Viering 30 mei 2021

Celebrant: rector Orgel: Sander Evers Zang: Zr. Elly van Dijk FDNSC, Jacob Winter, Daan van der Schaft   Liturgie Drievuldigheidszondag Lezingen, Evangelie Voorbeden Drievuldigheidszondag   Eerste lezing Gerhard Tebbenhof Tweede lezing Joan Rijks Voorbeden...

Viering 23 mei 2021

Celebrant: rector Orgel: Sander Evers Zang: Zr. Elly van Dijk FDNSC, Jacob Winter, Daan van der Schaft   Liturgie Pinksteren Lezingen, evangelie Pinksteren Preek Voorbeden Pinksteren Eerste lezing Gerhard Tebbenhof Zr. Elly van Dijk, Jacob Winter, Sander Evers en...
Bestuur weer compleet

Bestuur weer compleet

We hebben afscheid genomen van onze penningmeester Mr. André van Amelsvoort die na een lidmaatschap van bijna twintig jaar het bestuur van de Vrienden heeft verlaten. Hij is steeds een belangrijke kracht in het bestuur geweest, door zijn financiële deskundigheid en...

Bericht van de rector 18 | Judas Iskariot

I Tussen Hemelvaart en Pinksteren  verwachten de elf over gebleven apostelen samen met Maria en anderen in de bovenzaal van het Laatste Avondmaal de komst van de Heilige Geest. Daar wordt gewag gemaakt van de gewezen apostel Judas Iskariot die nu vervangen wordt om...

Viering 16 mei 2021

Celebrant: Antoine Bodar Orgel: Sander Evers Zang: Zr. Elly van Dijk, Daan van der Schaft   Liturgie Pasen 7B Lezingen, Evangelie Preek Voorbeden Pasen VIIB Orgel Sander Evers Zang Zr. Elly van Dijk en Daan van der Schaft 1e lezing Kirsten Kristiansen 2e lezing...

Oecumenische Vesperdienst 13 mei 2021

HEMELVAARTVESPER 2021 Andere jaren vierden we het feest van Hemelvaart op de laatste zondag vóór Pinksteren, zoals in de Italiaanse Kerk gebruikelijk. Dit jaar besloot rector Antoine het feest op de eigenlijk dag, donderdag 13 mei, te vieren, zoals gebruikelijk in...

Viering 13 mei 2021

Celebrant: Roderick van Attekum Orgel: pater Pierre-Paul Walraet Zang: Zr. Elly van Dijk   Liturgie Lezingen, Evangelie       Foto Kees van...

Teresa Murkens 25 jaar vrijwilliger

25 jaar vrijwilliger bij de Friezenkerk in Rome. Dat kunnen niet velen haar nazeggen. Van koffiedame tot hoffotograaf, van de wekelijkse openstelling op de woensdagen (tot Covid toesloeg) tot het verzorgen van de was, Teresa Murkens heeft het allemaal gedaan. De...

Viering 9 mei 2021

Celebrant: pater Tiemen Brouwer O.P. Orgel: Sander Evers Zang: Jacob Winter, Zr. Elly van Dijk   Liturgie Pasen 6B Lezingen, Evangelie Pasen 6B Preek Voorbeden 6de zondag Pasen B   1e lezing Gerhard Tebbenhof Zr. Elly van Dijk en Jacob Winter Voorbeden...

Iter Europaeum: Wandelroute langs Europese kerken in Rome

Vandaag is het ‘Iter Europaeum’ van start gegaan, een initiatief om de 50e verjaardag van diplomatieke betrekkingen tussen de Europese Unie en de Heilige Stoel te vieren. Het initiatief bestaat uit een wandelroute langs kerken die een bijzondere band hebben met de...

Viering 2 mei 2021

Celebrant: Antoine Bodar Orgel: Sander Evers Zang: Zr. Elly van Dijk, pater Johan Verschueren S.J., Jacob Winter   Liturgie Pasen VB Lezingen, Evangelie Preek Voorbeden Pasen VB   1e lezing Gerhard Tebbenhof 2e lezing Alex van den Hende Koor Voorbeden Teresa...

Bericht van de rector 17 | Ik ben

‘Ik ben Die is.’  ‘Ik ben die Ik ben.’ Zo openbaart God Zichzelf aan Mozes die naar Zijn naam vraagt (Ex 3,14). Hij toont Zich niet deels maar geheel. Hij toont Zijn eigenheid. Zijn Naam immers is Zijn identiteit, Zijn persoonlijkheid. In Hem...