Projecten

Dankzij de fondswerving, giften en legaten hebben de Vrienden in de afgelopen jaren een groot deel van de restauratie van de kerk kunnen financieren. Deze restauratie van het tot 1989 weinig gebruikte en sterk verwaarloosde kerkgebouw was broodnodig.

In fasen is eerst het exterieur en toen het interieur van de kerk zorgvuldig gerestaureerd en vernieuwd, zodat het historische gebouw nu een fraaie, functionele en uitnodigende plek is voor het gemeenschapsleven van de Friezenkerk.

Ook de komende jaren zal de steun van de Vrienden aan het Willibrordcentrum hard nodig zijn voor het onderhoud, de exploitatie en waar nodig de verbetering van de voorzieningen in en rond de kerk.

Eerste restauraties: toren, exterieur kerk 1989-1995

In de jaren voorafgaand aan de overdracht van de kerk aan de Nederlandse gemeenschap had de eigenaar van de kerk, het kapittel van de St. Pieter, al vernieuwingen laten uitvoeren aan de toegangstrap, het voorplein en de façade van de kerk. Ook een deel van de daken werd gerepareerd om verdere waterschade te voorkomen. Nadat in 1989 het vaste gebruik van de kerk door de Nederlandse gemeenschap verzekerd was nam het bestuur de verdere restauratie voortvarend ter hand.

Zowel van binnen als van buiten zag de kerk er weinig opwekkend uit. Maar de eerste maatregelen moesten aan de buitenkant genomen worden om de daken goed waterdicht te maken, de vochtinwerking aan de zuidzijde (waar de rots van de Janiculusheuvel dicht op de kerk zit) te verhelpen en de bouwvallige toren in stand te houden. Intussen moest ook de liturgische inrichting van de kerk worden aangevuld, en moest de electrische- en geluidsinstallatie worden verbeterd. Deze werkzaamheden werden tussen 1989 en 1995 uitgevoerd, vrijwel volledig met gelden die de Stichting Vrienden in Nederland verzamelde.

Renovatie nevenruimten 1995-2003

Nadat de buitenkant van de kerk veilig gesteld was, kon de aandacht zich richten op het interieur. Hier werden eerst de nevenruimten aangepakt. De Titus Brandsmazaal kreeg een nieuwe vloer en kan is sindsdien een ontmoetingsruimte van grote groepen bezoekers na de mis.

 

De kapel van de Heilige Trap veranderde van een sombere bergruimte in een lichte en uitnodigende gedachteniskapel, waar onder andere de kunstwerken van de muur van Friese kloostermoppen en de geëtste glaspanelen bij de trap een plaats kregen. De eerbiedwaardige trap zelf is zorgvuldig gerestaureerd, waarbij de oeroude stukken hergebruikt marmer van de treden weer zichtbaar zijn geworden. Ook deze fase is bekostigd door bijdragen van de Vrienden uit Nederland.

Grote restauratie van het kerkinterieur 2007-2012

Intussen was een gedetailleerd plan ontwikkeld voor een ingrijpende restauratie van het sleetse, laat-barokke kerkinterieur. Net als in de vorige fase werkte een restauratiecommissie van het Willibrordcentrum hiervoor nauw samen met architecten en bouwkundigen uit Rome en met de Vaticaanse autoriteiten.

De technische kant van deze restauratie betrof de vernieuwing van de installaties, de vochtbeheersing in de muren en de klimaatbeheersing. Het kerkschip kreeg een nieuwe vloer in terracottategels die precies aansloten bij de oude tegels uit de 18de eeuw. Het stucwerk van de wanden werd gestabiliseerd, het plafond gerestaureerd en de kleurstelling van de 18de eeuw werd hersteld, en deels gereconstrueerd. De gemarmerde panelen naast het hoogaltaar zijn van dit laatste het meest sprekende voorbeeld. Ook de altaarstukken en de schilderingen van de heiligen in de wandmedaillons ondergingen een vakkundige restauratie. Daarnaast kreeg de sacristie een opknapbeurt en werd een memoriekapel voor de overledenen gecreëerd in een voormalige grafruimte naast de sacristie. Vele kleinere ingrepen in de nevenruimten en de keuken maakten de uitrusting van de kerk voor eigentijds gebruik compleet.

De bekroning van de hele campagne was de precieuze restauratie van het historische orgel in 2010-2011.

Dankzij deze restauratie is SS. Michele e Magno weer een feestelijke, harmonieuze kerkruimte geworden, waar mensen graag samenkomen. De totale kosten van ca. 880.000 euro zijn voor 90 % gefinancierd door de Vrienden, terwijl 10 % uit overige donaties kon worden gedekt.

In 2019 is dankzij de financiering van de Stichting Vrienden een restauratie uitgevoerd van de historische klokken in de campanile. Al tientallen jaren zwegen de klokken, maar op 24 november 2019 konden zij weer in gebruik genomen worden. De twee klokken uit de achttiende eeuw zijn weer in hun oude houten klokkenstoelen geplaatst, maar de ophanging is volledig gereviseerd. De klokken kunnen nu zowel met de hand als met een automatische installatie geluid worden.

Projecten voor de toekomst

Hoewel het kerkcomplex bouwkundig, logistiek en artistiek nu in een optimale staat verkeert, blijven er verbeteringen nodig en wenselijk. Met name de entree-, doorgang-, en toiletruimten hebben een opknapbeurt nodig. De kerk zal daardoor aan aantrekkelijkheid winnen voor de ontmoetingen van kerkgangers en andere bezoekers.

Voor al deze projecten blijft de Stichting Vrienden zich inzetten, met de zeer gewaardeerde hulp van tal van liefhebbers van de Romeinse Friezenkerk in Nederland.

Doneer online

Iedereen die de Friezenkerk in Rome een warm hart toedraagt kan zich aansluiten bij de Vrienden van de Friezenkerk. Uw donatie is aftrekbaar van de belasting doordat wij een ANBI-status hebben. U kunt eenmalig doneren of periodiek een bedrag naar keuze laten afschrijven.

We houden u op de hoogte van de activiteiten en projecten van de Vrienden van de Friezenkerk door middel van een digitale nieuwsbrief. Zo blijft u betrokken bij deze unieke plek in Rome.