Bericht van de rector 2

Ofschoon het nog Kerstmis blijft en wij weldra het oude jaar uitwuiven, is het vandaag niettemin een arbeidsdag en wend ik mij — na ongeveer drie maanden wachten — tot u als rector. Allereerst dank ik u dat u zich met de Friezenkerk bemoeit en hopelijk...

Viering 25 december 2020

Liturgie; Celebranten, vrijwilligers; Lezingen, Evangelie; Voorbeden Kerstmis; Preek Antoine Bodar 1e lezing Hans Hoogeveen Tweede lezing Sam van Hensbergen Organist E.P. Pierre-Paul Walraet en zangers Jacob Winter en E.P. Tiemen Brouwer Voorbeden Claudia...

Bericht van de rector 1

I De avond van de vigilie van het hoogfeest van Kerstmis 2020 was al vallend, een diepe stilte omringde reeds de wereld en Gods Zoon in het eeuwige heden van de liturgie maakte zich op van Zijn majesteitelijke troon in de hemel af te dalen naar de aarde om Zich onder...

Woord van dank voor Mgr. Hurkmans

Namens de betrokkenen bij de Friezenkerk — vrijwilligers en bezoekers, pelgrims en toeristen — danken wij Monseigneur Antoon Hurkmans die na zijn emeritaat als Bisschop van ‘s-Hertogenbosch naar Rome is gekomen om hier rector te zijn van de...

Antoine Bodar nieuwe rector Friezenkerk

Mgr. van den Hende maakte op 24 december 2020 bekend dat het Vicariaat Rome op voordracht van de Nederlandse bisschoppenconferentie Antoine Bodar heeft benoemd tot nieuwe rector van de Friezenkerk. Bodar volgt daarmee Mgr. Hurkmans op die sinds zijn emeritaat als...

Afscheidswoord Mgr. Hurkmans

Alle betrokkenen bij de Friezenkerk Al meer dan een jaar geleden kwam ik tweemaal na elkaar in Rome in een ziekenhuis terecht. Voor mij was dat een signaal dat ik echt op rust moest gaan. Dit heb ik aan monseigneur van den Hende laten weten. De Corona maakte de tijd...

Bericht van de rector 1

I De avond van de vigilie van het hoogfeest van Kerstmis 2020 was al vallend, een diepe stilte omringde reeds de wereld en Gods Zoon in het eeuwige heden van de liturgie maakte zich op van Zijn majesteitelijke troon in de hemel af te dalen naar de aarde om Zich onder...

Viering 20 december 2020 Advent IV

Liturgie; Celebranten, vrijwilligers; Lezingen, Evangelie; Voorbeden; Preek Antoine Bodar Organist E.P. Pierre-Paul Walraet 1e lezing René van Hees Zangers Jacob Winter en E.P. Johan Verschueren S.J. 2e lezing Gerhard Tebbenhof Voorbeden Teresa Murkens Acoliet Antonio...
Persoonlijke ontmoeting in de Friezenkerk

Persoonlijke ontmoeting in de Friezenkerk

In 2017 kwamen wij al wandelend/pelgrimerend in Rome aan. Een tocht in etappes, verdeeld over enkele jaren. De start was Amsterdam, ons eindpunt de pauselijke aartsbasiliek van Sint-Jan van Lateranen, de oudste van de pauselijke basilieken in Rome. Voor onze oorkonde...

Viering 13 december 2020

Liturgie; Celebranten, vrijwilligers; Lezingen, Evangelie; Voorbeden;   1e lezing Pater Guido Gockel M.H.M. Zangers Pater Tiemen Brouwer, Jacob Winter 2e lezing Gerhard Tebbenhof Voorbeden Teresa Murkens Organist Pater Pierre-Paul...