Liturgie
Celebrant en vrijwilligers
Lezingen en Evangelie
Homilie door E.P. Johan Verschueren S.J.
Voorbeden