten uit collectes zijn in 2016 licht gestegen. Ook de restauratiegiften zijn gestegen, die van groot belang zijn voor de verdere voltooiing van de restauratie en het voortdurende onderhoud van de kerk. Als gevolg van de restauratie van de Kerk is ook de waarde van het kerkgebouw gestegen. Dat heeft geleid tot een verhoging van de verzekeringen en daaraan gerelateerde verzekeringspremies. De baten uit de verkoop winkel waren duidelijk lager dan in 2015.

Nevenfuncties bestuursleden

Yvonne de Haan

 • Voorzitter Bestuur Stichting AKN (onbezoldigd)
 • Penningmeester Stichting Nicam (o.a. kijkwijzer) (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Werkgeversvereniging voor de media (onbezoldigd)
 • Lid Pensioenraad PNO Media (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Kerk der Friezen (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Catharijne Convent (onbezoldigd)

Maria Martens

 • Lid bestuur SASS
 • Lid Bestuur Janivo
 • Lid Bestuur Thijmgenootschap

Sible de Blaauw

 • Lid algemeen bestuur Stichting Alde Fryske Tsjerken
 • Voorzitter Diocesane Commissie voor Kerkinrichting en Kerkelijk Kunstbezit Bisdom Groningen – Leeuwarden (DCKKK)
 • Secretaris Stichting Oosterhouw
 • Voorzitter Stichting Cuyperiana

Laetitia van der Lans

 • Hoofd Levensbeschouwing KRO-NCRV
 • Uitgever bij De Zalige Zalm, bureau voor geloofscommunicatie

Andre van Amelsvoort

 • Bestuurslid/secretaris van Stichting Noten op de Noen

Theo Heere

 • Directeur Brancheorganisatie VBZ
 • Voorzitter Stichting atrium
 • Voorzitter Vereniging Buurtschap Centrum 2005
 • Algemeen bestuur VNO-NCW

Ed Nijpels

 • Voorzitter AVROTROS

Parttime functies:

 • Voorzitter SER Borgingscommissie Energieakkoord
 • Kroonlid Sociaal-Economische Raad
 • Voorzitter van Papier Recycling Nederland (PRN) en VRN

Nevenfuncties: bedrijven

 • Lid Raad van Commissarissen Siers Groep B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Arriva
 • Lid Raad van commissarissen Zorg van de Zaak
 • Lid Raad van Commissarissen Maltha Recycling B.V.
 • Voorzitter GeoBusiness Nederland
 • Lid Raad van Commissarissen Dutch Enviro Energy Holdings BV

Nevenfuncties maatschappelijke instellingen:

 • Voorzitter Stichting Milieu Centraal
 • Voorzitter Klimaatcentrum Internationale Rode Kruis
 • Voorzitter bestuur Vrienden van de Friezenkerk (Rome)
 • Lid Curatorium Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)
 • Voorzitter Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders
 • Voorzitter Stichting Sterkin
 • Voorzitter Bestuurlijke Adviesraad Waddenacademie
 • Voorzitter Abe Bonnema Stichting
 • Voorzitter Raad van Toezicht Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam
 • Voorzitter Raad van Toezicht Wetsus
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pro Demos