Een hele tijd, maar ook weer niet zo lang geleden. In 1950 werd gevierd dat de Via della Conciliazione klaar was. Eigenlijk de afsluiting van de inrichting van het Sint Pietersplein en haar omgeving. Het is prachtig op een zonnige dag over die weg lopend naar de Sint-Pieter te gaan. Hoeveel architecten, kunstenaars, ontwerpers, besluitvormers, werklui en offeraars hebben daar zich niet voor ingezet. 1950 was ook het jaar waarin het geloofspunt “Maria is met ziel en lichaam ten hemel opgenomen” tot dogma werd verklaard. Enkele mooie herinneringen daaraan zijn voor de gelovigen rond de Friezenkerk van belang.

Op de eerste plaats is het nog steeds iets om dankbaar voor te zijn dat onze kerk is blijven staan te midden van de vele veranderingen in de omgeving van het Sint Pietersplein. Dat heeft maar een haar gescheeld. Toen de Friese artiest Escher in die dagen in Rome was dacht men dat de kerk van de Friezen het veld moest ruimen waarop Escher, voor het zo ver was, er een pentekening van wilde maken. Gelukkig heeft de kerk het overleefd en heeft Escher die pentekening gemaakt. Deze prachtige Ets laat de Friezenkerk in zijn unieke relatie met de Sint-Pieter zien. Van rond achthonderd zijn de Friezen vanuit hun kerk met Petrus verbonden en dat zal zo wel blijven. Door de eeuwen heen hebben zij al heel wat doorstaan. Even mag ik erbij zeggen dat alle bewoners aan de Noordzee Friezen waren.

Op de tweede plaats is het voor ons niet onbelangrijk dat een van de kerken in deze omgeving wel gesloten is. Niet vanwege de concurrentie van die kerk, maar omdat een buitengewoon mooi altaar daardoor in de Friezenkerk is terechtgekomen. Het huidige hoofdaltaar, door Paus Johannes Paulus II ingewijd, komt uit die afgebroken kerk uit onze buurt. Na de grote restauratie van onze kerk is dit altaar er geplaatst. Het is een bijzonder mooi altaar. De vormgeving is zeer evenwichtig en harmonisch. Het past ook uitstekend in het interieur van onze kerk. Bovendien is het een altaar met een prachtig verhaal eromheen. Het zou namelijk uit de collectie komen van voorwerpen die keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn, vanuit Jeruzalem naar Rome heeft gebracht. Het altaar zou een steen zijn uit de tempel van Jeruzalem. Het zou gaan om de tafel waarop Maria Jezus heeft gelegd bij de Opdracht van de Heer veertig dagen na zijn geboorte.

Tenslotte waren er in 1950 een groot aantal bisschoppen bij de Dogmaverklaring van het geloofspunt dat Maria met ziel en lichaam ten hemel is opgenomen aanwezig. Hun namen staan gebeiteld in enkele pilaren van het portaal voor de Sint-Pieter. Ook Nederlandse bisschoppen staan er vermeld. In ieder geval de toenmalige bisschop van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch, Mgr. Mutsaerts. Dit jaar op 15 augustus mogen we extra terugdenken aan de gebeurtenissen 70 jaar geleden.

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Rome
ahurkmans@bisdomdenbosch.nl