Bericht van de rector 6

JOSEPH-JAAR Op 8 december 1870 verklaarde paus Pius IX  Sint Joseph, volgens de wet de vader van Jezus, tot schutspatroon van de gehele Kerk — 150 jaar geleden. Ter herdenking daarvan heeft paus Franciscus op 8 december 2020 een Joseph-jaar afgekondigd dat...

Verslag gespreksavond Oecumenisch weekend | 22 januari 2021

Gespreksthema: Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen Namens de oecumenische werkgroep heette  Albert Kappers de Nederlandse en Italiaanse deelnemers welkom. Hij illustreerde de geschiedenis van de Friezenkerk en haar oecumenische roeping als kerk voor...

Viering 24 januari 2021

Celebrant: Pater Tiemen Brouwer Diaken: Kees van Duin Orgel: Pater Pierre-Paul Walraet Zang: Jacob Winter   Liturgie; Lezingen, Evangelie; Voorbeden; Preek. Zang Jacob Winter, Orgel Pater Pierre-Paul Walraet 1e lezing Gerhard Tebbenhof Acoliet Antonio Schras en...

Viering 17 januari 2021

Celebrant: Johan G.S. Verschueren S.J.; Orgel: Pierre-Paul Walraet; Zang: Tiemen Brouwer O.P., Jacob Winter.   Liturgie; Lezingen, evangelie; Voorbeden;...

Oecumenisch weekend

In het kader van de bidsweek voor de eenheid van de christenen organiseert de oecumenische steungroep zoals elk jaar het Oecumenisch weekend, dit jaar van 22 – 24 januari 2021, zie affiche. Iedereen van harte welkom! –              Vrijdag 22 januari 19.00...

Bericht van de rector 5

TERUG IN GROEN Na een tamelijk haastige Advent en een nog kortere Kersttijd zijn we weer terug in groen — het liturgische groen van de paramenten, de kleur van de hoop, tevens de kleur van de gewoonheid met de daarmee verbonden saaiheid die grenst aan...

Bericht van de rector 4

MAAR OUDE BEZEMS? Nagenoeg niets heeft de kleine gemeenschap van Nederlandstalige Romeinen in de Friezenkerk — behoudens het delen van het geloof — gemeen met de wereld omvattende gemeenschap aan de overzijde in de Petrus-basiliek, waarvan zij overigens...

In memoriam Boudewijn Kaijser

Met grote droefheid delen wij het bericht van het overlijden van Boudewijn Kaijser. Boudewijn stierf op zondag 13 december 2020, in de leeftijd van slechts 54 jaar, als gevolg van een uiterst tragisch ongeluk. Hij laat Valentina, hun zoon Giona, zijn familie en vele...

Welkom Antoine Bodar

Het bestuur van de stichting Vrienden van de Friezenkerk wenst Antoine Bodar veel geluk in zijn nieuwe functie als rector van de Friezenkerk. Voorzitter Ed Nijpels schrijft aan Antoine Bodar: “Wij zien uit naar een vruchtbare en constructieve samenwerking met u...

Viering 3 januari 2021

Celebrant: Antoine Bodar; Diaken Kees van Duin; Zang: Tiemen Brouwer, Jacob Winter; Orgel: Pierre-Paul Walraet.   Liturgie; Lezingen,...

Bericht van de rector 3

PELGRIMSKERK De Friezenkerk is vooral bedoeld als een bedehuis voor pelgrims uit Nederland en Vlaanderen. Hun vrome doel is het graf van Petrus en de hem toegewijde basiliek te bezoeken en meteen te ontmoeten of ten minste te zien de opvolger van de eerste van de...