Zondag 14 April 2024

Celebrant                E.H.Antoine Bodar, Rome Concelebranten:     E.H. Mons. Dirk Smet, Rome,  E.H. Jeff van der Gucht, Rome, E.H. Mattias Dick, E.P. Jan van Duijnhoven, OP, Nijmegen, E.H.Jan van Swijnenberg, Utrecht Diaken:                   E.H.Kees van Duin...

Zondag 7 April 2024

Hoofdcelebrant: E.H. Antoine Bodar, rector FriezenkerkDiaken: E.H. Kees van Duin1e lezing: Maarten Schriks uit Sterksel (N.Br) 2e lezing: Marike Falke uit LeidenVoorbeden: Teresa MurkensOrganist: Sander EversZangers: Tiemen Brouwer O.P, E.P. Johan Verschueren S.J.,...

Zondag 31 Maart 2024

Hoofdcelebrant: E.H. Antoine Bodar, rector FriezenkerkDiaken: E.H. Kees van Duin1e en 2e lezing: E.P. Guido Gockel M.H.M.Voorbeden: Teresa MurkensOrganist: E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C.Zangers:  E.P. Johan Verschueren S.J., E.P. Tiemen Brouwer O.P., Joost...

Zondag 24 maart 2024

Hoofdcelebrant: E.H. Antoine Bodar, rector FriezenkerkDiaken: E.H. Kees van Duin1ste lezing: Gemma van der Linde uit Deventer (Overijssel)2de lezing: E.P. Guido Gockel M.H.M.Voorbeden: Teresa MurkensEvangelie gelezen door : E.H. Antoine Bodar,  door E.H. Kees van Duin...