Celebrant                E.H.Antoine Bodar, Rome
Concelebranten:     E.H. Mons. Dirk Smet, Rome,  E.H. Jeff van der Gucht, Rome, E.H. Mattias Dick, E.P. Jan van Duijnhoven, OP, Nijmegen, E.H.Jan van
Swijnenberg, Utrecht
Diaken:                   E.H.Kees van Duin
Eerste lezing:          Mevr Berber Oldenbeuving, Zutphen
Tweede Lezing:      Hr. Peter van de Burgt, Grubbenvorst
Evangelie:               E.H.Kees van Duin
Voorbeden:             E.H.Antoine Bodar
Orgel:                      Prof.Sander Evers, Rome
Voorzangers           Hr.Jacob Winter, Den Haag E.P. Tiemen Brouwer, OP, Rome

Liturgie
Voorbeden
Evangelie