Zondag 6 september a.s.

Aanstaande zaterdag zal Nacho Vergara tot priester worden gewijd en zondag zal hij zijn eerste mis vieren in de Friezenkerk. In deze videoboodschap stelt hij zich alvast aan ons voor. Nacho Vergara...

Viering 30 augustus 2020

Liturgia Celebranten en vrijwilligers Lezingen en Evangelie Preek door E.P. Theodorus van Kampen Voorbede Teresa Murkens E.P. Johan Verschueren S.J. E.P. Theodorus van Kampen Sander...

De maand september staat voor de deur

De komende generaties beginnen aan hun school- of studietijd. Met veel verwachtingen, goede moed en Hier en daar wat twijfel. Je ziet ze zich met massa’s bewegen in het openbaar vervoer en door het verkeer. Als je er even bij stilstaat dan denk je: ‘wat een...

Berekenen, of geven en Ontvangen

Wie niet sterk is moet slim zijn. Al vlug weten mensen waar Abraham de monstert haalt. De weg vinden in het leven is niet altijd makkelijk. En toch, jong en oud weten snel waar iets te krijgen valt, hoe je vlug wat kunt verdienen, hoe je mensen voor je karretje moet...

Laatste week augustus 2020

Dinsdag is de Friezenkerk  is open van 15:00 tot 18:00 uur A.s. zondag 30 augustus zal de kerk open zijn van ca. halt tien tot ca. 12 uur. Bij belangstelling is er een uitleg over de geschiedenis van onze kerk om 10 uur. Om half 11 vindt de zondagse eucharistieviering...

Viering 23 augustus 2020

Liturgie Celebranten en vrijwilligers Lezingen en Evangelie Openingswoord Preek door E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. Voorbeden Theo van den Broek E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. E.H. Kees van Duin Sander...

de aankomende week…

A.s. dinsdagnamiddag is de Friezenkerk open voor gebed en bezoek van 3 uur tot 6 uur. Zondag  23 augustus zal de Friezenkerk geopend zijn van ca 9.30 uur tot 12 uur. De zondagse Hoogmis wordt gevierd om 10.30. We verwachten...

Corona

Het is niet voorbij. In Nederland loopt het aantal besmettingen snel op. De zomer, de vakantie, het lang thuis moeten blijven, spoort de mensen aan om er op uit te trekken. Er ontstaan nieuwe haarden. Er is nog enige controle, maar die lijkt meer en meer haar grenzen...

Viering 16 augustus 2020

Liturgie Celebranten en vrijwilligers Lezingen en Evangelie Preek E.P.Tiemen Brouwer O.P. Voorbeden. E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. E.P. Johan Verschueren S.J. E.P. Tiemen Brouwer...

Halfoogst

Dit is een mooi Vlaams woord. Het duidt op 15 Augustus, het feest van Maria, met ziel en lichaam, ten hemel opgenomen. In Antwerpen wordt dit groots gevierd. Daar is het op die dag ook ‘moederkesdag’. Die Vlaamse woorden dragen vaak een rijke emotie. Dat is trouwens...

Deze week

Beste  vrijwilligers, vrienden en belangstellenden van de Friezenkerk, Deze week is op dinsdagmiddag 11 augustus van 15-18 uur de Friezenkerk geopend. Op het Hoogfeest van Maria ten hemelopneming wordt er in de Friezenkerk geen H.Mis gevierd. Daarentegen, op zondag 16...

Viering 9 augustus 2020

Liturgie Celebranten en vrijwilligers Inleidend woord door E.H. Kees van Duin Lezingen en Evangelie Preek door E.H. Kees van Duin Voorbeden Teke Bennen Jacob Winter E.H. Kees van Duin E.P. Tiemen Brouwer...