27 september 2020

Viering 50 jaar priesterfeest van E.P Tiemen Brouwer O.P. Liturgie Celebranten, vrijwilligers en gasten Lezingen en Evangelie Preek Voorbeden Sipke Brouwer Agnes van Ardenne E.P. Arnould Alain O.P....

Zaterdag 19 september 2020 – 10:45 uur Vredeswandeling over het St. Pietersplein VREDE VERBINDT VERSCHIL Normaal gesproken organiseert de Friezenkerk aan het begin van de Vredesweek in Nederland een Vredesmaaltijd “voor de hele mens: lichaam, geest en ziel” rondom een...

Viering 20 september 2020

Liturgia Celebranten en vrijwilligers Lezingen en Evangelie Homilie door E.P. Johan G.S. Verschueren Voorbeden E.P. Johan Verschueren S.J.. Kirsten Kristiansen Emmanuel van Lierde Z.E.H. Mgr Dirk Smet E.P. Johan Verschueren S.J.. Teresa Murkens Joannes...

Michael

Het Patroonsfeest van onze Kerk vieren we op 29 september. In Rome vereert men hem vooral omdat Hij de pest in de Middeleeuwen verdreven zou hebben. Maar men roept hem in vele noden aan. Hij strijdt tegen het kwaad en hij houdt het bij ons weg. Nu kunnen we hem vragen...

Liturgie Celebrant en vrijwilligers Lezingen en Evangelie Homilie door E.P. Johan Verschueren S.J. Voorbeden E.P. Johan Verschueren S.J. E.H Kees van Duin E,.P. Guido Gockel M.H.M. René van Hees het koor Teresa...

Vredeswandeling

In het kader van de Vredesweek organiseert de oecumenische steungroep een VREDESWANDELING over het...

Viering 6 september 2020

Liturgie Celebranten en vrijwilligers Lezingen en Evangelie Preek door E.P. Nacho Verga Voorbede E.P. Nacho Verga Pieter Pouw Pieter Theunissen Teresa...

Priesterwijding

Door het sacrament van het heilig Doopsel te ontvangen treedt men toe tot de Kerk. Onze naam verbindt men in de doop met de namen van God. Met de Vader, de Zoon en met de Heilige Geest. Het overstromen van het water symboliseert dat we in de doop sterven en verrijzen...

Publieke audiënties met Paus Franciscus hervat

  Over de procedure bij de Audiënties met Paus Franciscus Daarvoor kan men geen kaarten aanvragen maar men dient zich woensdagmorgen vanaf 7.30 uur te melden bij de Bronzen Poort (Portone di Bronzo) aan het Sint Pietersplein.  De audiëntie zal ca 9.30 uur beginnen. De...