Het bestuur van de stichting Vrienden van de Friezenkerk wenst Antoine Bodar veel geluk in zijn nieuwe functie als rector van de Friezenkerk. Voorzitter Ed Nijpels schrijft aan Antoine Bodar: “Wij zien uit naar een vruchtbare en constructieve samenwerking met u als rector in de nieuwe kerkrechtelijke constellatie.” Tegelijkertijd dankt het bestuur Mgr. Hurkmans voor het goede werk dat hij gedaan heeft voor de Friezenkerk en wenst hem een goede nieuwe levensfase toe in Den Bosch.